Dlouhodobá sanace šachet pomocí hybridních silikátů

Vysoce výkonný ochranný systém ombran CPS na bázi hybridních silikátů byl před uvedením na trh velice pečlivě prozkoušen.

Dlouhodobá sanace šachet  pomocí hybridních silikátů

Odolnost proti kyselinám byla potvrzena materiálovým zkušebním ústavem MBF (Gesselschaft für Materialprüfung und Baustofforschung mbH) v Německu; všeobecné stavební schválení pak následně udělil německý ústav pro stavební techniku (Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt). V ČR byl systém na bázi hybridních silikátů certifikován a je dozorován Institutem pro testování a certifikaci (ITC) ve Zlíně.

Kanalizační stavby musí jak v komunální tak i v průmyslové oblasti vyhovět nejvyšším požadavkům. V kontaktu s médii v rozsahu pH pod 3,5 nebo s agresivními chemikáliemi jako je kyselina sírová se dostávají stavební materiály na bázi cementu až na pokraj svých možností a dochází k poškození stavebních dílců. Hybridní silikátová technologie, na jejímž základě byl vyvinut ochranný systém pro opravy kanálů a šachet společnosti MC-Bauchemie pod značkou ombran, chrání dlouhodobě stavební konstrukce před těmito agresivními útoky.

Propustnost pro vodní páru
Hybridní silikátové systémy jsou ochranné systémy, u nichž vede reakční mechanismus tzv. trimerizace k tvorbě trojrozměrné, plně zesíťované molekulární struktuře (trimer), tvořící pro škodliviny neprostupnou ochrannou materiálovou matrici. I přes tuto vysokou těsnost je ochranná vrstva vysoce propustná pro vodní páru.

To je podstatným rysem, neboť kanály, šachty a čerpací stanice pro odpadní vody hraničí přímo s okolní zeminou, takže není vyloučeno zpětné provlhnutí stěn těchto objektů. Difúzně uzavřené systémy, jako např. epoxidové pryskyřice, přerušují přirozený transport vodních par skrz stavební konstrukci. Tím dochází ke vzniku osmotického a kapilárního tlaku mezi ochranným systémem a podkladem. Následkem je vznik puchýřů a plošné odlupování těchto systémů od podkladu a tím i brzké škody na stavebním díle.

Ochranné systémy ombran na bázi hybridní silikátové technologie jsou schopné difúze vodních par, a zamezují tak poškozením vlivem osmózy.

Ochrana proti biogenní kyselině sírové
Jedním z nejběžnějších namáhání v uzavřených odpadních objektech nad hladinou vody (plynojem) je biogenní koroze kyseliny sírové (BSK). Zde dosahuje hodnota pH faktoru prostředí hodnot < 1,0, kterému nechráněné betony a cementem pojené spárovací malty nejsou schopné dlouhodobě odolávat a dochází k rozpadu cementového pojiva. Výsledkem je úbytek konstrukce betonu v řádu několika centimetrů za rok.

Právě v této oblasti použití zůstává ombran CPS díky hybridní silikátové technologii odolný vůči chemikáliím a chrání kanalizační šachty, stoky a čerpací stanice před působením koroze biogenní kyselinou sírovou. Přitom je ombran CPS jak v kyselém prostředí (pH ≤ 1,0) tak i v prostředí zásaditém (pH ≥12,0) trvale odolný.

Vedle difuzní propustnosti pro vodní páru a odolnosti proti biogenní kyselině sírové je systém neprostupný pro kyseliny a odolný proti rázům a poškrábání. Ochranný systém lze nanášet velice jednoduše ručně stěrkováním nebo také strojním nástřikem.
Díky inovativní technologii firmy MC-Bauchemie je poprvé k dispozici ucelený koncept sanace stokových jímek a šachet pro všechny oblasti použití - od utěsnění vůči průsakům přes reprofilaci poruch až po kyselinovzdorné ochranné systémy. To vše vede k obzvláště trvalé sanaci kanalizačních systémů.

MC-Bauchemie s.r.o.
Skandinávská 990, 267 53 Žebrák
tel.: 311 545 155
www.mc-bau­che­mie.cz

Fotogalerie

Firma

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři