Ekis vstupuje do třetí dekády své činnosti s novými plány

Možnost připojení na veřejnou kanalizaci, vodovod, plyn a další sítě je jedním ze základních předpokladů zajištění uživatelského komfortu budov. Dnes již více než 20 let zkušeností může v tomto oboru nabídnout pražská stavební společnost EKIS spol. s r.o.

Ekis vstupuje do třetí dekády své činnosti s novými plány

Ta se vedle výstavby inženýrských sítí zabývá také realizací staveb pozemních, průmyslových a rekonstrukcemi budov. V posledním období společnost působí i v oblasti výstavby developerských projektů a prodeje stavebních materiálů. Jak si společnost EKIS spol. s r.o. dvacáté výročí svého vzniku připomněla, to již byla otázka pro ředitele společnosti, Ing. Miloše Smolíka staršího. Ten v úvodu řekl: „Bezesporu to byl pádný důvod k tomu, abychom se všichni společně sešli a toto výročí oslavili. V červnu jsme proto uspořádali pro naše zaměstnance den otevřených dveří s bohatým programem. Pro děti bylo připraveno promítání filmů, předvádění stavebních strojů a různé hry. Program dále odpoledne pokračoval sportovní částí. Pro zájemce byl k dispozici i vyhlídkový nafukovací balón. Den byl zakončen společenským večerem v nedalekém hotelu v Čertousích. Zde byli odměněni pracovníci, kteří pracují v naší společnosti déle než 15 let. Večer pak pokračoval ohňovou show, vystoupením taneční skupiny a volnou zábavou. Z mého pohledu to bylo důstojné završení druhé dekády naší činnosti.“

Otázka, jaké nosné akce společnost realizuje v současné době, již směřovala na technického a obchodního ředitele firmy EKIS spol. s r.o. - Ing. ­Miloše Smolíka mladšího. Ten vysvětluje:

Třetí čtvrtletí je pro nás charakteristické realizací celé řady staveb v oblasti inženýrských sítí. V Radotíně provádíme výstavbu inženýrských sítí ve finančním objemu 120 mil. Kč. V Úvalech u Prahy stavíme pro společnost OHL jeden z úseků nové obecní kanalizace v hodnotě 35 mil. Kč z celkové hodnoty zakázky, která činí 100 mil. Kč. Od července pracujeme také na výstavbě kanalizace v jižní části Horních Počernic. Finanční náklady této akce také dosáhnou 100 mil. Kč. Po dokončení této stavby bude převážná část Horních Počernic napojena na veřejnou kanalizaci.

Vaše společnost pomohla zrekonstruovat také řadu obecních prostor a náměstí. Pokračujete i v této činnosti?

Ano. V současné době pracujeme na revitalizaci centra obce Libeň. Ta v sobě obsahuje vybudování dešťové kanalizace, úpravu břehů rybníka, výstavbu s tím spojených komunikací a provedení sadových úprav.
Podobnou akci realizujeme též ve Lhotě u Břežan. V Dolních Břežanech provádíme revitalizaci brownfieldu, která navazuje na dřívější revitalizaci historické návsi realizované naší společností v roce 2009. V Černošicích také provádíme výstavbu infrastruktury pro soukromého investora.

Můžete zmínit některou ze zajímavých akcí z oblasti pozemních staveb, která se vaší společnosti v uplynulém období povedla?

Nejvýznamnější naší stavbou v této oblasti je bezesporu výstavba skleníku pro SOŠ stavebně zahradnickou. Již v minulosti jsme v areálu provedli sanaci území, revitalizaci zahrad a řadu dalších prací. Výstavba skleníku tak navázala na toto úspěšné působení v areálu školy. Skleník je vybaven veškerými nejmodernějšími technologiemi, včetně rozvodu automatických závlah a elektronické kontroly klimatu vnitřního prostředí. Stavba v objemu 70 mil. Kč byla zkolaudována na konci srpna tak, aby výuka mohla začít ihned po prázdninách. Přes prázdniny jsme prováděli i další rekonstrukce školských prostor v Horních Počernicích. Samozřejmě i zde byl velký tlak na termín tak, aby mohl být nerušeně zahájen provoz školy v novém školním roce. Větší akcí, kterou děláme pro školu v ulici Stolínské v Horních Počernicích, je rekonstrukce fasády včetně jejího zateplení. Tato akce je hrazena z operačního fondu Životní prostředí – úspora energií. Investorem je městská část Horní Počernice.

Jak se dařilo prodeji pozemků vámi zasíťovaného území v Radonicích?

Musím říci, že tento náš počin je vskutku úspěšný. Dokládá to fakt, že v době útlumu na realitním trhu jsme již dokázali prodat 95% pozemků. Nutno však dodat, že vybavenost a cena jsou nadstandardní, což významně přispívá prodejnosti. V obci nadále působíme i při stavebních realizacích. V uplynulém období jsme zde prováděli řadu drobných akcí.

Vaše firma je certifikovanou firmou i v rámci dotačního programu Zelená úsporám. Jak se vyvíjí vaše činnost související s tímto programem?

Jsem rád, že aktivity v rámci tohoto programu opět ožily. Projekty, které jsme měli připravené, dostaly podporu a začínají se realizovat. Vzhledem k tomu, že nové žádosti už Statní fond životního prostředí nepřijímá, budeme se soustředit na úspěšné dokončení schválených projektů.

Zdá se, že se vám daří získávat zakázky i v období, kdy se stavebnictví nachází v krizi.

Je tomu skutečně tak. Letošní rok očekáváme výrazně lepší, než tomu bylo v loňském roce. Rok máme smluvně zajištěn a nyní se soustřeďujeme na pokrytí zakázky roku 2012. Dále rozvíjíme činnosti v oblasti prodeje realit a stavebních materiálů a plánujeme další rozšíření těchto aktivit.

Co jsou nejbližší cíle vaší společnosti?
Připravujeme modernizaci našeho provozně skladového areálu v Horních Počernicích vybudováním nových skladovacích prostor. Průběžně obnovujeme také náš strojní a vozový park, hutnící prostředky, bagry i nákladní vozidla Tatra. Letos jsme například rozšířili skupinu rypadel o nový stroj značky Liebherr. Posilujeme také oblast bezpečnosti práce. Probíhají častější interní kontroly přímo na pracovišti. Lidé na stavbách jsou zvyklí rizika často podceňovat, čemuž chceme předcházet důslednou prevencí. V blízké době u nás bude též probíhat dozorový audit systému environmentálního managementu dle ČSN EN 14001. Optimalizací jednotlivých procesů pak chceme docílit vyšší produktivity práce a zefektivnit naši činnost ve všech oblastech.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

EKIS spol. s r.o.
Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
tel.: 281 040 611, fax: 281 040 699
ekis@ekis-as.cz, www.ekis-as.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři