SMP CZ je spolehlivým partnerem pro obory vodohospodářských staveb

SMP CZ patří mezi přední stavební firmy v České republice. V letošním roce uplyne šedesát let od jejího vzniku. Po vzniku samostatné společnosti v 90. letech se SMP specializovaly výhradně na mostařský stavební segment. Postupně se ale čím dále více projevovala nezbytnost diverzifikace do dalších stavebních oborů. A tak v roce 2002 vstoupila společnost do segmentu vodohospodářských staveb.

SMP CZ je spolehlivým partnerem pro obory vodohospodářských staveb

Ze všech, které jsme úspěšně dokončili, jmenujme např. úpravny vody Hradiště, Souš, Jirkov, III. Mlýn, čistírny odpadních vod Louny, Strakonice, Domažlice, vyhnívací nádrže Ústřední pražské čistírny, protipovodňovou ochranu Ústí n. Labem - Střekov, Křešic, pražských městských částí Zbraslav a Karlín, plavební komoru Hluboká n. Vltavou, atd. Z těch probíhajících jsou to úpravny vody Mostiště, Břeclav a Frýdlant, čistírny odpodaních vod a rekonstrukce kanalizací v Mladé Boleslavi, Ústí n. Orlicí a Litoměřicích, protipovodňové ochrany obcí Veselí n. Lužnicí, Olomouce a Uherského Hradiště, jez Jindřichov na Ohři a sportovní přístav Hluboká nad Vltavou.
Dne 25.9.2013 jsme slavnostně zahájili realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“.

Působíme v těchto oborech:

Hydrotechnické stavby
}    Revitalizace toků
}    Rekonstrukce objektů na tocích (jezy, plavební komory, atd.)
}    Protipovodňová opatření
}    Odstraňování povodňových škod

Výstavba a rekonstrukce vodovodů a kanalizací
}    Budování čerpacích stanic
}    Kanalizační a vodovodní řady v otevřených výkopech
}    Kanalizační a vodovodní řady v ražených štolách

Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace
čistíren odpadních vod a úpraven vody
}    Průmyslové čistírny
}    Komunální čistírny
}    Úpravny vody

SMP CZ, a.s.
Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
tel.: 222 185 111
www.smp.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři