Dnešní Ekis, to jsou nejen inženýrské sítě, ale také zateplení panelových domů

Nově vybudované vodovody a kanalizace v mnoha částech Prahy a okolí, revitalizace řady náměstí či pěších zón měst a obcí, zasíťování rozvojových území pro bytovou či individuální výstavbu, ale také realizace mnoha novostaveb a rekonstrukcí rozličného charakteru.

Dnešní Ekis, to jsou nejen inženýrské sítě, ale také zateplení panelových domů

Takto v krátkosti lze charakterizovat činnost stavební společnosti Ekis s.r.o. Ta se již více než 20 let zabývá výstavbou inženýrských sítí, vodovodů, kanalizací, komunikací i běžných pozemních a průmyslových staveb.

Zajímalo nás, jaké jsou nejnovější aktivity společnosti a zdali se jí daří čelit recesi, která provází české stavebnictví. Navštívili jsme proto obchodně-technického ředitele společnosti pana Ing. Miloslava Smolíka mladšího a požádali ho o rozhovor. Ten nám v úvodu řekl:

V průběhu tohoto roku se nám podařilo realizovat řadu staveb v našem stěžejním oboru, kterým i nadále zůstává výstavba inženýrských sítí.

Dokončili jsme kupříkladu výstavbu kanalizace v Úvalech u Prahy. V Radotíně jsme realizovali výstavbu splaškové kanalizace i vodovodu, která je v současné době z naší strany kompletně dokončena. Do konce roku musí být též hotova další, pro nás významná stavba dešťové a splaškové kanalizace v Horních Počernicích. Pro developerskou společnost jsme provedli zasíťování pozemků pro individuální výstavbu rodinných domů v Jevanech u Prahy. Konkrétně zde byla naší společností vybudována kanalizace, vodovod a komunikace. Mimo to zde však byla i řada menších staveb, kterých jsme se v uplynulém období s úspěchem zhostili. Patřily k nim kupříkladu vodovodní a kanalizační přípojky v Radonicích, dále jsme dokončili obnovu brownfieldu v Dolních Břežanech. Drobné stavby komunikací jsme realizovali také v Černošicích a Radonicích u Prahy.
Jako subdodavatel jsme se též podíleli na provádění inženýrských sítí a komunikací v Malešicích, v Krči, na Břevnově, v Horních Počernicích a na Vinohradech.

To je skutečně velká řada akcí. Zbyl vám vůbec nějaký prostor i na realizaci pozemních staveb?

Určitě ano. Pro OMI (Odbor městského investora) jsme dokončili stavbu skleníků v Hrdlořezích. Skleníky budou sloužit při praktické výuce žaků SOU stavebního a zahradnického. Dnes je již stavba v provozu. Její zajímavostí je vysoce sofistikovaný systém zabezpečující optimální vnitřní mikroklima pro pěstování různorodých rostlin. V letošním roce jsme se také začali intenzivně zaměřovat na zateplení či kompletní rekonstrukce panelových bytových domů.

První z nich byl realizován v ulici Vybíralově na Černém Mostě a v současné době pokračujeme zateplením bytového domu v ulici Mezilesí v Horních Počernicích.

V průběhu prázdnin jsme též provedli revitalizaci několika školních zařízení v Horních Počernicích. Menší, ale zajímavou akcí pro nás byla rekonstrukce pekařství v prostorách prodejny Hornbachu. Zde došlo ke kompletní přestavbě tak, aby byl zaručen soulad s novými technickými předpisy.

Realizujete i výstavbu individuálních rodinných domů?

Ano. V Radonicích jsme provedli výstavbu rodinného domu, který je již nyní zkolaudován, a připravujeme zde výstavbu dalšího. V rámci výstavby rodinných domů nabízíme i vytvoření originálních projektů vlastní projekční skupinou a jejich následnou výstavbu na klíč.

Na co kladete ve vaší činnosti v současné době největší důraz?

Je to samozřejmě kvalita odvedených prací a nadstandardní komunikace se zákazníkem. Oblastí, které nyní věnujeme velkou pozornost, je zajištění bezpečnosti práce na našich stavbách. Zpřísnili jsme proto kontroly pracovníků i dohled nad zajištěním prostoru našich staveb.

Jak se vám daří v prosazování vašich nových aktivit?

V oblasti prodeje stavebního materiálu plánujeme rozšíření námi nabízeného sortimentu. Daří se nám i na poli realit. Tuto činnost jsme nastartovali realizací projektu v Radonicích a nyní se nám rýsuje zakázka sice menšího rozsahu, ale podobného charakteru v oblasti Prahy – východ. Jak již jsem zmínil výše, disponujeme vlastním projekčním střediskem, které rozšířilo svou činnost také do oblasti projektů místních komunikací v obcích, jako jsou například Radonice, Hlavenec či Libeř. Zabýváme se i revitalizacemi center obcí. Nyní se například ucházíme o zakázku v Černošicích.

Jakým směrem budou směřovat vaše budoucí kroky?

Naším prvořadým úkolem je získávat nové zakázky a aktivně pracovní příležitosti vytvářet. Přemýšlíme například o investicích v oblasti nemovitostí a jejich rekonstrukcí. V uplynulém roce jsme také zprovoznili myčku pro ruční mytí vozidel, v našem areálu je nově návštěvníkům k dispozici také rychloservis pro osobní vozidla. V neposlední řadě jsme rozšířili naši činnost o výrobu zámečnických konstrukcí, jako jsou plotové dílce a zábradlí. Samozřejmě se snažíme získávat práci v našich tradičních disciplínách. Získali jsme zakázku pro Pražskou vodohospodářskou správu v Praze 6 a účastníme se mnoha dalších výběrových řízení, jak v Praze, tak i ve Středočeském kraji. Sledujeme zakázky v našich tradičních oblastech Radotína a Horních Počernic. Jsme připraveni i na pokračování další etapy programu Zelená úsporám, která by se mohla rozjet v příštím roce. Již dříve jsme se do tohoto programu úspěšně zapojili a dokázali jsme zájemcům vyřídit dotaci i stavbu realizovat. V nabídce těchto komplexních služeb chceme i nadále pokračovat tak, abychom pokryli veškeré požadavky našich zákazníků.

Dokázali byste uplatnit vaše zkušenosti i při výstavbě velkých dopravních staveb?

Bezesporu ano. Intenzivně se nyní zajímáme o rekonstrukci stěžejní dopravní stavby v České republice, dálnice D1. V současné době probíhá o tuto významnou zakázku soutěž a my jsme připraveni být na této akci spolehlivým subdodavatelem firmám, které se soutěže účastní.

Jaké hospodářské výsledky očekává vaše společnost v letošním roce a jaký je její výhled pro nejbližší období?

S výsledky v tomto roce jsme celkem spokojeni. Máme smluvně zajištěnu i první čtvrtletí příštího roku, ale dále budeme samozřejmě o zakázky bojovat.

S mírnými obavami však sledujeme politická jednání o zvyšování sazeb DPH, která vytvářejí nestabilitu a významně ovlivňují trh. Stále větší daňová zátěž totiž odrazuje investory od investic, což se dále negativně promítá do již tak špatné situace ve stavebnictví. Kvůli trvalému poklesu zakázek monitorujeme i možnosti naší činnosti v zahraničí. Věřím však, že se nám podaří i tuto situaci zvládnout a na trhu obstát.

Za rozhovor a srdečné přijetí děkuje
Ivo Románek

EKIS spol. s r.o.
Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
tel.: 281 040 611 , fax: 281 040 699
ekis@ekis-as.cz , www.ekis-as.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři