Zpět ke kořenům - Úloha oken při rekonstrukci Bratislavského hradu

Oprava Bratislavského hradu je především otázkou národní hrdosti - vždyť který další objekt má pro Slovensko tak velký historický, kulturně-společenský a politicky reprezentativní význam?

Zpět ke kořenům - Úloha oken při rekonstrukci Bratislavského hradu

Od velkého požáru v roce 1811, jenž po sobě zanechal na dlouhou dobu pouze ruiny kdysi majestátného sídla uherských králů, byly prováděny pouze dílčí rekonstrukční práce, které nedokázaly vrátit městské dominantě nad Dunajem slávu předešlých století.

Úkolem generální rekonstrukce, jejíž rozsah a náročnost si vyžádaly investice ve výši 126 miliónů eur, bylo vrátit Hradnímu paláci, přilehlým hradním budovám a zahradám historicky věrnou podobu závěru baroka z doby Marie Terezie. Mimořádný zájem měla skupina památkářů a architektů také o zachování cenných gotických, renesančních a raně barokních prvků. Proto byl při rekonstrukci fasád i interiérů zvolen nanejvýš citlivý postup, který jedinečný charakter hradních prostor maximálně respektoval.
Po vynikajících zkušenostech z přestavby štrbského hotelu Kempinski High Tatras bylo i u Bratislavského hradu zvoleno řešení na míru vyrobených oken se zcela skrytým kováním MACO INVISIBLE, které dodala opět společnost Eurolux s.r.o z Košic. "Památkářsky velice náročná rekonstrukce svou povahou vyžadovala okenní výplně vyrobené z prvotřídních materiálů vysoké estetické hodnoty, za použití takového kování, které by šlo bezproblémově začlenit do kontextu každé místnosti," objasňuje zadání majitel společnosti Eurolux Peter Petrovka.
Osvědčeným modelem se stalo celoobvodové okenní kování MACO INVISIBLE, které kromě bezpečnostních a tepelně izolačních vlastností právě skvěle splňuje požadavek na esteticky citlivé doplnění historických replik oken, protože při pohledu z interiéru zůstává viditelná pouze samotná klika. Závěsy okenního křídla jsou díky speciální konstrukci dokonale skryté pod úrovní profilu, takže nikterak neruší vizuální požitek z pohledu přes okno ven. Společnost Eurolux osadila úhrnem 372 oken v areálu Bratislavského hradu.
Smyslem rekonstrukce bylo mimo jiné otevřít tuto významnou národní památku více široké veřejnosti, proto se stavebním úpravám nevyhnuly ani prostory oranžerie, zimní jízdárny a zahrady. Při průzkumných pracích nalezené památky ze závěru starověku budou nově vystaveny v rámci archeologické sbírky. Druhé, třetí a čtvrté patro Hradního paláce bude nyní sloužit hradní obrazárně, expozici z národních dějin Slovenska a veřejně přístupným depozitářům Slovenského národního muzea. Nový bílý plášť hradu byl poprvé slavnostně osvětlen 1. září 2009 při znovuotevření hradu pro veřejnost.


MACO - Kování s.r.o.
Tuřanka 115, 627 00 Brno, tel.: 549 248 847
fax: 541 210 875, e-mail: cz.office@maco.at, www.maco.cz

Doporučujeme
● Investice na opravu ve výši 126 miliónů eur.
● Požadavek takového kování, které musí být bezproblémově začlenitelné do každé místnosti.
Firma

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři