Budovy ZŠ na sídlišti Máj v Českých Budějovicích projdou rekonstrukcí

Se začátkem prázdnin se rozběhly práce na zateplení budov základních škol Máj I. a Máj II. v Českých Budějovicích. Investorem této rekonstrukce je statutární město České Budějovice. Stavba je financována z evropských peněz prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

Budovy ZŠ na sídlišti Máj v Českých Budějovicích projdou rekonstrukcí

Staveniště si zhotovitel převzal již v červnu, ale se zahájením realizace se čekalo až na prázdniny, kdy je škola prázdná. „Celý projekt je rozdělen do dvou etap. Letos budou zatepleny čtyři objekty a v roce 2012 další čtyři školní budovy. Všech osm budov je stejných – jedná se o čtyřpodlažní objekty s půdorysem obdélníku,“ uvedl primátor Juraj Thoma. Podle sdělení náměstka primátora Petra Podholy patří tato rekonstrukce k vůbec nejnákladnějším investicím města. „Zateplení a výměna oken v základních školách Máj I. A Máj II., kam dochází téměř 900 dětí, si vyžádá 44,7 milionu korun,“ konstatoval náměstek a dodal, že celková letošní investice do městských školských zařízení bude kolem 110 milionů korun.

Všech osm objektů ZŠ Máj I. a Máj II. bude postupně kompletně zatepleno. Odstraněny budou původní obvodové dílce, tzv. boletické panely, v nichž se nachází azbest. Panely nahradí vyzdívky z pórobetonových tvárnic. Na fasády bude aplikován kontaktní zateplovací systém, kdy je na původní, řádně upravený podklad umístěna lepící hmota, polystyren, výztužná vrstva, penetrační vrstva a venkovní tenkovrstvá omítka. Všechna okna budou vyměněna za nová, plastová, a zcela nové budou i hliníkové vchodové dveře. Finálně budou fasády barevně omítnuty.

Objekty školy jsou z konce 80., resp. ze začátku 90. let, ale i tyto relativně nové budovy potřebují dnes zásadní rekonstrukci, aby se snížila jejich energetická náročnost,“ uvedl dnes Jiří Kápl, ředitel Divize 7 České Budějovice závodu Pozemní stavitelství OHL ŽS, a.s., která je zhotovitelem zakázky. Autory projektu jsou Petr Janů a Vítězslav Kollmann (AI ČKAIT). Investorem je statutární město České Budějovice a celková cena rekonstrukce, včetně DPH, dosáhne 44,7 mil. Kč. Prostředky na zateplení školy poskytne Evropská unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.

www.ohlzs.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři