Čeští experti prováděli bezpečnostní inspekci silnic v Indii

Společnost AF-CITYPLAN je dlouhodobě velmi aktivní v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Kromě konference Bezpečná infrastruktura, kterou každoročně pořádá a která bude letos v listopadu slavit své desáté výročí, je firma také zapojena do mezinárodního programu iRAP.

Čeští experti prováděli bezpečnostní inspekci silnic v Indii

International Road Assessment Programme (iRAP) je neziskovou organizací, která vyvinula a systematicky aplikuje metodiku, jak objektivně hodnotit bezpečnost silnic, a zároveň hledá nástroje a prostředky pro zvyšování bezpečnosti provozu. Odborníci z AF-CITYPLAN jsou certifikováni k provádění inspekcí v rámci této metodiky, a tak přijali výzvu v podobě projektu inspekce 4 100 km silnic v indických státech Tamilnádu a Uttarpradéš. V otevřené mezinárodní konkurenci uspěli, díky čemuž strávili měsíc v Indii.

Bezpečnostní inspekce iRAP spočívá ve fyzickém průjezdu silnice speciálně vybaveným vozidlem, pořízení videozáznamu a několika dalších doplňujících dat a následném vyhodnocení těchto parametrů v kanceláři. AF-CITYPLAN vlastní pro tyto účely speciálně upravené vozidlo vybavené dvěma HD kamerami, GPS sondou a počítačem se speciálním softwarem, který firma dlouhodobě vyvíjí. Ukázalo se však, že transport tohoto vozidla do Indie je přílišná ekonomická a především administrativní zátěž. Ve velmi krátkém čase pouhého měsíce se tak expertnímu týmu podařilo vyvinout zcela nový nezávislý systém, který je možné převézt v běžném cestovním zavazadle a následně namontovat na prakticky libovolný automobil. S tímto nákladem tedy odletěli bezpečnostní experti do Indie, kde na ně čekalo vozidlo s najatým řidičem. Místní řidič byl naprostou nutností, neboť pohyb po indických silnicích, zvláště ve městech, je západním řidičem spíše vnímán jako chaos postrádající pravidla či logické zákonitosti.

S charakterem indického provozu bohužel souvisí i fakt, že nehodovost a úmrtnost na tamních silnicích je neúnosně vysoká. V roce 2011 zemřelo na indických silnicích bezmála čtvrt milionu lidí (!!!), což je v poměru na počet obyvatel číslo několikanásobně vyšší než ve vyspělých zemích. Je zřejmé, že svůj podíl na tomto stavu má jednak zmíněná mentalita tamních řidičů i zastaralý vozový park, avšak minimálně stejný díl viny nese i stav infrastruktury.

Hlavním úkolem týmu bylo nasbírat kvalitní data a ta následně předat k vyhodnocení. Při pohybu po indických silnicích však pro odborníka nebylo složité identifikovat klíčové bezpečnostní deficity tamní infrastruktury. Přestože provoz chodců je obrovský, silnice tomu nejsou nijak přizpůsobené. Markantní je to především v úsecích mimo zastavěné území, kde bývá rychlost motorových vozidel vysoká. V Indii je běžně hustý pěší provoz i mezi obcemi, avšak silnice často nemá ani zpevněnou krajnici, čímž chodce prakticky nutí jít přímo v jízdním pruhu. Po setmění, kdy provoz (motorový i pěší) na státních silnicích poklesne jen částečně, je tato situace naprosto kritická, neboť chodci a často ani motoristé nejsou vůbec osvětleni. Statistiky dávají tomuto tvrzení za pravdu – většinu usmrcených na indických silnicích tvoří právě chodci. V tomto ohledu vidí expertní tým největší potenciál ke zlepšení.

Ve městech není situace z hlediska bezpečnosti tak dramatická, neboť všudypřítomné kongesce zpomalují provoz natolik, že tragické následky nehod se vyskytují jen zřídka. Podobné je to v případě zanedbaných extravilánových úseků, kde platí paradoxní situace, že silnice, které jsou v nejhorším stavu, bývají zároveň i nejbezpečnější. Je to pochopitelně dáno tím, že pokud silnice svým stavem povrchu umožňuje jízdu v maximální rychlosti 20 km/h, tragické nehody se na ní nedají očekávat. To je však přirozeně extrémní a zcela nevhodná situace vzhledem k potřebě mobility obyvatelstva.

Expertní tým AF-CITYPLAN strávil v Indii celý měsíc a další tři měsíce třídil, filtroval a analyzoval pořízená data, která následně předal klientovi k vyhodnocení. Tým také absolvoval několik schůzek se zástupci tamní samosprávy a prezentoval jim své zkušenosti a doporučení. Je potěšitelné, že bezpečnost provozu je další oblastí, ve které mají čeští inženýři světu co nabídnout, zvláště povede-li to k záchraně lidských životů. Mezinárodní instituce se zavázaly do silniční bezpečnosti investovat nemalé prostředky – snad se to projeví na statistikách nehodovosti!

Ing. Matěj Malý

AF-CITYPLAN s. r. o.
Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1
tel.: 227 005 500, fax: 224 922 072
e-mail: cityplan@afconsult.com, www.af-cityplan.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři