Nové stroje KOMATSU byly předány společnosti KÁMEN Zbraslav, a.s.

KOMATSU je druhým největším výrobcem stavebních a zemních strojů na světě. Zároveň je nejvýznamnějším japonským producentem těchto strojů. První místo na světě zaujímá ve výrobě rýpadel a minirýpadel.

Nové stroje KOMATSU byly předány společnosti KÁMEN Zbraslav, a.s.

Počátkem prosince společnost KUHN - BOHEMIA a.s. pozvala naši redakci na slavnostní předání dvou strojů značky Komatsu společnosti Kámen Zbraslav. Byly jimi dempr KOMATSU HD 605-7 a pásové hydraulické rýpadlo KOMATSU PC800-8.

Na setkání nás přivítal pan Ing. Daniel Sys, ředitel společnosti KUHN - BOHEMIA a.s., která je výhradním prodejcem strojů KOMATSU v ČR a pan Ing. Jaromír Kůrka, odborný prodejce strojů KOMATSU.

1


Společnost KÁMEN Zbraslav a.s. je přímým pokračovatelem společnosti KÁMEN Zbraslav spol. s r.o., která byla založena v roce 1992 a zahájila svojí aktivní činnost transformací lomu Zbraslav v roce 1994, jako části bývalého státního podniku Středokámen Praha.

Cesta k získání kameniva pro všechny oblasti stavebnictví začíná primárním rozpojováním, kterým se za pomocí trhacích prací získá rubanina, vhodná pro další úpravu. Primární rozpojování se v současné době provádí clonovými odstřely, kterými se z rostlého skalního masivu získá (oddělí) rozval vhodné kusovosti. Dále je rubanina nakládána a dopravována na úpravárenské linky právě těmito velkokapacitními stroji a dále je zpracována na hotové výrobky. U společnosti KÁMEN Zbraslav byly stroje značky KOMATSU s úspěchem používány již dříve. Za poslední období je to celkem již druhý a třetí dodaný stroj.

Při předání strojů KOMATSU se slova ujal předseda představenstva společnosti Kámen Zbraslav, pan Ing. Tomáš Nezbeda. S přítomnými se podělil o svoje zkušenosti s provozováním stavebních strojů. Hovořil o tom, že hledal partnera, na kterého se může  vždy s důvěrou obrátit a dodá technicky vyspělé - spolehlivé stroje. Značka KOMATSU tyto jeho představy beze zbytku naplňuje.

Jsou zde však i další důvody, proč si společnost Kámen Zbraslav vybrala právě tyto typy strojů.  Prvním z nich je současná zvyšující se produkce kameniva a druhým pak požadavek na snižování nákladů spojených s manipulací a dopravou materiálu. Stroje KOMATSU svojí velikostí, výkonem a efektivitou tak celkově zapadají do výrobní a technologické strategie společnosti.

Ing. Jaroslav Pospíšil.

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři