Výrobci tepelných izolací z EPS jsou na nové zákonné požadavky připraveni

Od 1. ledna 2009 se dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 148/2007 o energetické náročnosti budov staly průkazy energetické náročnosti budovy (energetické průkazy) povinnou součástí projektové dokumentace nových budov.

Výrobci tepelných izolací z EPS jsou na nové zákonné požadavky připraveni

Energetické průkazy budou také vyžadovány při větších rekonstrukcích stávajících budov s podlahovou plochou nad 1000 m2 v případě, že dojde k ovlivnění energetické náročnosti, a dále při prodeji či pronájmu budov nebo jejich částí.

Energetický průkaz budovy umožní lidem poprvé jednoduchým způsobem zjistit, jak kvalitní nemovitost z hlediska energetické náročnosti kupují, vlastní, či pronajímají. V současnosti projektované budovy zpravidla splňují pouze minimální normové požadavky, které odpovídají třídě energetické náročnosti C – vyhovující.

Pro splnění lepších tříd B – úsporná, popř. A – mimořádně úsporná, bude nutno zásadním způsobem změnit projektování staveb společně s novými požadavky na výrazně větší tloušťky tepelných izolací (viz tabulka).

Členové Sdružení EPS ČR se na nové období projektování energeticky úsporných staveb důkladně připravili a zásadním způsobem navýšili své výrobní kapacity. V současnosti se proto není třeba obávat, že by v roce 2009 zůstali zákazníci požadující kvalitní tepelné izolace pro své nové a úspornější budovy neuspokojeni.

Pro zjednodušenou představu můžeme uvést příklad:

Tam, kde dnes stačilo umístit v konstrukci tepelnou izolaci tloušťky 100 mm pro splnění minimálních požadavků norem (třída energetické náročnosti C), se předpokládá pro splnění třídy B umístění cca 150 mm a třídy A okolo 200 mm kvalitní tepelné izolace. 

Pouhé zvýšení tloušťky tepelné izolace a použití kvalitních oken a dveří však pro návrh energeticky úsporné budovy nestačí, v energetických průkazech je kromě energie na vytápění hodnocena také energie na větrání, chlazení, přípravu teplé vody a osvětlení. Optimalizace kvalitních stavebních konstrukcí a jejich detailů spolu se systémy technických zařízení budov je základem pro návrh energeticky úsporných staveb.

Fotogalerie

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři