Modernizace zabezpečení výstavních objektů

Národní galerie v Praze prošla modernizaci zabezpečení výstavních exponátů. Provedla jej společnost Trade Fides.

Modernizace zabezpečení výstavních objektů

Společnost Trade FIDES provedla v letech 2009 a 2010 zásadní modernizaci zabezpečení výstavních objektů Národní galerie v Praze. Rozsáhlý projekt v pěti památkově chráněných budovách byl realizován i v reakci na bezpečnostní incidenty ve významných evropských galeriích a muzeích.

Národní galerie v Praze, založená již v roce 1796 jako Obrazárna vlasteneckých přátel umění, spravuje největší sbírku výtvarného umění v České republice. Jejím posláním je evidence, trvalé uchování a odborné zpracování malířských, sochařských a grafických děl. Expozice Národní galerie v Praze přístupné veřejnosti jsou umístěny v osmi památkově chráněných objektech v Praze.

Národní galerie v Praze vždy dbala na spolehlivou ochranu spravovaných sbírek. Její bezpečnostní systém byl však za předchozího režimu omezen dostupností i tehdejší úrovní techniky. Slabiny bezpečnostního systému se projevily v květnu roku 1991, kdy byla ze sbírky z expozice francouzského umění ve Šternberském paláci odcizena čtyři plátna Pabla Picassa. Přestože byly obrazy ještě téhož roku nalezeny a navráceny zpět, pochopilo tehdejší vedení galerie i Ministerstva kultury, které plní funkci jejího zřizovatele, nutnost komplexní rekonstrukce a rozšíření bezpečnostního systému ve spravovaných objektech. Významná umělecká díla se v následujících letech stala terčem zájmu také při krádežích např. v Amsterodamu (1991 a 2002), Stockholmu (2000), Oslu (2004), Curychu (2008) či v Paříži (2010).

Analýza rizik a technická studie
Východiskem k modernizaci stávajícího systému zabezpečení sbírek Národní galerie v Praze byla analýza bezpečnostních rizik a technická studie zabezpečení, zpracovaná společností Securitas, která respektovala muzejní charakter objektů i jedinečnost sbírek, které jsou v nich vystaveny nebo dlouhodobě uchovávány.

Instalace technických prvků
S ohledem na památkovou ochranu všech zabezpečovaných budov bylo nutné volit technologie instalované s minimálním zásahem do objektu a zároveň nenarušující primární účel jeho využití, kterým je volný pohyb návštěvníků expozic. Hlavním cílem modernizace zabezpečení bylo vedle zvýšení ochrany sbírkových předmětů také zajištění bezpečnosti zaměstnanců a návštěvníků.

Realizace s pomocí grantu
Realizace projektu proběhla v letech 2009 a 2010, poté co Národní galerie v Praze vypsala výběrové řízení na dodavatele a získala potřebné finanční prostředky z grantu Norského finančního mechanismu v rámci Finančních mechanismů zemí EHP a Norska, které slouží pro financování projektů v prioritních oblastech veřejného zájmu. Zabezpečovací systém byl modernizován v klíčových objektech Národní galerie v Praze – ve Veletržním paláci, paláci Kinských, Šternberském paláci, klášteře sv. Jiří a v klášteře sv. Anežky České.

Technické řešení zabezpečení
Vedle nutnosti respektovat památkovou ochranu objektů Národní galerie v Praze vychází technické řešení zabezpečení i z požadavku na centrální monitorování a ovládání jednotlivých bezpečnostních systémů. Dalším požadavkem zadavatele bylo snížení počtu méně kvalifikovaných pracovníků ostrahy objektů a nasazení jejich menšího počtu s vyšší kvalifikací, při současném posílení elektronické ochrany sbírkových předmětů. V jednotlivých objektech Národní galerie v Praze jsou proto umístěna lokální dohledová pracoviště s grafickým monitorovacím systémem Latis® SQL. Všechna data jsou zasílána na centrální dohledové pracoviště ve Veletržním paláci. Zde mají operátoři, pracující v nepřetržitých směnách, přehled o všech zabezpečených objektech i všech hlášených událostech. Tím je zajištěna lokální i centralizovaná nepřetržitá ochrana objektů.

Systém Latis® SQL je rovněž propojen se sbírkovou databází Národní galerie v Praze, obsahující popis sbírkových předmětů (fotografii, rozměry, inventární číslo atd.). Díky propojení s databází je v případě poškození či krádeže sledovaný předmět okamžitě identifikován, což výrazně zvyšuje rychlost odhalení pachatele.

Řešení pro budoucnost
Bezpečnostní systémy v objektech Národní galerie v Praze jsou v současné době v plném provozu, chrání návštěvníky, zaměstnance a cenné exponáty. Použité technologie byly navrženy tak, aby bylo možné je v budoucnu rozšiřovat i modifikovat dle aktuálních potřeb jednotlivých expozic.

Technologie nasazené v objektech Národní galerie v Praze
»    Elektrická zabezpečovací signalizace včetně předmětové ochrany.
»    Elektronická kontrola vstupu.
»    Uzavřený televizní okruh se záznamovým zařízením.
»    Elektrická požární signalizace.
»    Grafický monitorovací a řídicí systém Latis® SQL.

Hlavní přínosy modernizace bezpečnostních systémů
»    Monitorování a ovládání všech dodaných bezpečnostních technologií ve společném prostředí grafické nadstavby LATIS® SQL.
»    Použité zabezpečovací technologie respektují památkovou ochranu objektů s expozicemi.
»    Bezdrátová technologie předmětové ochrany usnadňuje změny expozic a zabezpečení dočasných výstav.
»    Bezpečnostní systém s nízkými náklady na údržbu umožnil snížit počet pracovníků vykonávajících fyzickou ostrahu jednotlivých objektů.

Trade FIDES, a. s.
Dornych 57, 617 00 Brno    
tel.: +420 545 536 111    
info@fides.czwww.fides.cz

Fotogalerie

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři