Ceny energií budou růst, myslí si Češi. Uspořit mohou zateplením.

Pouhá 3 % Čechů věří, že se podaří zastavit trend neustálého růstu cen energií. O pokračujícím nárůstu je pak přesvědčena drtivá většina veřejnosti.

Ceny energií budou růst, myslí si Češi. Uspořit mohou zateplením.

Měsíční platby za teplo přitom pro polovinu domácností znamenají 10-20 % všech rodinných výdajů, čtvrtině ukrojí dokonce více než 20 %. Efektivní obranu proti zvyšujícím se výdajům může představovat kvalitní zateplení. To může snížit náklady na energie až o 80 %. Data vycházejí z průzkumu na téma zateplení a ceny energie, který probíhal na portále Sousede.cz ve spolupráci se Sdružením EPS ČR.

Zateplení se řadí k nejčastějšímu typu renovace domu. Podle informací Cechu pro zateplování budov bylo vloni zatepleno až 18 milionů m2 obvodových stěn, což představuje asi 12% meziroční nárůst. „Díky zateplení se trvale minimalizují každoroční výdaje na vytápění. Je však třeba přistoupit k renovaci komplexně a kromě zateplení obvodového pláště, střechy a nejvyššího stropu by měla obsahovat i výměnu oken a úpravy na otopné soustavě,“ upozorňuje Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení EPS ČR.

Zateplení ušetří náklady za energie a zvýší cenu nemovitosti
Spotřeba energie a zejména její rostoucí ceny budou v následujících desetiletích představovat zřejmě jedno z klíčových témat. Nejlevnější energie je přitom ta, kterou se podaří uspořit a řešením je právě zateplení. Češi mu od roku 2000 přicházejí stále více na chuť a zjišťují, že se jim vyplatí nejen po ekonomické stránce, ale také po té technické. Celkem tři čtvrtiny lidí shledávají jeho největší výhodu v samotném ušetření nákladů na vytápění.  Dalších 16 procent Čechů vidí jeho přednost ve stabilizaci teploty uvnitř domu.

„Lidé zateplením nejen navyšují hodnotu nemovitosti, ale také výrazně zvyšují komfort a kvalitu bydlení,“ doplňuje Pavel Zemene.

Mezi další významný benefit zateplení se řadí snížení poruchovosti otopného systému. Zateplené domy proto znamenají menší zátěž pro životní prostředí, a to hlavně kvůli nižší výrobě tepla. Navíc jsou zateplovací systémy vzhledově variabilní a každý dům se díky nim může stát originálem.

Nejvyhledávanějším izolačním materiálem je pěnový polystyren
Dle průzkumu by téměř dvě třetiny Čechů (58 %) použily na zateplení právě pěnový polystyren (EPS). A to hlavně pro jeho dobré technické a tepelně izolační vlastnosti - nepohlcuje vlhkost a lze ho umístit i do prostor s velmi vysokou relativní vlhkostí aniž by změnil svůj tvar. Je charakteristický i pro svou nízkou hmotnost (jeho obsah je tvořen z 98 % vzduchem), velkou tvarovou přizpůsobivost a hygienickou nezávadnost. Oblíbenost EPS potvrzují i loňské výsledky spotřeby, která dosáhla 62 000 tun.

Na druhém místě se z hlediska preferencí umístila s 30 % minerální vlna. V úvahu přichází také ovčí vlna (zvolilo by ji 7 % respondentů), korek a sláma (shodně 2,5 %).

V porovnání s ostatními zeměmi Evropy zaujímá Česká republika ve spotřebě EPS na hlavu jedno z čelních míst. Až za námi jsou země jako Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Polsko nebo Slovensko. V absolutní spotřebě je na tom nejlépe Německo následované Polskem a velmi rychle rostoucím Tureckem. Jižní státy Evropy kromě Turecka zaznamenaly obecně pokles spotřeby EPS.

Zateplovací systémy na českém trhu jsou pravidelně a přísně kontrolovány. Sdružení EPS například uděluje Značku kvality, Cech pro zateplování budov vydává Osvědčení ETICS.

O průzkumu
Průzkum na téma zateplení a ceny energie probíhal na Sousede.cz ve spolupráci se Sdružením EPS ČR a to ve dnech 9. až 20. září 2012. Zúčastnilo se ho celkem 306 respondentů z řad uživatelů portálu.

Sdružení EPS ČR
Ing. Pavel Zemene, Ph.D.
info@epscr.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři