Prezentace staveb z dílny firmy MEGAMONT s.r.o.

V rámci realizací dokončených v letošním roce chceme prezentovat tři technicky zajímavá a náročná díla, na kterých se firma MEGAMONT s.r.o. podílela a zajišťovala kompletní dodávku fasádního pláště, včetně výroby, dokumentace a samotné montáže. Jedná se o díla OAB Biskupská v Ostravě, RIVER PARK v Bratislavě a Galerii Harfa v Praze.

Prezentace staveb z dílny firmy MEGAMONT s.r.o.

OAB Biskupská

Zakázka realizovaná v Ostravě pro firmu ­Eiffage Construction Česká republika, s.r.o. podle návrhu brněnské architektonické kanceláře Kuba & Pilař architekti. Jedná se o prosklený fasádní plášť ze systému WICONA, se strukturálním zasklením izolačním trojsklem a stínícím prvek o celkové výměře do 2000 m2 plochy.
Nosný systém, rastr fasády WICONA byl vzhledem k velké váze zasklení kombinován fasádním sloupkem WICTEC 50 a příčníkem WICTEC 60. Zvolený příčník WICTEC 60 zároveň umožňoval zvládnutí potřebné tolerance pro nepřesnosti betonového skeletu a samotný pohyb celé konstrukce.
Vzhledem k unikátnímu návrhu rastrování fasády jsou jednotlivá patra dělena pouze jedním příčníkem, který je dále osazen akustickým panelem a protipožární konstrukcí. Tím je dosažena čistá plocha fasády s osazením jednotlivých skel na celou výšku podlaží bez běžně používané neprůhledné výplně v místě parapetu. Požadované technické řešení tímto kladlo velké nároky na samotné kotvení rastru fasády, kdy je veškeré kotvení prováděno ze strany exteriéru v místě betonové podlahy o skladbě 300 mm. Na zakázce je použito izolační trojsklo s vloženým stínicím prvkem eloxovaného tahokovu s oky 90 – 40 mm, kdy stínící prvek tahokovu pomocí měnících se světelných podmínek rozehrává pocit živosti celé fasády. Kompaktnost fasády umocňuje její strukturální provedení a tím potlačení jakýchkoliv překážek v její čistotě. Doufáme, že stejný pocit zažívají denně uživatelé a kolemjdoucí v Ostravě.

RIVER PARK

Zakázka RIVER PARK, realizovaná v Bratislavě pro firmu FENESTRA SK, spol. s r. o., zahrnuje rozsáhlý komplex jednotlivých objektů s prezentací objektu D2, sídlem banky J&T. Objektu, který ve spojitosti s protékajícím ­Dunajem v těsné blízkosti stavby evokuje představu vplouvající lodě do přístavního doku.
Jedná se o železobetonový skelet nepravidelného tvaru, kdy jednotlivá podlaží nejsou slícována, ale vytvářejí dynamické prolínání do celkové výšky 40 m a částečné vysazení nad vodní hladinu Dunaje. Firma MEGAMONT na této zakázce zajišťovala v první etapě pro firmu FENESTRA SK kompletní projektovou dokumentaci LOP na blok D2 o celkové výměře 20 000 m2

V druhé části realizace zajišťovala projekt, výrobu a montáž dvou vstupních parterů bloku.
Nosná konstrukce parteru byla vzhledem k náročnosti vyklonění fasády a obloukových nároží tvořena řadou speciálně navržených svislých a vodorovných žiletek s osazením  profilů WICONA. Tím došlo k vytvoření vzdušného rastru s následným zasklením izolačním dvojsklem v nárožích obloukovým. V případě projektu skleněného vykloněného nároží se jednalo o tvar izolačního dvojskla, který lze označit jako část kužele. Hlavní vstup do parteru a sídla společnosti J&T zajišťuje vstupní karusel s kazetovým obkladem v provedení nerez, kopírujícím vyklonění fasády v obloukové části. Zakázka RIVER PARK je v rámci celého komplexu a zasazením jedinečná jak v samotné realizaci, tak v přínosu části Bratislavy.

Galerie Harfa

Zakázka realizovaná v Praze pro sdružení firem Porr (Česko) a.s. a Metrostav a.s. Zakázka se nachází v těsné blízkosti  O2 arény a jedná se o nákupní, zábavní a kulturní centrum. Firma MEGAMONT s.  r.  o. dodávala dílo v rozsahu ocelové konstrukce světlíků o celkové hmotnosti 400 tun. Dále realizovala samotné opláštění světlíků ze systému SCHÜCO v plošné výměře 1 400 m2 a vnější obklady z kompozitních desek BOND. Celé kulturní centrum přispívá k oživené pražské části Vysočany a je, co se týče rozsahu, velkolepým projektem doplňujícím okolní stavby.

Z Bratislavy, zajížďkou přes Ostravu a Prahu se závěrem vrátím zpět do Brna, kde jsem tento článek začal psát, a kde v roce 1998 vznikla firma MEGAMONT. Firma od svého založení prošla a dále prochází řadou realizací s přínosem nových zkušeností a příležitostí, které neustále formují firemní tým. Pro zvýšení služeb našim zákazníkům a pro zajištění pružné reakce na stále narůstající požadavky kvality díla, provedla firma MEGAMONT investici do zajištění vlastních výrobních kapacit. Jedná se o zavedení výroby ocelových konstrukcí, zejména se zaměřením na fasádní prvky jako je kotvení, parapetní ohyby, ohýbané kazety a zpracování kompozitních desek BOND. Dále se intenzivně pracuje na rozjetí hliníkářské dílny pro zajištění výroby systémových konstrukcí předních systémů s termínem plné realizace do konce roku 2011. V současné době se hliníkářské dílna vybavuje potřebným technologickým vybavením a nastavuje se logistika fungování dílny. Blízkou budoucnost pro rok 2012-13 vidíme ve vlastním provozním areálu, kde dojde ke sloučení dnes rozdělených skupin projekční kanceláře, výroby, přípravy, realizace a administrativy. Sloučení jednotlivých týmových skupin do vlastního provozního areálu povede k větší efektivnosti práce a odolnosti proti přetrvávající hospodářské krizi. Veškeré kroky pro firemní budoucnost směřuje vedení firmy ­MEGAMONT s.r.o. se zaměřením na dobrou spolupráci v průběhu samotných  realizací, zejména jednání s architekty, přípraváři, technickými dozory, stavbyvedoucími a projekčními manažery s konečným cílem spokojenosti samotného uživatele.

Robert Sachs, ředitel společnosti

MEGAMONT s.r.o.
Zvonařka 408/16, 617 00 Brno
tel./fax: 543 255 677
e-mail: info@megamont.cz, www.megamont.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři