Ukončení výstavby a zahájení zkušebního provozu ÚČOV v Praze

Téměř před třemi roky, v listopadu 2015, byl slavnostně a za účasti primátorky HMP zahájen projekt s názvem „CELKOVÁ PŘESTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ÚČOV PRAHA NA CÍSAŘSKÉM OSTROVĚ – Etapa 001 Nová vodní linka“. Dne 19. 9. 2018, a opět za účasti primátorky HMP paní Adriány Krnáčové, se konalo slavnostní ukončení této stavby. Uvedením Nové vodní linky do provozu byl zahájen patnáctiměsíční zkušební provoz.

Ukončení výstavby a zahájení zkušebního provozu ÚČOV v Praze

Stavbu provádělo Sdružení ÚČOV Praha, kde SMP CZ bylo Vedoucím účastníkem sdružení a dalšími členy byly společnosti ­Hochtief CZ, Suez International a WTE Wassertechnik. Investorem stavby je Hlavní město Praha prostřednictvím Odboru strategických investic a Správcem stavby je Pražská vodohospodářská společnost.

Nová vodní linka je navržena jako kaskádová aktivace s regenerační nádrží vratného kalu a s třetím stupněm čištění. Celková kapacita biologicky vyčištěné vody je až 4,1 m3/s. Nová vodní linka je ojedinělým projektem podzemní zastřešené čistírny odpadních vod, na jejíž střeše jsou provedeny sadové úpravy.

Čerpadla vratného kalu z dosazovacích nádrží v kolektoru


Během necelých tří let se ze stavby odvezlo přes 380 000 m3 zeminy, uložilo se přes 190 tisíc m3 betonu a 18 000 t armatury a na zpětné zásypy se použilo 180 000 m3 zeminy.

Účelem projektu je zajistit významu města odpovídající úroveň čištění odpadních vod v souladu s normou EU na kvalitu odtoku a zajistit co nejvyšší přínos ke zkvalitnění životního prostředí. Dále zabezpečit nepřetržité čištění odpadních vod i v průběhu budoucích stavebních prací na rekonstrukci stávající ÚČOV, která se v současné době připravuje.

SMP CZ, a. s.
Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
tel.: 222 185 111, www.smp.cz


Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři