Lídr ve výrobě hliníkových systémů

Firma ALUPROF S.A, která je součástí kapitálové skupiny Grupa Kęty S.A., je zaručeně lídrem ve výrobě hliníkových systémů pro stavebnictví, a také pro rolety a navíjecí vrata v Polsku.

Lídr ve výrobě hliníkových systémů

ALUPROF S.A. je moderní podnik, který zaznamenává vysoké obchodní a finanční výsledky, hlavně díky důsledně realizované strategii, která se soustřeďuje na distribuci hliníkových systémů, a rovněž všestranné spolupráci s firmami a architektonickými kancelářemi. Zmíněná spolupráce se netýká pouze Polska, ale taktéž mnoha evropských zemí, kde se distribucí hliníkových systémů zabývají hlavně dceřiné společnosti, nacházející se v České republice (www.aluprof-system.cz), Německu, Rusku, Velké Británii, Rumunsku, Maďarsku a na Ukrajině. Navíc firma, zavedením systému řízení jakosti, velmi dbá o kvalitu svých výrobků, aby splňovaly veškeré platné normy. To je jen několik hlavních předností této polské firmy, která tím, že vychází vstříc očekáváním svých klientů a potřeb trhu, neustále obohacuje svou nabídku produktů.
To je důvod, proč se seznámit s novou tváří ALUPROF S.A.
Níže je uvedeno několik výrobků z nejnojší nabídky firmy.

Úspora energie celé budovy závisí ve velké míře na tepelné izolační schopnosti její fasády. To byl důvod, proč Aluprof do s nabídky zařadil sloupovo-příčkovou stěnu MB-SR50 HI, která může čelit v tomto ohledu stále vyšším očekáváním architektů a investorů moderních objektů. Součinitel prostupu tepla přes rám (Uf) se v tomto systému, v závislosti na tloušťce výplně, nachází v rozmezí 0,85-1,23 W/m2K. Rodina systémů sloupovo-příčko stěny MB-SR 50 se ztšila také o nový systém MB-SR50 EI, který je ustanovený pro konstruování a vyhotovování lehkých protipožárních krycích stěn - typu zásného nebo vyplňujícího, v protipožární třídě EI15, EI30, EI45, EI60 podle normy PN-EN 1364-3. Je třeba dodat, že tento systém je klasifikován jako ten, který nerozšiřuje oheň (NRO).

Vycházejíc vstříc požadavkům svých klientů firma Aluprof S.A. zavedla do s nabídky rovněž harmoniko dveře. Konstrukci hamonikových dveřích otevíraných dovnitř je možné vyhotovit v různých okenně-dveřních systémech: MB-59S, MB-60, MB-70. Systém MB-59S Casement pak dovoluje vyhotovit harmoniko dveře otevírané vně. Je nutno dodat, že je v nich namontováno ořené kování firmy Roto. V jednotlivých systémech je možné vybírat mezi různými variantami prahů, a také způsoby jejich vestaní.

Cílem systému modulo krycí stěny MB-SE75 jsou objekto realizace, ve kterých k základním požadavkům patří rychlá montáž a nevyužívání venkovního lešení během práce na stavbě. Konstrukce fasády MB-SE75 se skládá ze segmentů kotvených do nosné konstrukce budovy, které jsou mezi sebou spojované. Z takto přijaté technické koncepce vyplývají základní přednosti tohoto řešení: montáž na stavbě pomocí využití kompletních zasklených segmentů je rozhodně rychlejší než při tradičních sloupo-příčkových fasádách, a také díky absolutnímu vypuštění venkovního lešení, což také krátí náklady provádění stavby. Popr bude tento systém použit v budo Kampusu Masarykovy Univerzity v Brně

Srdečně zveme
k návště naší webo stránky
www.aluprof-system.cz
a www.aluprof.eu


ALUPROF SYSTEM CZECH, s.r.o.
ul. Teslova 1129/2b, 702 21 Ostrava 1
tel.: +420/595 136 633
fax: +420/595 136 634
e-mail: czech@aluprof.eu
www.aluprof-system.cz, www.aluprof.eu

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři