Jak větrat v rodinných domech a bytech

Vhodným způsobem větrání přinesete do vašeho domova čistější vzduch a navíc můžete uspořit mnohdy nemalé náklady na spotřebované energie. Hlavním účelem větrání je udržovat v domácnosti příjemné ovzduší a zamezit nadměrné vlhkosti, která může způsobovat například výskyt plísní.

Jak větrat v rodinných domech a bytech

Pod pojmem „správné větrání“ ovšem nerozumíme jen pravidelné otevírání a zavírání oken. Musíme vzít v úvahu i další faktory, jako jsou například rozmístnění nábytku v pokojích nebo vhodné sladění větrání s vytápěním. V blízkosti radiátorů musí mít vzduch dobrou možnost cirkulovat, v opačném případě ztrácí vytápění na účinnosti. Dlouhé záclony a nesprávně rozestavený nábytek mohou pohltit až 20 % tepla.

Nejlepší možností, jak docílit správného větrání, je pořízení větrací jednotky. Toto zařízení využívá teploty vzduchu odsávaného z domu nebo bytu k ohřevu chladného vzduchu, který je přiváděn z venku. Příchozí a odchozí vzduch se přitom nikdy nepotkají, pouze si předají teplotu. „Vydýchaný“ vzduch je odveden ven i s pachy. Tento způsob větrání umožňuje udržovat konstantní hladinu kysličníku uhličitého, na rozdíl od klasického větrání, kdy je hladina CO2 značně kolísavá.

V nevětraných místnostech dochází právě k poklesu pozornosti a celkového komfortu osob. Řízeným větráním je naopak možné vytvářet pohodu v podobě kvalitního ovzduší bez nutnosti otevírání oken. Svědčí o tom i zkušenosti uživatelů: „Největší výhodou je pro nás to, že nemusíme neustále větrat a přesto je v pokojích příjemný vzduch a ticho, “ uvádí například pan Janda, který se nedávno přestěhoval do rodinného domu s řízeným větráním.

Výměna tepla mezi odchozím a příchozím vzduchem řeší dilema mezi potřebou čerstvého vzduchu a ztrátou tepla, o nějž přicházíme během intenzivního větrání. Běžným větráním zbytečně uniká až 35 % energie, a tedy i nákladů na vytápění. Například s rekuperační jednotkou CWL Wolf, kterou dodává společnost KKH Brno, je celoroční návratnost až 95 % odváděného tepla.

S vhodným řešením Vám rádi poradíme:

www.kkh.cz

 

 

Fotogalerie

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři