Rozšíření a dostavba ÚČOV v Praze pokračuje betonáží konstrukcí biologické linky

Výstavba Ústřední čistírny odpadních vod v Praze pokračuje v současné době realizací betonových konstrukcí. Výhradním dodavatelem betonových směsí pro tuto stavbu je společnost TBG Metrostav, člen skupiny Českomoravský beton. Dodavatelem díla je Sdružení ÚČOV Praha, kde SMP CZ je vedoucím účastníkem sdružení a dalšími členy jsou společnosti HOCHTIEF CZ, SUEZ International a WTE Wassertechnik.

Ústřední čistírna odpadních vod v Praze, TBG Metrostav, Českomoravský beton, SMP CZ

Související článek

10.7.2017 /

Rozšíření ÚČOV v Praze pokračuje prováděním železobetonových konstrukcí biologické linky

Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově je v současné době největší a..

NAŠI PARTNEŘI Další partneři