Nadkrokevní zateplení s PIR izolací Puren®

V posledních létech zaznamenáváme výrazný nárůst cen energií. Tento stav nás vede k hledání úsporných řešení. U novostaveb to představuje použít dostatečné tloušťky tepelných izolací, mít utěsněná okna a vyřešeno větrání v interiéru.

Nadkrokevní zateplení s PIR izolací Puren®

U stávajících objektů to představuje přidání další vrstvy tepelné izolace, utěsnění nebo výměnu oken a řešit větrání v interiéru.

Konstrukce šikmých střech je nejčastěji tvořena krokvovou soustavou s výškou krokví 160 (180) mm. Při zateplování těchto konstrukcí byly tepelné izolace vkládány mezi krokve, obvykle na plnou výšku krokví. K tomu účelu byly nejvhodnější izolací tepelné izolace z minerálních vláken (sklo a čedič), které bylo možné vtlačit mezi krokve tak, aby nevznikaly spárové netěsnosti. Tyto tepelné izolace vykazují poměrně velkou nasákavost, a proto bylo nutné zamezit možnosti kondenzace vzduchu v tepelné izolaci. K tomu se používají parozábrany na straně interiéru, které musí být vzduchotěsně slepené mezi sebou, dále pak v prostupech a napojeních na obvodové konstrukce. Provést dokonale těsnou parozábranu je někdy téměř nemožné. Slepení spojů na měkké vrstvě tepelné izolace je velmi problematické, utěsnění prostupů taktéž. Tepelnou izolací je nutné ochránit i ze strany exteriéru pojistnou difúzně otevřenou hydroizolací proti možnosti zatečení vody a prachového sněhu pronikajícího přes skládanou krytinu a umožnit prostupu případné kondenzace vzduchu z tepelné izolace. Minerální izolace nemají uzavřenou strukturu a umožňují přijímat vlhkost ze vzduchu tzv. vzdušnou vlhkost, kterou je nutné v průběhu roku odstranit – umožnit tak prostup do větrané mezery nad tepelnou izolací.

Tloušťka tepelné izolace mezi krokvemi je nedostatečná vzhledem k cenám energie a normovým požadavkům na úsporu energií ve stavbách. V takovém případě stojíme před rozhodnutím, jak a kde přidat tepelnou izolaci a v jaké tloušťce. Můžeme izolaci přidat pod krokve nebo nad krokve. Umístění izolace pod krokve není zcela správné řešení. Ubíráme si prostor z interiéru a neodstraňujeme vliv tepelných mostů (krokví) umístěných ve studené části střechy.

Lepší způsob zateplení je přidání izolace nad krokve, tzv. nadkrokevní zateplení.

Abychom splnili normové požadavky pro nízkoenergetický dům se zateplením z minerální izolace mezi krokvemi o tloušťce 160 mm, můžeme přidat minerální izolaci nad krokve v tloušťce min. 120 mm a nebo ještě více minerální izolace s kombinovaným dřevěným roštem. Dalším a také bezpečnějším řešením je použití tepelné izolace s lepšími izolačními vlastnostmi z velkoformátových tuhých izolačních desek s označením puren Plus tzn. PIR izolace o tloušťce 60-80 mm.
Při návrhu a realizaci nadkrokevního zateplení z PIR izolace v kombinaci se stávající minerální izolací mezi krokvemi je třeba posoudit stávající stav.

Ing. Luděk Kovář
puren GmbH, JITRANS TRADE, s.r.o.
www.puren.cz

Fotogalerie

Firma

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři