Nový design vyjadřuje lépe hodnoty společnosti i výrobků MINIB

Společnost MINIB, s.r.o., je ryze českou společností, která patří k předním výrobcům podlahových, nástěnných, samostojných a designových konvektorů pro topení i pro dochlazování interiérů. Začátkem prosince jsme měli možnost navštívit generálního ředitele firmy pana JUDr. Karla Kratinu a položit mu několik otázek.

Nový design vyjadřuje lépe hodnoty společnosti i výrobků MINIB

Jaké důvody vás vedly k příchodu do společnosti MINIB?
Důvodů by se našlo hned několik. V prvé řadě bych zdůraznil své přání pracovat pro soukromého vlastníka, pro něhož bude rozvoj firmy, produktů i ekonomiky jedním ze zásadních faktorů. Právě kvalitní produkty a ekonomické zdraví dává společnosti předpoklady k dalšímu rozvoji a růstu ve firmu evropského formátu. Opomenout nelze ani možnost práce v mladém kolektivu, který mě obohacuje a podněcuje k řešení různých úkolů a konkrétních situací.

Jaké zásadní kroky jste podnikl po příchodu do firmy?
Nejprve jsme se soustředili na materiálové hospodářství firmy. Usilujeme o efektivní nákup materiálu, optimalizaci jeho množství a samozřejmě i příznivé ceny. V minulosti jsme byli v řadě případů závislí pouze na jednom dodavateli. Dnes se snažíme o to, abychom měli u každého druhu materiálu alespoň tři dodavatele. Vzhledem k podílu materiálových nákladů na celkové ceně výrobku je to rozhodující faktor pro naši cenotvorbu. Optimalizace materiálových nákladů nám pomáhá vést úspěšný konkurenční boj a v konečném důsledku zajistit příznivé ceny pro naše zákazníky.
Výrazně se nám podařilo posílit oblast konstrukce. Zásadní kvalitativní změny jsme dosáhli v oblasti elektroniky. Díky spolupráci s novým partnerem v této oblasti se nám podařilo dosáhnout vyšší kvalitativní úrovně našich výrobků s vyšší užitnou hodnotou, a tím i rapidně snížit počet reklamací.
Nyní zavádíme nový informační systém, který nám poskytne relevantnější informace pro kvalitnější a efektivnější rozhodování ve všech oblastech řízení firmy. Vedle toho dojde ve společnosti k auditu všech procesů a případně k jejich úpravě.

Kde je situována výroba vaší společnosti?
V letošním roce jsme zkoncentrovali veškerou svoji výrobu do provozovny v Býkvi u Mělníka, která je vybavena nejmodernější výrobní technikou. Většina výrobních operací se realizuje na CNC strojích, což umožňuje uspokojovat i ta nejsložitější přání náročných zákazníků. Veškeré produkty vyrábíme pouze z vysokojakostních materiálů s dlouholetou životností, a díky tomu můžeme poskytovat desetiletou záruku na výměníky tepla a nerezové vany konvektorů. Provozovna je navíc výborně dopravně dostupná. Důvodem koncentrace výroby do provozovny v Býkvi je optimalizace využití všech zdrojů s cílem dosáhnout co nejpříznivějších výrobních nákladů.

Působí společnost MINIB ­také­ na zahraničních trzích? Pokud ano, jak velkou část obratu firmy tvoří vývoz?
Ano. V současné době dodáváme naše výrobky do třiceti zemí Evropy, Asie, Austrálie i Ameriky. Pokud se jedná o prodejní síť v zahraničí, snažíme se ji neustále rozšiřovat, a tím posilovat věhlas našich výrobků ve světě. Export tvoří více než 65 % veškeré produkce, což je zajímavé číslo.

Jak se na trhu daří designovým konvektorům?
Designové konvektory jsme vyvinuli pro náročné zákazníky – investory, architekty a projektanty, kteří věnují mimořádně velkou pozornost harmonickému vybavení interiéru. Těmito produkty vycházíme vstříc jejich individuálním požadavkům, ať už jde o výkon, materiál, vzor nebo umístění v prostoru. Kromě své výborné topicí funkce (zvýšení topného výkonu o 6–8 % vůči použití shodného výměníku v tělese bez sálavé složky) mají konvektory vždy funkci estetickou. Snažíme se po estetické stránce umocnit celkový dojem z bytů, kancelářských místností, reprezentativních místností, hotelů, restaurací, zámků nebo kostelů.

Začátkem prosince jste kompletně změnili vizuální styl vaší společnosti. Jaké důvody vás k tomu vedly?
Novým designem chceme lépe vyjádřit hodnoty naší společnosti a výrobků, kterými jsou především kvalita, efektivita, ekonomika, estetika, elegance a ekologie. Věříme, že náš nový vizuální styl tyto hodnoty vyjadřuje a podtrhává. Pro odstín stříbrné jsme se rozhodli z důvodu, že věrně vyjadřuje používané vysokojakostní materiály, ze kterých naše výrobky zhotovujeme. Spolu s kontrastním odstínem žluté, která představuje hlavní funkci konvektorů – vytápění, je nejsvětlejší z pestrých barev, působí jasně, zahřívá a současně podporuje chápavost, schopnost kontaktu a zpracování zážitků. Hlavním cílem naší obchodní filozofie je plné uspokojení potřeb našich zákazníků. K jeho naplnění dochází spojením vysoké kvality našich výrobků s emocionálním prožitkem na základě jejich estetiky a elegance.

Kde budeme moci zhlédnout vaše nové i stávající produkty „naživo“. Chystáte se v roce 2013 k účasti na veletrzích?
Ano. Plánujeme účast na únorovém veletrhu v Moskvě a 12. – 16. března budeme vystavovat také na ISH ve Frankfurtu nad Mohanem, což je největší evropský veletrh v oblasti vytápění, sanity a obnovitelných zdrojů energie. Jsme rádi, že se můžeme na tomto veletrhu prezentovat. Za velký úspěch již považujeme opakovanou nominaci naší společnosti na tento veletrh. Ne všem zájemcům o účast se to vždy podaří.
Samozřejmě, že plánujeme představit některé novinky, které bych ovšem s ohledem na konkurenci zatím raději nezmiňoval. Naopak bych rád využil této možnosti a pozval naše zákazníky i zájemce o naše produkty na veletrh ISH do Frankfurtu, kde si vše nové mohou prohlédnout a kde jim rádi poskytneme další podrobnější informace.

Jakým směrem se bude firma ubírat v následujících letech?
Naším mottem je poučka z německé učebnice podnikání, která zní takto: „Podnikatelská činnost je dlouhodobá systematická činnost, jejímž cílem je dosažení zisku.“ Zdůrazňuji dlouhodobá a systematická činnost, kdy bez zisku není rozvoje. Snažíme se tedy o co nejoptimálnější poměr kvality a ceny našich produktů. Neusilujeme ani nechceme usilovat o prodej našich výrobků za každou cenu. Našim zákazníkům chceme i nadále poskytovat výrobky z vysokojakostních materiálů za přijatelnou cenu.
Velkou pozornost budeme i nadále věnovat zahraničním trhům. Vzhledem k období stagnace stavebnictví v České republice spatřujeme v zahraničních trzích další potenciál růstu společnosti. Předpokladem je ovšem získání kompetentních spolupracovníků, kteří budou schopni tuto úlohu realizovat.
V rámci ČR chceme posilovat péči o naše stávající zákazníky a současně prohlubovat kontakty s velkoobchody, investory, developery, stavebními a montážními společnostmi a v neposlední řadě s projektanty a architekty.

Děkuji za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

 

samostojné konvektory, MINIB, vytápěcí konvektory

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři