Společnost KASI zahájila provoz nové slévárny kanalizační litiny v Novém Bydžově

Firma KASI s.r.o. byla založena na podzim roku 1992. Věnuje se vývoji, výrobě a prodeji prvků pro kanalizace, strojní výrobě a CNC obrábění a v současnosti je největším dodavatelem kanalizační litiny pro stavbu nových českých dálnic.

Společnost KASI zahájila provoz nové slévárny kanalizační litiny v Novém Bydžově

Také s přispěním strukturálních fondů EU se jí podařilo vybudovat moderní a ekologicky šetrnou výrobu šedé a tvárné litiny v Novém Bydžově, která spolu s plně automatickou obrobnou a výrobou vrchních dílů kanalizačních šachet v Přelouči zajišťuje trvale vysokou kvalitu všech dodávaných dílů. Nedávno se firmě podařilo zahájit výrobu v nově vybudované slévárně kanalizační litiny, která se nachází rovněž v Novém Bydžově.
I to bylo jedním z důvodů, proč jsme se vydali za ředitelem společnosti, panem Ing. Stanislavem Ulmem a požádali jej o rozhovor.

Pane řediteli, mohl byste nás seznámit s konkrétními produkty, které dodáváte na český trh?

Řekl bych, že náš výrobní sortiment je docela široký. Zahrnuje moderní a spolehlivé kanalizační poklopy, kruhové vtokové mříže dle ČSN EN124 se vstupním průměrem 600 mm, které jsou určeny pro zakrytí vstupních šachet kanalizací, jímek, odlučovačů, samovsakovacích a retenčních systémů, dále pak lapače, vyrovnávací prstence, vodárenské poklopy, poklopy na plastová potrubí, uliční a dvorní vpusti – mříže, kalové koše, šachtová stupadla. Od loňského roku dodáváme nové poklopy a vtokové mříže řady EUROPA.
Cílem je uspokojit sortimentně potřeby všech provozovatelů sítí výrobky z litiny se zaměřením na státy střední a východní Evropy.

V uplynulé době jste zprovoznili výrobu v nově vybudované slévárně kanalizační litiny v Novém Bydžově. Co se zde vyrábí a jaké důvody vás vedly k této investici?

Slévárnu v Novém Bydžově jsme otevřeli z důvodu výroby nové řady poklopů a mříží, kde jsou základem prvky vyráběné z tvárné litiny. Naše dceřiná slévárna ve Frýdlantu nad Ostravicí byla a je zaměřena na výrobu šedé litiny, nový závod disponuje nejlepšími evropskými technologiemi pro výroby tvárné litiny. Zároveň byl v obou slévárnách zaveden nový informační systém zaměřený na kontrolu kvality, který odpovídá standardům dodavatelů pro automobilový průmysl.

Na základě průzkumu, který vycházel z vašich zkušeností i provozovatelů komunikací s poklopy dlouhodobě dostupnými na trhu, jste připravili postup, jakým způsobem by měli provozovatelé optimálně provést výběr poklopu v třídě D400. Tento by měl umožnit orientační zhodnocení kvality daného poklopu. Jaké vlastnosti od poklopů vyžadují provozovatelé?

V prvé řadě by měl být poklop co nejméně hlučný při přejezdech automobilů, životnost všech jeho částí co nejdelší, také by měl být zabezpečen proti krádeži kovových částí a jednoduše zabudovatelný při rekonstrukcích i pokládání nových vozovek. Dalším požadavkem jsou samozřejmě co nejnižší investiční náklady, ale také záruka servisu a možnost výměny částí poklopu během jeho životnosti.

Mohl byste nám přiblížit, jak by měl provozovatel ideálně postupovat při výběru vhodného poklopu v třídě D400?

Ano, pokusím se vyložit krátký a srozumitelný postup v bodech, který by měl být „vodítkem“ pro provozovatele.

1.    Tlumení pohybu víka v rámu
Hlavní příčinou pohybu je přísavný efekt pneumatik automobilů při přejezdu víka. Efekt se zvyšuje se zatížením na nápravu a s rychlostí vozidel. Vedlejší příčinou je pak pružnost víka při jeho dynamickém zatížení. Řešením problému je:
Minimalizovat pohyb víka zvýšením síly k přitažení víka do rámu, zvolit vhodný reliéf víka, použít systém tlumení s tlumící vložkou, provést opatření proti destrukci tlumící vložky a zvolit vhodný materiál tlumící vložky.
2.    Přenos zatížení z rámu do nosné kon­strukce (např. šachty, roznášecího prstence či živice)
Pro všechny typy rámů je důležitá velikost dosedací plochy rámu. Čím menší tato styčná plocha je, tím více se zvyšuje riziko destrukce spoje rámu s nosnou konstrukcí.
3.    Zajištění víka proti krádeži
4.    Použité materiály z hlediska životnosti
5.    Dosažitelnost náhradních dílů
6.    Záruka kvality výroby

V loňském roce jste uvedli na trh nové poklopy třídy D400 EUROPA. Jaké jsou jejich největší přednosti?

Poklopy řady EUROPA splňují nejvyšší požadavky provozovatelů a zároveň jim šetří peníze. Díky svým vynikajícím užitným vlastnostem mohou při správném zabudování velmi dlouho a dobře sloužit.
Horizontální i vertikální tlumení pohybu víka v rámu je zajištěno tlumící vložkou z EPDM odolnou proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám. Nadstandardní velikost dosedací plochy 839 cm2 mezi víkem a rámem snižuje opotřebení tlumící vložky a zvyšuje její účinek. Nový „T“ design víka snižuje přísavný efekt a minimalizuje hlučnost poklopu způsobenou přejezdy automobilů. Třípružinový systém přitahuje víko do rámu a minimalizuje jeho vertikální pohyb. Proti krádežím nabízí tyto poklopy kombinaci dvou řešení:

•    nerozebíratelné spojení víka s rámem nerezovým čepem
•    umístění znaku provozovatele na víku poklopu

Je možné vybírat ze tří druhů rámů (litinový, litino-betonový, samonivelační), které umožňují osazení do standardně vyráběných betonových šachet, roznášecích prvků plastových šachet a jsou tak vhodné jak pro nové stavby, tak pro rekonstrukce. Bezpečný vstup je zajištěn aretací otevřeného víka v 90°.
Při použití vhodných materiálů (tvárné litiny, nerezové oceli, betonu třídy C35/45 – XF4 odolného proti solím a rozmrazovacím látkám dle EN206-1), EPDM a také díky moderním výrobním závodům na nejvyšší světové úrovni je při dobře zvoleném typu rámu a správném zabudování zaručena dlouhá životnost poklopu.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

Kasi spol. s r.o.
Chrudimská 1602, Přelouč 535 01
tel.: 466 501 755
e-mail: obchod@kasi.cz, www.kasi.cz

Fotogalerie

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři