Realizace staveb

Stavba pod drobnohledem - Centrum Pivovar Děčín

Město Děčín leží v severních Čechách na soutoku řek Labe a Ploučnice a je nejníže položeným městem České republiky. Je významným říčním přístavem a důležitou silniční i železniční křižovatkou. V roce 2014 zde bylo otevřeno nové obchodní a nákupní centrum s názvem Centrum Pivovar Děčín (CPD).

PENTAFLEX® první systém těsnění spár bílých van s Evropským technickým posouzením ETA

Vodonepropustné železobetonové konstrukce (dále jen bílé vany) jsou stále aktuálnějším tématem a o problematice návrhu a funkčnosti bylo napsáno již mnoho. Nyní přichází nový evropský předpis EAD pro certifikaci a zkoušení systémových těsnících prvků do spár konstrukcí bílých van, zajišťující jejich kvalitu a dlouhodobou funkčnost.

Když základem je kvalita, výsledkem je spokojenost

Tak zní jedno z hesel mladé dynamicky se rozvíjející společnosti UNIHAL působící v oblasti ocelových konstrukcí, která ač vznikla v polovině minulého roku, již nyní se může pyšnit řadou zajímavých dokončených i právě realizovaných projektů ocelových montovaných hal.

Nový vodní park v Poreči byl slavnostně otevřen

V pátek 15. května 2015 proběhlo slavností otevření nového vodního parku AQUACOLORS v chorvatském městě Poreč. Za účasti několika stovek místních i zahraničních hostů byla slavnostně přestřižena páska a den poté došlo k oficiálnímu zahájení provozu parku.

Systém Hamco MultiPlate je ideálním řešením

Rodinný podnik Hamco Dinslaken Bausysteme GmbH s mezinárodní působností již od roku 1956 vyrábí a prodává systém ocelových dílců Hamco MultiPlate, které se používají např. pro výstavbu mostů, mostků, podchodů, podjezdů, vodotečí atp. V České republice zastupuje výrobce tohoto systému obchodní společnost Ekon spol. s r.o.

Zahájení výstavby D3 v úseku 0308C Veselí nad Lužnicí – Bošilec

V dubnu letošního roku byla zahájena výstavba dálnice D3 v úseku 0308 C Veselí nad Lužnicí – Bošilec. Po více jak tři roky trvajícím výběrovém řízení (zahájeno v březnu 2012) byl jako nejvhodnější uchazeč pro výstavbu tohoto úseku vybráno sdružení STRABAG – EUROVIA.

Reclamite - malténová emulze bez asfalténů obnoví chemickou rovnováhu asfaltové vozovky

RECLAMITE zastaví rozpadání silnic tam, kde začíná - na povrchu. Asfaltové pojivo je tvořené asfaltény a maltény, které zabezpečují charakteristické fyzikální vlastnosti potřebné pro dobrou asfaltovou vozovku.

Viktorie vyrazila první kilometr

Již tisíc metrů jižního tubusu více než čtyřkilometrového železničního tunelu Ejpovice vyrazil do dnešního rána tým Štefana Ivora z Metrostavu. Po překonání počátečních obtíží s velmi nepříznivým chováním horninového masivu pod vrchem Homolka se podařilo rozjet razicí štít Viktorie v takovém tempu, že opakovaně dosáhl rekordního denního výkonu 30 metrů.

Technologické řešení cementobetonového povrchu modernizované dálnice D1

V letošním roce pokračuje opravou několika úseků ambiciózní projekt modernizace naší nejstarší dálnice D1. Práce byly zahájeny již v minulém roce, a to na úsecích 5, 9, 14 a 21. O rekonstrukci těchto čtyř dálničních úseků se podělily čtyři stavební firmy, které si na pokládku cementobetonového krytu objednaly služby společností STRABAG a. s. a Dálniční stavby Praha a. s.

Splnění termínu dokončení modernizace D1 netrpělivě očekává celá motoristická veřejnost.

Modernizace naší nejstarší a nejvytíženější dálniční komunikace D1 byla zahájena v roce 2013. Po řadě diskuzí a průtahů se přece jen na celkem čtyřech jejich úsecích objevily stavební stroje a s větší či menší intenzitou se pustily do díla.

Západní obchvat Sokolov, Svatava

Stavba západního obchvatu Sokolova je prováděna v rámci programu zahlazování ekologických škod, financována Ministerstvem financí České republiky. Celá stavba řeší zejména přeložku silnice II/210 ve směru od rychlostní komunikace R6 na Kraslice a Královské Poříčí a je členěna na dvě části. První část realizuje společnost Vodohospodářské stavby Teplice a je již z velké části hotová.

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE KLÍČOVÝ HRÁČ VE STŘEDNÍ EVROPĚ

Skupina Mota-Engil zahájila svou činnost ve střední Evropě v roce 1997 uzavřením dvou smluv v Polsku a to na výstavbu a obnovu 142 mostních objektů na dálnici A4, sekce Wrocław-Prady a Prady-Nogawczyce.

Silniční most na III/4206 v Pouzdřanech

Most na silnici III. třídy č. 4206 přes elektrifikovanou železniční trať SŽDC spojuje obec Pouzdřany s okolními obcemi a umožňuje spojení na Brno. Mostní objekt se nachází v katastru obce Pouzdřany nad železniční tratí, která odděluje budovu základní školy od obce.

Silnice I/11 Oldřichovice – Bystřice

Jedná se o novostavbu silnice I. třídy na úseku Český Těšín – Mosty u Jablunkova o čtyřech jízdních pruzích kategorie S 24,5/100 v délce 6 240 m, která bude nahrazovat stávající silnici procházející zastavěným územím okrajové části města Třinec, obcemi Oldřichovice, Lyžbice a Vendryně. Lokalita se nachází severně od CHKO Beskydy.

Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště

Mimo hlavní železniční koridory se v současné době do středobodu pozornosti dostávají i železniční tratě regionálního významu. Jedním z důvodů je skutečnost, že údržbě těchto tratí nebyla v dřívějších dobách, mimo akutní případy, kdy by mohlo dojít k ohrožení bezpečnost železniční dopravy, věnována dostatečná pozornost.

Čtyřicet let bludných proudů ve stavebnictví

V současné době při návrhu a realizaci staveb dbáme na zajištění maximální životnosti staveb a projektant, zhotovitel i investor se snaží, aby stavby byly chráněny před nejrůznějšími negativními vlivy. Součástí ochranných opatření je i návrh ochrany před korozními účinky.

Metrostav a jeho partneři mohou začít modernizaci další části dálnice D1

Již za několik dnů by měla začít modernizace zhruba pětikilometrového úseku dálnice D1 mezi Hvězdonicemi a Ostředkem za zhruba 550 milionů korun.

REPONT letos slaví 10. výročí založení

Společnost REPONT s. r. o. byla založena v roce 2005 jako malá regionální firma, jejíž zaměření na výstavbu a rekonstrukce mostů bylo určeno především aktivitami většinového společníka, brněnské firmy SIMOST, s. r. o. Postupem času se z malé lokální firmy stává společnost střední velikosti, která na trhu našla své místo a je pozitivně vnímána jak investory, obchodními partnery, tak i konkurencí.

Tři stavby železničního uzlu Plzeň

Od zpracování přípravné dokumentace stavby „Uzel Plzeň“ z roku 2007 uběhla již řada let. Následné období zdánlivé nečinnosti bylo vyplněno intenzivní prací investora i projekčních firem na obhájení a prosazení této rozsáhlé investice.

Modernizace dálnice D1 úsek 09 - EXIT 66 Loket - EXIT 75 Hořice

Z důvodu své složitosti i vlivu na dopravu v celé zemi je modernizace dálnice D1 už druhým rokem bezkonkurenčně nejsledovanější stavbou. Pro COLAS CZ jde o největší výzvu posledních let.

Poděbrady – přemostění trati ČD

SMP CZ je stavební společnost působící v České a Slovenské republice, která je součástí světového koncernu VINCI se sídlem ve Francii. předmětem její činnosti jsou všechny obory stavebnictví, jedním z nich je pak výstavba mostů, kde disponuje již více jak ­60letou tradicí a zkušenostmi.

Splnění termínu dokončení modernizace D1 netrpělivě očekává celá motoristická veřejnost

Modernizace naší nejstarší a nejvytíženější dálniční komunikace D1 byla zahájena v roce 2013. Po řadě diskuzí a průtahů se přece jen na celkem čtyřech jejich úsecích objevily stavební stroje a s větší či menší intenzitou se pustily do díla.

Dřevo jako stavební materiál 21. století

Trutnovská firma KASPER CZ patří mezi přední české výrobce dřevěných konstrukcí se specializací na výrobu dřevěných nosných konstrukcí se styčníkovou deskou, střešních vazníků, lepených konstrukcí, atypických dřevěných konstrukcí a dřevostaveb.

Ridera Stavební a. s. – tradice s novou vizí

RIDERA STAVEBNÍ a. s. je společností, která navazuje na více jak šedesátiletou tradici jedné z nejstarších stavebních společností v moravskoslezském regionu, Bytostavu Po­ruba s. p., transformovaného v roce 1992 na akciovou společnost.

Metrostav a jeho partneři mohou začít modernizaci další části dálnice D1

Již za několik dnů by měla začít modernizace zhruba pětikilometrového úseku dálnice D1 mezi Hvězdonicemi a Ostředkem za zhruba 550 milionů korun. Zástupci vítězného sdružení vedeného Metrostavem, jehož členy jsou dále firmy Swietelsky a Hochtief, si po podpisu smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic převzali staveniště a intenzivně pracují na přípravě náročné akce.

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři