Velehrad – centrum dialogu východu a západu

Dne 24. června 2010 byla slavnostně zahájena výstavba multifunkčního Velehradského domu Cyrila a Metoděje v rámci Projektu: Velehrad - centrum kulturního dialogu východu a západu.

Velehrad - centrum kulturního dialogu východu a západu. Velehrad - jedno z našich nejvýznamnějších poutních míst - tak otvírá další kapitolu své přeměny, jejímž cílem je vybudování moderní sítě vzájemně provázaných služeb na jeho území. Bývalé hospodářské objekty se změní v nadregionální centrum edukační, poznávací a církevní turistiky. Celý projekt je realizován v rámci Integrovaného operačního programu a spolufinancován z evropských zdrojů a státního rozpočtu České republiky.

Velehradský dům Cyrila a Metoděje vzniká rekonstrukcí hospodářských stavení sýpky a konírny na Velehradě. Zároveň bude vybudován nový provozní objekt. Budova bývalé sýpky je situována ve východní části komplexu. Je to dvoupodlažní podsklepený objekt se dvěma třípodlažními věžemi. Vstup do areálu ve směru od klášterních budov a baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje tvoří průjezd v Jižní věži. Mezi budovy sýpky a konírny je včleněna přízemní budova, ve které byl obchod a restaurace. Má obdélníkový tvar a s konírnou tvoří severovýchodní roh celého komplexu.

Bývalá konírna je z celého souboru hospodářských staveb nejstarší, vznikla již před polovinou 16. století. Je situována v nejvyšší části pozemku a k jejímu západnímu štítu přiléhá schodišťová věž s kuželovou střechou. Sýpka i konírna leží v ochranném památkovém pásmu nemovité kulturní památky baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. V obnovených prostorách sýpky a konírny na Velehradě vznikne výstavní sál - Muzeum bible, přednáškový sál, literární cukrárna, specializované knihkupectví s vestavěnou galerií, zázemí knihovny, galerie, studovny a badatelny a hygienické zařízení pro hosty. „Velehrad je nejen z hlediska historického nesmírně významným místem, takže je pro nás ctí se na jeho obnově a rozvoji podílet,“ řekl dnes Ing. Tomáš Nossek, ředitel Divize 1 Brno závodu Pozemní stavitelství OHL ŽS, a.s.

Nový provozní objekt bude vybudován ve východní části areálu na pozemku farnosti Velehrad a nahradí již nevyhovující původní hygienické zařízení. Budou ho tvořit dva pavilony, mezi nimiž bude malý dvůr, přes který bude přístupný sad a umožní i průjezd vozidel údržby. Ze dvora povede vstup do obou pavilonů, v každém z nich bude vstupní předsíň s umývárnou, toalety, místnost pro obsluhu. Budou zde i speciální toalety a sprchy pro osoby s omezenou hybností, přebalovací místnost, úklidové prostory a sklady. Na střechách obou pavilonů bude vysazena zeleň.

Projekt pro rekonstrukci historických objektů zpracoval Ateliér Dvořák Architekti, pro novostavbu provozního objektu vytvořil zadávací dokumentaci Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o., a projektovou dokumentaci Projektový ateliér OHL ŽS. Objednatelem je Římskokatolická farnost Velehrad a zhotovitelem OHL ŽS, a.s. Celkové náklady na rekonstrukci a dostavbu činí 88,153 mil. Kč bez DPH, z čehož je 85% hrazeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 15% ze státního rozpočtu ČR. Náklady na přípravnou fázi projektu hradila Římskokatolická farnost Velehrad. Realizace stavby byla zahájena na konci března a termín kompletního dokončení je 31. května 2011.

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři