1.3. v Praze proběhl seminář na téma: KONSTRUKCE A BETONY PRO JEJICH ZHOTOVENÍ I.

Seminář Beton University byl zaměřen na betonové konstrukce a vhodné betony pro jejich zhotovení. Uvedeny jsou souvislosti vlastností s vlivy prostředí působící na beton, zkoušením betonu, legislativou apod. V prvním ze série seminářů byly podrobněji popsány betony pro tenkostěnné (skořepinové) a masivní konstrukce.

Beton University, Transportbeton, rizika vad a poruch betonových konstrukcí

NAŠI PARTNEŘI Další partneři