Společnost DYWIDAG PREFA a.s. Spolehlivý partner při realizaci vašich čerpacích šachet

Společnost DYWIDAG Prefa a.s., která je od roku 2003 součástí nadnárodní skupiny CONSOLIS, nabízí svým zákazníkům široký sortiment prefabrikovaných výrobků.

Společnost DYWIDAG PREFA a.s. Spolehlivý partner při realizaci vašich čerpacích šachet

Jedním z mnoha typů prefabrikovaných železobetonových produktů jsou i kruhové kanalizační čerpací stanice a šachty DYWIDAG. Tato dílčí část výrobního programu vychází z mnohaleté zkušenosti spojené s tradiční prefabrikovanou výrobou kruhových jímek nabízených v širokém sortimentu na českém i zahraničním trhu.
Stavebnicový systém umožňuje vysokou variabilitu provedení konkrétní čerpací šachty nejen v základních půdorysných rozměrech, ale i ve vnitřním uspořádání - spádového dna a podest - tak a provedení zákrytové desky s poklopy.

Technický návrh řešení nádrže
Naše technické oddělení na základě požadovaných objemů, případně dalších rozměrových parametrů a požadavků dodavatelů čerpací technologie, navrhne nejvhodnější typ nádrže. Garantuje statické parametry nádrže, zhotoví její technický výkres v CADu a navrhne vhodné typy vstupních poklopů, způsob řešení napojení nádrže, obslužné vestavěné žebříky či stupadla. Každá stavba je řešena individuálně, dle podmínek na staveništi a potřeb a požadavků investora.

Montáž nádrží a součinnost objednatele
DYWIDAG Prefa a.s zajistí dopravu, montážní jeřáb, montáž a instalaci nádrží. Zemní práce a příprava základové spáry nejsou předmětem dodávky. Potřebné podklady a výkresovou dokumentaci včetně specifikace velikosti jámy, pracovní plochy pro jeřáb a základové spáry obdrží objednatel s dostatečným předstihem před vlastní instalací nádrže.

Výhody prefabrikovaných nádrží
•    dodávka stavby na klíč
•    variabilita provedení
•    komplexní dodávka od návrhu přes projekt až po dodávku, montáž
•    kvalita továrně vyráběných prefabrikátů
•    vysoká životnost
•    rychlá montáž i v nepříznivých klimatických podmínkách

Dywidag Prefa, a.s.
Jedličkova 1190/1, 289 22 Lysá nad Labem
tel.: 325 510 011, fax: 325 533 602
e-mail: info@dwpl.cz, http://www.dwpl.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři