Nejčtenější články kategorie: řadit podle nejnovějších

Realizace staveb

Střechy mají značku – Pario

Cítit se doma vždy dobře a bezpečně je bezesporu přáním snad každého uživatele stavby. Jedním ze základních požadavků naplnění tohoto předpokladu je, aby dům vždy disponoval plně funkčním a technicky správně provedeným zastřešením.

EUROVIA CS má první pozitivní zkušenosti s asfaltovou směsí VIAPHONE®

S praktickými zkušenostmi s asfaltovou směsí s nízkou hlučností VIAPHONE®, kterou vyvinula společnost Eurovia ve Francii, seznámil odborníky na semináři Ing. Michal Sýkora, technický ředitel EUROVIA CS, a. s.

Protipovodňová opatření na ochranu Hlavního města Prahy

Etapa 0006 Zbraslav - Radotín, část 14 Zbraslav - jih. Když se v roce 1997 prohnala Moravou velká voda a v roce 2002 zasáhla katastrofální povodeň, stala se protipovodňová ochrana velkým mediálním tématem a tento mediální zájem přispěl jistě k většímu toku investic do této oblasti.

Metrostav - tunely na Islandu

V sobotu 2. října 2010 předal Metrostav investorovi – islandskému ředitelství silnic Vegagerdin dva silniční tunely v délce přes 10 km, které spojují vzdálená rybářská městečka Siglufjorður a Ólafsfjorður na severu této ostrovní země.

FEMAX - ENGINEERING, s.r.o. získal prestižní ocenění - Stavba roku 2008

FEMAX - ENGINEERING, s.r.o. je významným a spolehlivým partnerem pro řešení a realizaci vodohospodářských, energetických a ekologických děl. Za svou úpravnu vody v Koutech nad Desnou získal ocenění Stavba roku 2008 v kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod nad 50 miliónů Kč.

Strašák jménem "Vícepráce"

Vícepráce jsou v souvislosti s veřejnými zakázkami stále častěji zmiňovány jako největší zlo českého stavebnictví. Pro velkou část laické veřejnosti jsou „vícepráce“ a „změny během výstavby“ okrádáním státu. Jsou stavitelé silnic a dálnic skutečně zloději či zákeřní chamtivci, kteří vymáhají na ubohém státu „nepotřebné“ změny během výstavby?

Peníze v rozpočtu jsou, ale není co stavět

Za poslední dva roky nevyhodnotilo ŘSD jedinou zakázku na projekční práce – 9 tendrů vypsaných v roce 2013 nebylo dosud vyhodnoceno a dva letošní byly krátce po svém vyhlášení zrušeny. Dosavadní kroky nového vedení této státní organizace, včetně dočasného zastavení přípravy a realizace staveb, budí rozpaky a odborná veřejnost se zase nestačí divit tempu, jakým se na ŘSD mění vedoucí pracovníci.

ombran MHP – špičková malta pro podzemní infrastrukturu

MC-Bauchemie nabízí inovační koncept s velmi dlouhou životností pro sanaci šachetních a kanalizačních systémů pomocí technologie DySC®.

Skanska již 125 let na celosvětovém stavebním trhu

Společnost Skanska letos slaví 125. výročí svého založení. Od skromných začátků v malém městečku na jihu Švédska v roce 1887 až po nynější pozici předního světového hráče na stavebním trhu. Skanska je čtvrtou největší developerskou a stavební skupinou na světě a v České republice působí od poloviny devadesátých let.

Rekonstrukce mostu 610 - 014 v Brandýse nad Labem

V roce 2008 se naše firma zúčastnila rekonstrukce soumostí přes řeku Labe mezi Brandýsem nad Labem a Starou Boleslaví, konkrétně rekonstrukce mostu 610 - 014.

Montáž mostu přes trať ČD ve Studénce

Výroba Ocelová konstrukce mostu byla vyrobena ve středisku 822 - Ocelové konstrukce společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Segmenty na R1

STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.

První budovu v energetické třídě „A“ postavila firma VW Wachal

Krátce po revoluci vznikla řada stavebních společností. Rozpadly se velké státní stavební molochy a řada lidí odešla zkusit své štěstí do soukromého sektoru. Některé z těchto společností stejně rychle, jako vznikly, také zanikly.

Představení generálního dodavatele projektu - HSF System, a.s.

Rozšíření lakovny pro NSF vozidla VW Slovakia

FN Olomouc má nové diagnostické pracoviště a centrum pro ženu

Olomouc, 17. září 2010 – Dvě nová špičková pracoviště byla dnes slavnostně otevřena ve Fakultní nemocnici Olomouc. „Dnes slavnostně otevíráme další dvě moderně upravené a vybavené budovy. Jsem rád, že se nám tímto způsobem postupně daří zlepšovat prostředí pro naše pacienty,“ uvedl MUDr. Radomír Maráček, ředitel Fakultní nemocnice Olomouc.

I/15 Sedlec - most ev. č. 15-025a

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Chomutov, Kochova 3975 430 01 Chomutov Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Materiály MINOVA pro sanace kanalizací, potrubí a vodovodních přivaděčů

Od roku 1998 jsou v laboratořích společnosti MINOVA vyráběny modifikované chemické směsi na bázi polyuretanových a organicko-­minerálních (silikátových) pryskyřic, které jsou využitelné pro sanace kanalizačních řadů, vodovodních přivaděčů a souvisejících stavebních objektů.

Postup prací na projektu „Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany“

V celém úseku stavby, tzn. od začátku ve Zbirohu až po konec stavby v železniční stanici Rokycany, probíhají v současné době práce prakticky ve všech stavebních i železničních profesích. Info SZDC.

Vodárenská soustava jihozápadní Moravy prošla modernizací

Jednou ze základních potřeb moderní společnosti je zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou. Než však voda z vodárenských nádrží dorazí až do našich domovů, musí projít složitou přenosovou soustavou obsahující řadu provozně-technických zařízení.

Severní spoj zlepší dopravu v Ostravě

V roce 2009 byla uvedena do provozu významná dopravní stavba na území města Ostravy, dálniční přivaděč "Severní spoj", který je v rozsahu 1. stavby postaven v rámci dálnice D47 (D1).

Eurovia - oprava vozovky na ulici 5. května v Praze

Komunikace ulice 5. května je součástí Pankrácké radiály v severojižním dopravním tahu, který využívá jak doprava místní tak i tranzitní v republikovém i evropském měřítku. Tomuto faktu odpovídá dopravní i hluková zátěž. Celková intenzita automobilové dopravy na komunikaci ulice 5. května je více než 45 tis. vozidel za 24 hodin v každém směru.

Situace v dopravních stavbách bude složitá, pomoci mohou PPP projekty

reaguje na poslední položenou otázku generální ředitel společnosti ODS - Dopravní stavby Ostrava, a. s., pan Ing. Tomáš Vítek, MBA.

Montované průmyslové haly snadno a rychle

V dnešní době je patrná stále rostoucí poptávka po ocelových montovaných stavbách. Investoři požadují jednoduché haly, které jsou rychle smontované. Tím šetří peníze v rámci samotné realizace i následné údržby a provozu haly.

Silnice II/405 Brtnice - Zašovice

Investor: Kraj Vysočina. Stavba přihlášená do soutěže Stavba Vysočiny 2009. Silnice II/405 tvoří dopravní spojnici mezi městy Třebíč a Jihlava.

Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku SIEDLCE-TERESPOL (Etap I) LOT "B" Łuków - Międ

Železniční trať Siedlce-Terespol je součástí trasy E20 Kunowice-Poznań-Warszava-Terespol. Trasa je zařazena mezi významné železniční tratě a je i součástí tzv. II. panevropského tranzitního koridoru slučujícího nejdůležitější a nejkratší spojení zemí Evropské unie s východem Evropy a Asie.

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři