Zateplení teras s dlažbou na terčích - parkovací střechy

Terasy jsou velmi často aplikovány nad obytnými prostory. S řešením terasy souvisí odvod dešťových vod, tepelná izolace, hydroizolace a povrchová úprava s dlažbou. Dostatečný spád k odvodu srážkových vod a dlažba ve spádu nejsou vždy žádoucí a mnohem lepší a bezpečnější je provedení dlažby na terčích, kdy máme povrch dlažby v rovině a pod ní spádovanou odvodňovanou plochu.

Zateplení teras s dlažbou na terčích  - parkovací střechy

Často bojujeme s výškou zateplení, která je pro různé materiály rozdílná. Vhodné jsou tepelné izolace s co nejmenší tepelnou vodivostí (nejvyšším tepelným odporem) při minimální tloušťce, a které jsou svou únosností vhodné pro terasy.

Plastový teleskop o Ø 200 mm ­podložený textilii nebo pryží umísťujeme v rozích dlažby obvykle o velikostech 0,3 x 0,3 m, 0,4 x 0,4 m, 0,5 x 0,5 m. Maximální sklon 5 %.

Podle druhu zatížení volíme velikost dlažby. Pro terasy je doporučen puren MV, pro parkovaní osobních automobilů puren Parkovací střecha.Deformace tepelné izolace může být  do  1 mm.Při vyšším zatížení je možné podložení dlažby v prostředku. U okrajů a v rozích terč upravíme do požadovaného tvaru.

Autor článku: Ing. Luděk Kovář
Obchodní zastoupení puren
Na Hranici 12a, 586 01 Jihlava
e-mail: kovar@puren.cz , www.puren.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři