Nejbližší úkoly a cíle České silniční společnosti

Česká silniční společnost je dobrovolná, odborná a nezávislá organizace inženýrů, techniků, studentů, dělníků a ostatních odborníků silničního hospodářství s působností na území ČR. Jaké jsou úkoly a cíle tohoto zájmového sdružení, nám v rozhovoru představil nový předseda Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

Ing. Petr Mondschein, Ph.D., Česká silniční společnost, ČSS

NAŠI PARTNEŘI Další partneři