EKIS - široké spektrum stavebních aktivit

Více než 20 let zkušeností ve výstavbě inženýrských sítí může nabídnout pražská společnost Ekis, s. r. o. A dnes již nejen to. S přibývajícím časem se Ekis stále více orientuje na veškeré stavby napříč stavebními specializacemi, ať již jde o stavby pozemní, průmyslové, bytové či jejich rekonstrukce.

EKIS - široké spektrum stavebních aktivit

Každoročně přibyde na kontě pracovníků společnosti řada zajímavých realizací, které významnou měrou přispívají ke zlepšení stavu infrastruktury i budov v hlavním městě Praze i přilehlých obcích. Jak hodnotí dosavadní průběh stavební sezóny v porovnání s uplynulým rokem, to již byla naše první otázka směřující na obchodně – technického ředitele společnosti, Ing. Miloše Smolíka mladšího. Ten nám v úvodu řekl:

Naše společnost nezaznamenala v uplynulém období pokles, tak jako mnoho stavebních společností, nicméně nemůžeme hovořit o progresu, ale spíše o stagnaci ve vývoji. Náš obrat se v minulém roce pohyboval na stejné úrovni, jako v předešlých letech, ovšem doba recese zcela jistě není jednoduchá. Největší problém spatřuji v malé poptávce po stavebních pracích, která logicky stlačuje ceny stavebních prací, a neumožňuje tak stavebním firmám naší velikosti provádět významné investice. Jdeme tedy cestou trvalého omezování nákladů a snahy o zvyšování produktivity práce. Tyto aspekty vedou k omezování investic do strojního vybavení, IT a dalších oborů. Dříve jsme strojní park plánovitě obnovovali. Dnes je však struktura našich zakázek natolik různorodá, že se nevyplácí pořizovat jednoúčelové stroje, tak jako v minulosti. Přes veškerá dřívější opatření však stále nacházíme další možné vnitřní rezervy, což na druhou stranu firmu očišťuje od zbytečných nákladů. V rámci hledání rezerv se též snažíme posilovat obchodní aktivity, díky nimž se nám daří snižovat dodavatelské ceny. Všechny tyto snahy by měly směřovat k přečkání kritického období malé poptávky a k posílení společnosti do dalších let. Doufáme také, že se po předčasných volbách uklidní atmosféra na politické scéně a nová vláda a parlament zajistí stabilní podnikatelské prostředí. Neustálá změna legislativy, zatěžování podnikatelů dalšími a dalšími nařízeními, nejasný výhled do budoucnosti, to všechno nepřispívá k podpoře podnikání.

Mluvil jste o tom, že jste udrželi obrat společnosti na stejné úrovni jako v minulých letech. Které zakázky se na poměrně dobrém výsledku v uplynulém roce nejvíce podílely?

V uplynulém roce jsme prováděli významnou inženýrskou stavbu v Radotíně pro hlavní město Prahu. Zde se jednalo především o kanalizaci, v obci Bášť jsme pro soukromého developera prováděli veškerou infrastrukturu pro pozemky, na kterých budou stavěny rodinné domy. Ve Vestci u Prahy jsme prováděli podobnou stavbu jako v Bášti pro obec. Na tuto stavbu navazuje stavba vodovodu, kterou provádíme v současné době. Pokračovali jsme dále ve stavbách v oblasti Praha-západ. V Dolních Břežanech jsme provedli rekonstrukci brownfieldu pro obec. V obci Libeř jsme prováděli rekonstrukce komunikací, na které navazuje rekonstrukce cyklostezky s lávkou a oprava mostu přes Záhořanský potok. V současné době připravujeme projekt revitalizace Záhořanského potoka. Dále jsme realizovali dvě zakázky pro Pražskou vodohospodářskou společnost. Jednalo se o rekonstrukci areálu vodojemu v Praze 6 a rekonstrukce tlakové kanalizace v Praze 8.

V oblasti pozemních staveb jsme realizovali zateplení panelových domů v Horních Počernicích a na Černém Mostě. Dlouhodobě provádíme práce pro Městskou část Horní Počernice. Zde jsme zahájili rekonstrukci dalšího z objektů v areálu Chvalského zámku. Dále jsme realizovali zakázky rekonstrukcí Základní školy Chodovická a Mateřské školy na Křovinově náměstí. Provedli jsme i další menší realizace. Dokončili jsme rodinný dům v Radonicích a návazali zde výstavbou dalšího, prováděli jsme i drobné práce v areálu marketu Hornbach na Černém Mostě. V letošním roce jsme potom provedli I. etapu rekonstrukce technického zařízení budov Gymnázia Českolipská. Na této zakázce budeme pracovat i v dalších letech. Kompletní rekonstrukce má být dokončena v roce 2015.

Kterou ze zakázek byste rád vyzvdvihl?

Jsou to především zakázky, které jsme realizovali a ještě realizujeme pro PVS, a.s., která je významným investorem inženýrských staveb v hlavním městě. Tyto zakázky jsou významné nejen díky finančním objemům, ale i technickou náročností. Musím pochválit naše zaměstnance, jakým způsobem si poradili s technickou a organizační náročností těchto staveb. I v budoucnosti se chceme ucházet o zakázky vypsané tímto investorem a navázat tak na tyto realizace.

Podařilo se Vám realizovat i některé netradiční či zajímavé zakázky?

Již v předchozí odpovědi jsem zmiňoval rekonstrukci Gymnázia Českolipská. Rekonstrukce zahrnuje celkem 5 pavilonů. Ta obnáší obnovu elektroinstalace, zdravotechniky, a s tím související stavební úpravy jako jsou výměna podlahových krytin, obkladů, dlažeb, provedení nových podhledů, maleb a nátěrů. Náročnou rekonstrukci prvních dvou pavilónů jsme provedli s vypětím všech sil ve velmi krátkém čase během části prázdnin a k velké spokojenosti investora. Zde naši zaměstnanci prokázali velkou výkonnost.

Netradiční a poměrně velkou zakázkou, kterou jsme v tomto roce zahájili, je revitalizace území ČOV Radotín. Ta spočívá v tom, že na území bývalé čistírnu odpadních vod bude vybudováno koupaliště s veškerým zázemím. Práce jsme zde zahájili letos v létě a v příštím roce by měla být stavba připravena k předání. Nyní se provádí zemní práce. Jedná se o technicky náročnou stavbu, která vyžaduje řadu inovativních přístupů. Investorem stavby je hlavní město Praha.

Další neméně zajímavou zakázkou je stavba kompostárny ve Struhařově u Říčan. Stavba je financována z prostředků Evropské unie a v současné době se dokončuje. Zde navazujeme na naše zkušenosti z minulých let, kdy jsme se účastnili jako jeden z dodavatelů stavby kompostárny v Horních Počernicích.

V červnu jsme se též podíleli na odstraňování povodňových škod v Radotíně a Libeři, kde byla povodní dotčena i naše stavba. V tomto se na nás obce i občané mohou vždy spolehnout, že v případě živelných katastrof nezůstáváme stát stranou, ale nabízíme pomoc.

Daří se Vám rozšiřovat okruh spolupracujících firem?

Vzhledem k předešlým slovům o malé poptávce jsme si vytkli jako jeden z cílů rozšiřovat okruh našich klientů. Myslím, že se nám tento úkol částečně daří plnit, ale je nutné setrvat v neustálém hledání nových obchodních partnerů. V uplynulém období se nám podařilo sjednat kontrakty s významným slovenským developerem HB Reavis, pro kterého jsme prováděli výstavbu horkovodu pro administrativní budovu River Garden v Praze na Rohanském ostrově. Nyní pro tohoto investora provádíme přípojky inženýrských sítí administrativního objektu Metronom v Nových Butovicích. Dalšími našimi partnery ze soukromé sféry jsou společnost Konhefr, se kterou spolupracujeme na jejích developerských projektech v Horních Počernicích a Klánovicích, či společnost Novostav MB, pro kterou realizujeme obytný dům v Mladé Boleslavi. I do budoucna chceme rozvíjet okruh investorů ze soukromé sféry a nebráníme se ani pracím pro drobné investory.

A jak vidíte budoucnost?

Přes všechny problémy, které jsem zmínil, se ale o budoucnost naší společnosti nebojím. Pracují u nás velmi schopní a obětaví lidé a myslím, že společně se nám podaří rozvíjet společnost i v dalších letech. Navíc jsme dokázali sjednat dlouhodobější kontrakty, které by měly zajistit finanční stabilitu společnosti.

V příštím roce budou pokračovat práce na Gymnáziu Českolipská a Revitalizace území po bývalé ČOV Radotín – koupaliště. Obě akce samozřejmě musíme předat opět v bezvadné kvalitě při dodržení sjednaných termínů, a tak i nadále udržovat a šířit dobrou pověst naší firmy.

V budoucím období se budeme soustřeďovat na připravované stavby v našich tradičních lokalitách, v Horních Počernicích a v Radotíně, kde je připravena řada projektů, jak v oblasti inženýrských sítí, tak i pozemních staveb. Budeme se opět ucházet o zakázky v Dolních Břežanech, Libeři, Všenorech, Černošicích, Dobřichovicích, hlavním městě Praze i městských částech a chceme rozvíjet i spolupráci s našimi partnery v oblasti developerských aktivit.

Stále více se chceme prosazovat v rámci našich projekčních aktivit, zejména při projektování inženýrských staveb v oblastech, kde jsme již některé projekty realizovali. Chceme tak navázat na naši práci z předchozích let a nabídnout našim zákazníkům kompletní servis.

Budeme rozvíjet i naše ostatní aktivity. Nabízíme našim zákazníkům služby v oblasti technických zařízení budov (instalatérské práce, topenářské práce a elektrikářské práce), zakázkové zámečnictví, v poslední době jsme zřídili v našem areálu autoservis a pneuservis, budeme rozvíjet služby v oblasti realit a prodeje stavebnin. Do budoucna se též nezříkáme developerských aktivit.
Posledním důležitým cílem do budoucnosti, který bych vyzdvihl, je zvyšování vzdělanosti a odbornosti našich zaměstnanců. Pro projekt v oblasti vzdělávání se nám podařilo získat dotaci v rámci operačního programu EU adaptabilita. Věříme, že investice do vzdělání zaměstnanců se vyplatí.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

EKIS spol. s r.o.
Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
tel.: 281 040 611, fax: 281 040 699
e-mail: ekis@ekis-as.cz ,www.ekis-as.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři