EKOLA group, spol. s r.o.

Mistrovská 558/4, 108 00 Praha-Malešice
Tel.:
274 784 927
Fax:
274 772 002
E-mail:
ekola@ekolagroup.cz
WWW:
http://www.ekolagroup.cz

Měření hluku, vyhledávání zdrojů hluku, akustické studie, studie osvětlení a oslunění, návrhy opatření, monitoring, hlukové mapování, GIS, dokumentace, posudky EIA, SEA, služby v územním a stavebním řízení, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, biologické průzkumy. Provádíme akustická měření, akreditovaná měření hluku, světla, prachu, vibrací, ovzduší, mikroklima. Dodáváme zvukoměrnou techniku NORSONIC, akustickou kameru, hlukový software CADNA A, CADNA SAK, Bastian.

NAŠI PARTNEŘI Další partneři