Co je nového ve společnosti Čermák a Hrachovec

I přes nepříznivou situaci, ve které se nachází naše stavebnictví, se společnost Čermák a Hrachovec a. s. významně podílí na výstavbě infrastruktury, zejména při výstavbě a rekonstrukci nových vodovodů a kanalizací, ale také při likvidaci jejich havárií a dále rozvíjí středisko bezvýkopových technologií.

Co je nového ve společnosti Čermák a Hrachovec

Aktuálně společnost provádí práce např. v Praze na výstavbě splaškové a dešťové kanalizace v Řeporyjích, na stavbě nové splaškové kanalizace v Šáreckém údolí, na rekonstrukci ve Vinohradské a Nádražní ulici provádí injektáže za rubem ostění stok. K zajímavým akcím dále patří spolupráce na celkové rekostrukci ulice Moskevské a náměstí Svatopluka Čecha v Praze 10, kde probíhá rekonstrukce vodovodních řadů a kanalizace a následně komplexní oprava komunikace vč. tramvajové trati. Mimo Prahu probíhají práce na stavbách vodovodů a kanalizací ve Starém Plzenci a ke svému cíli spěje výstavba kanalizace ve Zdicích. Nový druh prací zastupuje výstavba kabelového tunelu v Praze 5 – Motole.

V neposlední řadě průběžně probíhají práce na opravách vodovodních havárií pro pět středisek Pražských vodovodů a kanalizací. V roce 2013 bylo již odstraněno přes 1 100 havárií, vždy v požadovaných lhůtách a k plné spokojenosti všech dotčených obyvatel hl. m. Prahy. K největším v letošním roce patřily havárie Na Ořechovce – Slunná, kde bylo nutno vyměnit vadné armatury – šoupata na vodovodním řadu DN 350, a také mediálně sledované poruchy na přívodním řadu DN 800 v ul. Formánkova na Praze 8, kde bylo od zdroje vody odříznuto na DN 800 na 70 000 obyvatel a Na Zelené lišce při opravě poruchy DN 500 kde se tato porucha dotkla cca 150 000 obyvatel hlavního města.

Z kanalizačních havárií je nejzajímavější bodová oprava kanalizačních stok v Prosecké ulici v Praze 8. Proseckou ulicí procházejí dva kanalizační sběrače 90/160 cm a 100/175 cm v poměrně značném sklonu. Tato stará i novější stoka nejsou v dobrém stavu a tento se výrazně zhoršil po přívalových deštích během letošních červnových povodní. Bylo nutno přikročit k sanaci havarijního stavu stoky 70/125 cm v prostoru křižovatky ulic Prosecká a Na Vyhlídce. Zde práce probíhaly ze dvou těžních šachet TŠ 1 – 3,5 x 2,5 x 8,1m a TŠ 2 – 4,2 x 2,5 x 12m. Mezi těmito šachtami byl po stávající havarované stoce vyražen tunel v délce 50 m a kompletně obnovena zděná stoka 70/125cm s čedičovým žlábkem. V TŠ 2 bylo postaveno spadiště s krátkým přítokem nové stoky 60/110 cm v délce 5 m.

V červnu letošního roku byla provedena společností Čermák a Hrachovec – certifikovaným dodavatelem technologie pro ČR – historicky první sanace vodovodního potrubí na územ ČR novou bezvýkopovou metodou. Jedná se o opravu vodovodu technologií odstředivého nástřiku plně strukturálním dvousložkovým polyuretanem společnosti 3M. Tato technologie je při dobré přípravě velmi rychlá, omezení dodávky vody je v řádu hodin a umožňuje v tomto krátkém časovém období zlepšení kvality dodávané vody (při tenčím, sanačním nástřiku), nebo i sanaci – vytvoření nového trubního vedení tzv. trubka v trubce. První akcí byl vodovod v Ládevské ulici v Praze – Dolních Chabrech pro Pražské vodovody a kanalizace. Délka sanované části byla cca 950 m rozdělená na úseky po 150 – 200 m. Na této stavbě se dne 12. 6. 2013 konala také předváděcí akce této technologie ve spolupráci s dodavatelem materiálu, firmou 3M, za velkého zájmu odborné veřejnosti. K dalším akcím, které aktuálně společnost provádí, patří opravy vodovodů v ulicích Rudníkovská, Evropská a 1,1 km řadů v Klukovicích, vše v katastru hl. m. Prahy.

Tato zajímavá technologie sanace vodovodních řadů bude jistě v budoucnu dalším stabilním segmentem v již tak bohaté nabídce bezvýkopových technologií společnosti Čermák a Hrachovec.

Čermák a Hrachovec, a. s.
Smíchovská 31, 155 00 Praha-Řeporyje
tel.: 251 091 311, fax: 251 626 070
e-mail: cerhra@cerhra.cz, www.cerhra.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři