Realizace staveb

Technologické řešení cementobetonového povrchu modernizované dálnice D1

V letošním roce pokračuje opravou několika úseků ambiciózní projekt modernizace naší nejstarší dálnice D1. Práce byly zahájeny již v minulém roce, a to na úsecích 5, 9, 14 a 21. O rekonstrukci těchto čtyř dálničních úseků se podělily čtyři stavební firmy, které si na pokládku cementobetonového krytu objednaly služby společností STRABAG a. s. a Dálniční stavby Praha a. s.

Splnění termínu dokončení modernizace D1 netrpělivě očekává celá motoristická veřejnost.

Modernizace naší nejstarší a nejvytíženější dálniční komunikace D1 byla zahájena v roce 2013. Po řadě diskuzí a průtahů se přece jen na celkem čtyřech jejich úsecích objevily stavební stroje a s větší či menší intenzitou se pustily do díla.

Západní obchvat Sokolov, Svatava

Stavba západního obchvatu Sokolova je prováděna v rámci programu zahlazování ekologických škod, financována Ministerstvem financí České republiky. Celá stavba řeší zejména přeložku silnice II/210 ve směru od rychlostní komunikace R6 na Kraslice a Královské Poříčí a je členěna na dvě části. První část realizuje společnost Vodohospodářské stavby Teplice a je již z velké části hotová.

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE KLÍČOVÝ HRÁČ VE STŘEDNÍ EVROPĚ

Skupina Mota-Engil zahájila svou činnost ve střední Evropě v roce 1997 uzavřením dvou smluv v Polsku a to na výstavbu a obnovu 142 mostních objektů na dálnici A4, sekce Wrocław-Prady a Prady-Nogawczyce.

Silniční most na III/4206 v Pouzdřanech

Most na silnici III. třídy č. 4206 přes elektrifikovanou železniční trať SŽDC spojuje obec Pouzdřany s okolními obcemi a umožňuje spojení na Brno. Mostní objekt se nachází v katastru obce Pouzdřany nad železniční tratí, která odděluje budovu základní školy od obce.

Silnice I/11 Oldřichovice – Bystřice

Jedná se o novostavbu silnice I. třídy na úseku Český Těšín – Mosty u Jablunkova o čtyřech jízdních pruzích kategorie S 24,5/100 v délce 6 240 m, která bude nahrazovat stávající silnici procházející zastavěným územím okrajové části města Třinec, obcemi Oldřichovice, Lyžbice a Vendryně. Lokalita se nachází severně od CHKO Beskydy.

Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště

Mimo hlavní železniční koridory se v současné době do středobodu pozornosti dostávají i železniční tratě regionálního významu. Jedním z důvodů je skutečnost, že údržbě těchto tratí nebyla v dřívějších dobách, mimo akutní případy, kdy by mohlo dojít k ohrožení bezpečnost železniční dopravy, věnována dostatečná pozornost.

Čtyřicet let bludných proudů ve stavebnictví

V současné době při návrhu a realizaci staveb dbáme na zajištění maximální životnosti staveb a projektant, zhotovitel i investor se snaží, aby stavby byly chráněny před nejrůznějšími negativními vlivy. Součástí ochranných opatření je i návrh ochrany před korozními účinky.

Metrostav a jeho partneři mohou začít modernizaci další části dálnice D1

Již za několik dnů by měla začít modernizace zhruba pětikilometrového úseku dálnice D1 mezi Hvězdonicemi a Ostředkem za zhruba 550 milionů korun.

REPONT letos slaví 10. výročí založení

Společnost REPONT s. r. o. byla založena v roce 2005 jako malá regionální firma, jejíž zaměření na výstavbu a rekonstrukce mostů bylo určeno především aktivitami většinového společníka, brněnské firmy SIMOST, s. r. o. Postupem času se z malé lokální firmy stává společnost střední velikosti, která na trhu našla své místo a je pozitivně vnímána jak investory, obchodními partnery, tak i konkurencí.

Tři stavby železničního uzlu Plzeň

Od zpracování přípravné dokumentace stavby „Uzel Plzeň“ z roku 2007 uběhla již řada let. Následné období zdánlivé nečinnosti bylo vyplněno intenzivní prací investora i projekčních firem na obhájení a prosazení této rozsáhlé investice.

Modernizace dálnice D1 úsek 09 - EXIT 66 Loket - EXIT 75 Hořice

Z důvodu své složitosti i vlivu na dopravu v celé zemi je modernizace dálnice D1 už druhým rokem bezkonkurenčně nejsledovanější stavbou. Pro COLAS CZ jde o největší výzvu posledních let.

Poděbrady – přemostění trati ČD

SMP CZ je stavební společnost působící v České a Slovenské republice, která je součástí světového koncernu VINCI se sídlem ve Francii. předmětem její činnosti jsou všechny obory stavebnictví, jedním z nich je pak výstavba mostů, kde disponuje již více jak ­60letou tradicí a zkušenostmi.

Splnění termínu dokončení modernizace D1 netrpělivě očekává celá motoristická veřejnost

Modernizace naší nejstarší a nejvytíženější dálniční komunikace D1 byla zahájena v roce 2013. Po řadě diskuzí a průtahů se přece jen na celkem čtyřech jejich úsecích objevily stavební stroje a s větší či menší intenzitou se pustily do díla.

Dřevo jako stavební materiál 21. století

Trutnovská firma KASPER CZ patří mezi přední české výrobce dřevěných konstrukcí se specializací na výrobu dřevěných nosných konstrukcí se styčníkovou deskou, střešních vazníků, lepených konstrukcí, atypických dřevěných konstrukcí a dřevostaveb.

Ridera Stavební a. s. – tradice s novou vizí

RIDERA STAVEBNÍ a. s. je společností, která navazuje na více jak šedesátiletou tradici jedné z nejstarších stavebních společností v moravskoslezském regionu, Bytostavu Po­ruba s. p., transformovaného v roce 1992 na akciovou společnost.

Metrostav a jeho partneři mohou začít modernizaci další části dálnice D1

Již za několik dnů by měla začít modernizace zhruba pětikilometrového úseku dálnice D1 mezi Hvězdonicemi a Ostředkem za zhruba 550 milionů korun. Zástupci vítězného sdružení vedeného Metrostavem, jehož členy jsou dále firmy Swietelsky a Hochtief, si po podpisu smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic převzali staveniště a intenzivně pracují na přípravě náročné akce.

Semináře pro projektanty a realizační firmy "ABY DO STŘECH NETEKLO"

Společnosti Puren, Tondach, Juta, Prefa Aluminiumprodukte, HPI a SFS si Vás dovolují pozvat na odborný stavební seminář pro projektanty a realizační firmy pořádaný na téma: „NAVRHOVÁNÍ A REALIZACE ŠIKMÝCH STŘECH Z POHLEDU NOVÝCH NOREM A PRAVIDEL CECHU KPT (ABY DO STŘECH NETEKLO)“

Pražské inovační centrum vznikalo v ovzduší konstruktivní a pozitivní spolupráce

Stejně jako lidé mají i budovy své životopisy. Narodí se s financemi a vyrostou stavbou. Pokračují maturitou – kolaudací – a do dospělosti vstupují začátkem užívání. Nejlepší získají tituly. Dlouhý život však nečeká na všechny.

Viktorie se zakousla do země

Největší razicí štít TBM v ČR jménem Viktorie o průměru hlavy téměř 10 metrů se poblíž Kyšic zakousl do břidlic vrchu Homolka, aby se za přibližně 10 měsíců objevil před Potoční ulicí v Plzni - Doubravce. Poté se vrátí na místo startu a zahájí výstavbu druhé (severní) tunelové trouby tohoto podzemního díla, které by mělo být celé dokončeno v roce 2017.

Z chátrající sýpky nová dominanta západního Zlína

Na sklonku roku 2014 byla ve Zlíně dokončena další z výrazných budov postavených během slavného období baťovského funkcionalismu. Původní vzhled objektu byl zachován a doplněn o moderní prvky. Od letošního února bude objekt sloužit jako Centrum strategických služeb, kde bude pracovat cca 300 lidí.

Ve Zlatníkách - Hodkovicích se otevřelo inovační centrum InnoCrystal za 100 miliónů

Ve čtvrtek 29. ledna 2015 se uskutečnilo slavnostní otevření inovačního centra InnoCrystal ve Zlatníkách-Hodkovicích u Prahy.

Stavební firma Navláčil opět s cenou za úspěšné ekonomické podnikání

V období krize ve stavebnictví od roku 2008 dokázala zlínská firma Navláčil již počtvrté získat cenu MID TOP-STAV. Takto je oceněno deset ekonomicky nejúspěšnějších malých a středních stavebních firem z celé České republiky. „Je to pro nás důležitá zpětná vazba a také signál stability pro investory,“ říká Martin Navláčil jr.

Systémy PERI byly úspěšně nasazeny v projektu multifunkčního objektu Quadrio

Na konci října byla otevřena v samotném centru Prahy na rohu ulic Spálená a Purkyňova nová multifunkční budova Quadrio. Tento objekt má čtyři podzemní a osm nadzemních podlaží, která jsou propojena se stanicí metra Národní třída a sousedním obchodním domem MY Národní TESCO.

Zajímá vás modernizace trati Rokycany – Plzeň?

Aktuální stav rekonstrukce železniční trati mezi Rokycany a Plzní a další důležité údaje o projektu se mohou dozvědět zájemci v novém Informačním středisku stavby, které bylo dnes otevřeno v Industriálním parku Plzeň Ejpovice mezi obcemi Kyšice a Dýšina.

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři