Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic zajišťuje ve smyslu zákona o dráhách provozování dráhy celostátní a drah regionálních ve vlastnictví státu, má na starosti jejich provozuschopnost a modernizaci a rozvoj v rozsahu nezbytném pro zajištění dopravních potřeb státu a dopravní obslužnosti. Hospodaří s majetkem, který tvoří železniční dopravní cestu.

1
NAŠI PARTNEŘI Další partneři