Chemia System Geo, s.r.o. představuje speciální fólii na ochranu betonu GSE STUDLINER

proti korozi, oděrům, chemickým a mechanickým poškozením. Je určena pro nové nebo již existující betonové konstrukce.

Chemia System Geo, s.r.o. představuje speciální fólii na ochranu betonu GSE STUDLINER

GSE StudLiner je HDPE fólie obsahující okolo 1 200 čepů / m2, které se zapouští do betonu. Čepy jsou extrudovány na povrch fólie přímo ve výrobním procesu a tvoří její integrovanou součást. Výška čepu je cca 11 mm.
Velký počet čepů umožňuje optimální rozložení namáhání, zvláště při teplotních změnách. Zkoušky potvrdily, že průměrná soudržná pevnost fólií StudLiner s betonem je přes 48 tun/m2, což představuje zdaleka největší soudržnost oproti ostatním ochranným systémům betonu. StudLiner podléhá nejmenší lineární deformaci v průběhu tepelné expanze.
Fólie je k dostání v tloušťkách 2,00 – 5,30 mm, šířka role je 2,00 – 2,44 m. Vyrábí se v barevných variantách šedé a černé.

Pokládání – zapouštění do betonu
Při pokládání se fólie StudLiner připevní k bednění s čepy obrácenými dovnitř odlévané zóny. Beton vnikne do prostoru okolo čepů, a tím pevně uchytí fólii na povrchu betonové plochy. Jakmile beton vyzraje, sejme se bednění a přistupuje se ke spojování sousedících pásů StudLiner. Spojování je provedeno extruzním svařováním. Fólie StudLiner mohou být prefabrikovány do nejrůznějších geometrických konfigurací včetně jímek nebo trubek. V továrně mohou být také připraveny dle požadavků panely StudLiner a jejich rozměry mohou být až do 5 m x 25 m.
Beton musí mít pevnost v tahu minimálně 1,5 N/mm2.

Hlavní použití:
•    nádrže,
•    čističky odpadních vod,
•    betonové trubní systémy a odpadní kanalizace,
•    příkopy a jímky,
•    podzemní prostory,
•    podzemní uskladnění,
•    hydroizolační podlahy,
•    havarijní jímky,
•    monitorovací studny,
•    ochrana základů,
•    tunely.

Chrání beton před:
•    korozí,
•    kyselinami,
•    oděrem,
•    infiltracemi,
•    agresivním parám,
•    biologickým látkám.

Výhody:
•    zvýšená soudržnost PEHD izolace s betonem,
•    velká odolnost proti chemické agresi, proražení a opotřebování,
•    odolnost proti UV paprskům,
•    svařovací zařízení pro provádění vertikálních a orbitálních spojů.

Prefabrikace
Ochrana betonových struktur prostřednictvím fólie StudLiner umožňuje snížit projektové náklady zkrácením doby instalace na staveništi. Prvky jako jsou jímky a trubky mohou mít formu prefabrikátu. Předformované konstrukce zajišťují maximální kvalitu, protože jsou vyrobeny v prostředí kontrolované výroby a podřízeny systému na kontrolu kvality. Jakmile jsou trubní systémy a prefabrikované panely na místě, svařují se extruzním spojem, aby vznikl kontinuální systém.

Renovace
K existujícím betonovým strukturám jsou pásy StudLiner připojeny vstřikováním malty do prostorů mezi čepy a pokládání má stejný charakter jako metoda zapouštění do nového betonu.

Zajištění kvality a vodotěsnosti
Ochranné systémy pro beton GSE StudLiner musí uspokojit velmi náročné normy na kvalitu. Kvalita StudLiner je zajištěna dodržováním standardních metod pro extrudování fólií, včetně 100% kontroly výrobků zkouškou elektrickým kartáčem, který jiskřením upozorňuje na sebemenší trhliny, a také kompletním rozborem v laboratoři, který potvrzuje, je-li výrobek v souladu se specifikací. Kontrolní proces kvality zahrnuje rovněž ověřování všech spojů prostřednictvím podtlaku nebo kontrolu jiskrovým elektrickým kartáčem. Kontrola spojů může být provedena i hydrostatickými zkouškami.

Funkčnost
Předpokládaná doba provozu odpovídá pětinásobku provozní doby srovnatelných systémů. Na vaši žádost Vám naše firma dodá větší množství informací týkajících se standardních záruk. Kontrastní barva povrchu může usnadnit pozorování a lokalizaci poškozených nebo opotřebovaných zón. Pokud na tomto povrchu prosvitne primární vrstva, je třeba systém vizuálně zkontrolovat eventuálně provést vakuovou zkoušku.

Spoje
Panely StudLiner musí být spojeny extruzním svařováním, aby se vytvořil naprosto bezpečný nepropustný systém. Zkušení technici firmy ­Chemia System Geo, s.r.o. provádějí pomocí mechanizovaných svářecích přístrojů vysoce kvalitní a homogenní spoje po celé ploše, zvláště u vertikálních spojů ve velkých výškách, na obvodu a uvnitř potrubí. Automatická vertikální svářečka je schopna svařovat vertikální pásy StudLiner až do výšky 13 m. Pro izolaci betonových trubních systémů se používá orbitální svářečka, která umožňuje svařování pásů StudLiner uvnitř potrubí o průměru minimálně 500 mm.

Firma Chemia System Geo Vám podá veškeré technické informace, zajistí dodávku a instalaci fóolie STUDLINER.

CHEMIA SYSTEM GEO s.r.o.
Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6
tel.: 233 081 982
e-mail: chemia@chemia.cz , www.chemia.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři