Protipovodňová opatření města Terezín

Stavba „Protipovodňová opatření města Terezín“ je rozdělena na dva celky - centrální město a východní okraj města.

Protipovodňová opatření města Terezín

Důvodem realizace stavby je ochrana města před povodněmi zajištěním všech možných přístupů pro vodu. Jedná se o sanaci stávajícího pevnostního systému (kombinace zdiva – cihly šancovky a pískovcových kvádrů) buď ze břehu, nebo pomocí zajímkování koryta Ohře, kdy sanace probíhá z návodního líce. Další součástí stavby je provedení zemních ochranných valů z těsnícího materiálu a provedení železobetonových zdí na mikropilotech. V místech komunikací bude osazeno mobilní hrazení na betonové prahy. V rámci stavby jsou prováděny historické repliky stavidel, dveří, uzávěrů apod., které slouží k uzavření chodeb a střílen v pevnostním systému. V rámci opatření se na stávající kanalizaci realizují čerpací studny a speciální uzávěry, které oddělují kanalizační systém města od řeky Ohře.

Investor:    Povodí Ohře, státní podnik
Dodavatel:    Sdružení firem Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., (87,3 %),
Geosan Group (5,06 %), Navimor-Invest, organizační složka (7,64 %)
Cena stavby:    135 836 750,- Kč bez DPH
Termín realizace:    3. 1. 2012 – 30. 6. 2013

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
Dubečská 3238, 100 00 Praha 10
www.psvs.cz

Fotogalerie

Firma

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři