Stavební poradna MPL - Knauf Tiefbau

Knauf Tiefbau – systém pro opravy a sanace železobetonových konstrukcí

Stavební poradna MPL - Knauf Tiefbau

Společnost Knauf uvedla začátkem minulého roku na trh novou produktovou řadu pod názvem Knauf Tiefbau. Jde o produktovou řadu určenou pro sanaci železobetonových a betonových konstrukcí, kdy je na správkový materiál kladen větší důraz z hlediska dlouhodobé trvanlivosti než u běžných konstrukcí. V dubnové poradně si krátce přiblížíme problematiku oprav a údržby železobetonových konstrukcí v prostorách čistíren odpadních vod a materiály vhodné na jejich sanaci.

Jaký je Váš názor na ochranu životního prostředí v souvislosti s nakládáním s odpadními vodami a budováním čistíren odpadních vod (ČOV)?


Ochrana životního prostředí a nakládání s odpadními vodami je v dnešní době stále ožehavějším tématem. Není to nikterak uměle vyvolané téma, ale naprosto logicky a pragmaticky vedená diskuze nad uvedenou problematikou, která je již řadu let součástí každodenního života. V minulosti se této otázce nepřikládal nikterak valný význam, ale po společenských změnách před dvaceti lety byla i tato problematika postupně zařazována do projektů a programů na oživení a ochranu životního prostředí. Celá problematika dostala řádný spád hlavně v rámci přístupových rozhovorů naší země před vstupem do EU a následně i po našem vstupu, kdy jsme se zavázali tuto problematiku již řešit komplexně a koncepčně. Od té doby je naprostou samozřejmostí budování nových čistíren odpadních vod při bytové, průmyslové i komerční výstavbě. Pojem čistírna odpadních vod, ať už komunální či privátní, se stala naprostou samozřejmostí.

Přiblížil byste nám situaci kolem stávajících ČOV a jaké vlivy působí na tyto železobetonové konstrukce?

V dnešní době je v provozu stále velké množství stávajících ČOV, které jsou již ve značném stáří a rovněž i stupni pozvolné degradace železobetonových konstrukcí, a to především usazovacích nádrží. V prostorách ČOV jsou všechny konstrukce enormně zatěžovány permanentní vysokou vlhkostí a působením silně agresivního prostředí vznikajícího z koncentrace přitékajících nevyčištěných odpadních vod. Dalším nepříznivým činitelem, zejména v oblastech přepadových komor, je působení silného vodního proudu na vymezovací železobetonová průtoková místa, ve kterých dochází k vysokému stupni otěru za mokra. V některých částech se navíc k těmto elementům přidává ještě působení plynů v důsledku tvorby biogenní kyseliny sírové, která vzniká v prostorách usazovacích a vyhnívacích nádrží odseparovaného kalu. Pro běžně vyráběný beton a železobeton je to prakticky destrukční kombinace.

Jak může Knauf pomoci?

V rámci celkového řešení nové produktové řady Knauf Tiefbau sanierung jsme pro Vás pro tyto případy připravili funkční systém certifikovaných výrobků právě pro tento segment použití. Jelikož jsem se zmiňoval o systému, znamená to, že jde o vrstvení tří navzájem na sebe navazujících vrstev materiálů určených pro tento druh chemické, agresivní a vlhkostní zátěže. Systém se skládá z adhezního můstku Knauf TS 100, reprofilační malty TS 200 a finální stěrky TS 310.

Adhezní můstek Knauf TS 100
Jedná se o jednosložkový materiál na minerální bázi sloužící jako ochrana výztuže a adhezní můstek v jednom pracovním kroku. Chemické složení materiálu je zvoleno s ohledem na dlouhodobé působení zvýšené chemické zátěže v kombinaci s vysokou vlhkostí. Úkolem daného materiálu je zajistit potřebnou adhezní plochu jak na výztuži tak na zbývající lokální ploše pro následný nános vlastní reprofilační malty. Materiál se aplikuje pomocí tuhého štětce.

Reprofilační malta Knauf TS 200
Jde opět o jednosložkovou reprofilační hrubou maltu určenou k reprofilacím a doplnění chybějících vrstev v opravovaných plochách železobetonových konstrukcí. V návaznosti na předešlý adhezní můstek je složení malty voleno především s ohledem na dlouhodobé zatížení právě v prostorách ČOV. Funkcí reprofilační malty je navrátit konstrukci původní profil a rovněž stavebně-fyzikální funkčnost. Materiál se dodává v zrnitosti 0 – 2 mm, nanáší se buďto ručně, nebo i strojně ve vrstvách od 0,5 do 5 cm v jednom pracovním kroku. Zpracování výhradně nerezovým zednickým nářadím.

Finální stěrka Knauf TS 310
Posledním krokem při reprofilacích je finální povrchová úprava opravovaných ploch. V tomto případě jde o finální jednosložkovou stěrku Knauf TS 310, kterou nanášíme na vyschlý povrch předešlé vrstvy v síle cca 3 mm. Vlastní povrch lze buďto vyhladit gletovacím hladítkem, nebo zafilcovat neoprenovým hladítkem. Tato vrstva nemá žádný jiný vliv na konstrukci než estetické sjednocení povrchu a přípravu jednolitého podkladu pro eventuální ochranný nátěr.

Existují již nějaké reference, kde byl systém Knauf Tiefbau použit?

Ano, pomocí tohoto systému byla rekonstruována např. ČOV Jince. Uvedená stavba reprezentuje sanační systém Knauf Tiefbau ve složení:
Adhezní můstek a ochrana výztuže Knauf TS 100, Reprofilační hrubá hmota Knauf TS 200, Finální stěrka Knauf TS 310, Uzavírací nátěr Knauf TS 730.

Jsou tyto materiály vhodné pouze pro čistírny odpadních vod?

Produktová řada TS obsahuje celou škálu reprofilačních – opravných malt na všechny typy betonových konstrukcí od dopravních staveb, bazénů, jímek až po již zmiňované čistírny odpadních vod.

Více informací se dozvíte na stránkách www.knauf.czwww.mpl.cz.

Knauf Praha s.r.o.
Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 Kbely
tel.: 272 110 111, fax: 272 110 301
e-mail: info@knauf.cz, www.knauf.cz

Firma

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři