Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s.

Albertova 21, 779 00 Olomouc
Tel.:
585 757 041
E-mail:
ids@ids-olomouc.cz
WWW:
www.ids-olomouc.cz

Jsme ryze česká společnost, která se věnuje železničnímu, tramvajovému, mostnímu, silničnímu i vodnímu stavitelství, ale cizí nám není ani pozemní stavitelství nebo projekční a inženýrská činnost.

NAŠI PARTNEŘI Další partneři