Stavební systém Hamco Multi-plate

Mosty, podchody, podjezdy a propusti jsou nutnými součástmi sítě komunikací. Údržba, výstavba a rozvoj výkonnosti určitého hospodářského prostoru a utváření jeho správného životního prostředí vyžadují, aby se jak komunikacím, tak i vodním tokům věnovala neustálá péče.

Stavební systém Hamco Multi-plate

Důležitá je proto nejen jejich nová výstavba, ale i obnova a údržba. Při zajišťování těchto opatření vzrůstá poptávka po ekonomicky výhodných řešeních, která budou navíc splňovat požadavky na okolní krajinu a životní prostředí.

Poddajné, do zeminy uložené vlnité trubky z ocelových dílců firmy HAMCO, které se též nazývají ohýbané vlnité ocelové trubky nebo trubky Multi Plate, jsou stavebním a konstrukčním systémem, při kterém se montuje přímo na staveništi pomocí šroubového spojení stavební objekt. Vlastní konstrukce je složena z ocelových dílců, jež mohou mít tloušťku plechu od 2,75 do 7 mm, a které jsou příslušně zvlněny, zaobleny, zakřiveny a přizpůsobeny podle tvaru požadovaného profilu.
Obvyklými tvary jsou kruhové profily, otevřené profily různých výškových a šířkových poměrů, oblouků ve tvaru elipsy, kružnice apod.

Z mnohaletých zkušeností je prokázáno, že tyto systémy lze použít pro výstavbu propustků, podchodů, podjezdů, mostů na silničních a železničních komunikacích všech řádů a to až ke komunikacím pro nejtěžší dopravu.
Ekon s.r.o. je výhradním dovozcem výrobků firmy Hamco Dinslaken Bausysteme GmbH.

Ve spolupráci s výrobcem zajišťuje na základě údajů o projektu příslušnou nabídku na výstavbu systému, dovoz a případně montáž stavebního díla. Kromě toho se výrobky firmy HAMCO používají v průmyslu a v zemědělství.

Ekon spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4 – Braník
tel.: 244 462 218, fax: 244 462 208
e-mail: ekon@cdipraha.cz , www.ekonsro.cz

Firma

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři