Nejčtenější články kategorie: řadit podle nejnovějších

Realizace staveb

Zemní hráze a násypy liniových staveb

ztužené deskami z vláknových kompozitních materiálů s využitím recyklátů

Most na silnici I/67 v km 0,360 Bohumín - výsun nosné konstrukce mostu

V rámci stavby Silnice I/67 Skřečoň – Bohumín, obchvat probíhá výstavba zavěšeného mostu o třech polích přes Bohumínskou stružku, železniční trať a ul. Jana Palacha. Nosná konstrukce mostu je tvořena dvěma hlavními ocelovými spojitými nosníky zavěšenými v semiharfovém uspořádání na ocelové pylony, v příčném směru jsou hlavní nosníky spojeny ocelovými příčníky, na kterých je provedena mezilehlá spř

Karlovarská ul. - napojení na akci ŘSD, úsek Drnovská - Slánská

V červenci 2009 byl uveden do provozu úsek rekonstruované čtyřpruhové komunikace Karlovarské mezi ul. Slánskou a Drnovskou (investor TSK hl. m. Prahy).

OŘ Metrostav a.s. Milan Veselský říká: Bez dlouhodobé perspektivy to ve stavebnictví nejde

Stavby jakými jsou metro, mosty, tunely, ale také byty či nemocnice, denně zkvalitňují život miliónů lidí. Potvrdili by vám to jistě i ti, kteří kdysi dojížděli do centra Prahy tramvají či autobusy s nutností několika přestupů, a dnes se pouze zanoří do stanice podzemní dráhy v blízkosti svého bydliště a bez ohledu na hustotu dopravy na povrchu během několika minut s jistotou dosahují svého cíle.

HYDROPROJEKT CZ a.s., zaměření na kvalitu, inovace a udržitelnost

Odvětví konzultačních služeb je široce odpovědné za plánování, projektování, výstavbu, prověřování a řízení provozu infrastruktury, kterou člověk potřebuje ke své existenci.

Rekonstrukce Znojemského viaduktu

Znojemský viadukt převádí jednokolejnou trať Šatov - Znojmo přes údolí řeky Dyje. Jedná se o historicky významný objekt, který byl postaven již roku 1871.

STAV MORAVIA, spol. s r.o. pracuje na dalším historickém objektu

STAV MORAVIA, spol. s r.o. je dlouhodobě zavedená firma v oblasti výstavby a rekonstrukcí střech. Má za sebou řadu rekonstrukcí historických objektů, včetně některých budov Pražského hradu, což o sobě mnoho jiných firem říct nemůže. Zajímal nás proto vývoj společnosti od jejích začátků až po dnešek i to, na jakých stavbách ji nyní můžeme najít.

CONSOLIS GROUP - evropský lídr v prefabrikaci

Skupina Consolis s více než stoletou tradicí zaujímá vedoucí postavení ve výrobě prefabrikovaného betonu v Evropě.

Ministerstvo dopravy přerušilo žádosti o evropské dotace na stavby

Ministerstvo dopravy přestalo dočasně žádat o peníze, které do Česka posílá na nové silnice či vodní cesty Evropská unie přes Operační program Doprava.

Tunel Blanka má již asfaltový povrch

V dubnu 2013 byla zahájena pokládka asfaltových vrstev v tunelovém komplexu Blanka. Dokončení asfaltových vrstev se předpokládá v lednu 2014. Tunelový komplex Blanka je v současné době největší podzemní stavbou budovanou v České republice. Rozsah celé stavby je mimořádný a srovnat jej lze pouze s výstavbou prvních provozních úseků pražského metra.

Oprava komunikace a mostu v obci Ruda

Klenbový přesypaný most převádí polní komunikaci přes nynější železniční trať Kladno-Lužná u Rakovníka a zajišťuje dopravní spojení obce Ruda s pozemky za touto tratí.

Pracovní desky KRONOSPAN se rozrostly o neotřelé a originální dekory

V letošním roce společnost KRONOSPAN rozšířila dekory pracovních desek o pět zajímavých dezénů. V nabídce naleznete jednobarevné i vzorované dekory, pro něž byla inspirací nadčasová elegance.

Ošetření středové spáry hmotou BORNIT-Rissflex

Také si každý rok po skončení zimy říkáte „a zase budu na těch cestách skákat a drncat, chudák já i moje auto?“ Pravdou je, že změny teplot a střídavé promrzání a oteplování, zejména již částečně narušené asfaltové vozovce, na kvalitě nepřidají.

Tri-Lock - šetrný výrobek pro hospodaření s dešťovou vodou, ekologicky vlídný k flóře a fa

Moderní kloubová dopravní a protierozní dlažba stavebnicového typu Tri-Lock poskytuje mimořádnou přizpůsobivost terénu (průhyb nahoru a dolů 120 cm), designovou pružnost a snadnou montáž bez použití malt a lepidel.

HYDROSPOR spol. s r.o. dokončil významnou stavbu na Opavské ulici v Ostravě-Porubě

HYDROSPOR spol. s r.o. je společností, která vznikla v říjnu roku 1992. Specializuje se na provádění inženýrských sítí s hlavním zaměřením na vodovod a kanalizaci.

20 let úspěšného působení společnosti LK Pumpservice

Společnost LK Pumpservice je firmou poskytující komplexní služby v oblasti vodního hospodářství, počínaje aktivní podporou v projekční fázi, variabilitou možných typů řešení, přes dodávky zařízení, až po záruční a pozáruční servis.

Zlínstav postavil v Olomouci multifunkční objekt pro developera Namiro

Ten, kdo v současné době projížděl centrem Olomouce, nemohl si nevšimnout nedávno dokončené novostavby. Ta v poměrně krátké době vyrostla na nároží ulic Hynaisovy a Palackého, v těsné blízkosti Magistrátu města Olomouce a Čechových sadů.

Výměna nosné konstrukce Znojemského viaduktu

Mosty ŽM 16 jsou ocelové, příhradové rozebíratelné konstrukce, stavěné jako prosté nosníky.

Unikátní netkaná geotextilie DuPont Typar® SF ... vaše dokonalá volba

Téměř po dvě století zaujímá firma DuPont vedoucí úlohu v průmyslovém pokroku s novátorskými a objevnými materiály širokého využití jako je Teflon®, Kevlar® a Lycra®. Mezi laickou veřejností již méně známý je materiál DuPont Typar®, jenž lze zařadit do oblasti geosyntetických materiálů.

Aplikace přístřešků HAKI v mostním a dopravním stavitelství

Firma HAKI byla založena před více než padesáti lety v Anglii.

Realizace protihlukových stěn Liadur na Slovensku

Projekt PPP – rychlostní silnice R1, úsek Nitra západ – Selenec

Představujeme vítěze vnitropodnikové soutěže „Projekt SUDOP PRAHA a.s. roku 2011“

Trochu netradičním představením dalšího železničního projektu modernizované trati na rameni IV. tranzitního železničního koridoru (TŽK) Praha – České Budějovice zpracovaný firmou SUDOP PRAHA a.s. využívá zpracovatel, tedy PROJEKTANT, šanci ukázat kvůli čemu projektantské „řemeslo“ jeho samotného a (snad) i jeho kolegy nejenom živí, ale pořád i baví.

S panem Sosnovcem ze 3M na téma: materiály pro inženýrské sítě

Společnost 3M působí na českém trhu od roku 1991. V jejím portfoliu můžeme nalézt několik tisíc rozličných produktů. V České republice nabízí výrobky pro architekturu a komerční grafiku, pásky, lepidla a brusiva do průmyslové výroby, pracovní ochranné pomůcky, elektroinstalační a telekomunikační materiál, hasiva, ale i kancelářské potřeby a mnoho dalších inovativních řešení.

Rekonstrukce Myslíkovy ulice v Praze

Myslíkova ulice, ve které jako jedné z prvních pražských ulic vedly již od r. 1881 tramvajové koleje, byla v posledních čtyřiceti letech silně zanedbávána. Koleje elektrické dráhy, vozovky i chodníky byly ve značně zchátralém až dezolátním stavu.

Společnost HECKL investuje do výstavby nové výrobní haly na produkci fitinek

HECKL s. r. o. je ryze česká (rodinná) společnost působící na trhu již od roku 1993. Současná podoba vznikla v roce 2009 fúzí firem Fontána P. M., BARD Moravia, s. r. o. a Renko-Rumburk spol. s r. o. Od svého počátku se specializuje na obchodní činnosti – prodej a výrobu produktů pro výstavbu inženýrských sítí.

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři