Společnost T.A.Q. s.r.o. - zkušení specialisté nejen v oboru fotovoltaiky

Fotovoltaika patří k nejperspektivnějším alternativním zdrojům výroby energie. Je předpokladem, že během relativně krátké doby budou fotovoltaické panely vyrábět desetinu až dvacetinu celosvětové potřeby elektřiny.

Společnost T.A.Q. s.r.o. - zkušení specialisté nejen v oboru fotovoltaiky

Obecně řečeno fotovoltaika je v poslední době, a to i díky programu Zelená úsporám, často skloňovaným tématem. Do této oblasti v příštích letech stát vyčlení několik desítek miliard korun. V České republice jsou podmínky dostupnosti solární energie ovlivněny mnoha faktory. Především je to zeměpisná šířka, roční doba, různorodost počasí, na to navazující lokální podmínky a sklon plochy, na níž dopadá sluneční svit.

Fotovoltaika je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví průmyslu. Průměrný roční nárůst dodávek v posledních osmi letech převýšil 40  %. Fotovoltaika v posledních letech roste o cca 50  % ročně, v letošním a příštím roce se očekává růst dokonce kolem 100  % ročně. V České republice je řada firem, které se zabývatouto problematikou.

Mezi zkušené odborníky patří Společnost T.A.Q. s.r.o., která byla založena 31.3.2009 panem Petrem Jelínkem a Tomášem Zapletalem. Společnost T.A.Q je česká energetická skupina zaměřená na development, realizaci a správu solárních parků, konzultační a inženýrskou činnost v oblasti výstavby a rekonstrukcí mostů a na realizaci dopravních staveb. Společnost T.A.Q zajišťuje rovněž výstavbu na klíč a prodej fotovoltaických technologií. Za krátkou dobu své existence již stačila realizovat několik významných zakázek a v současné době působí na území celé České republiky. Pro příští rok společnost připravuje tři projekty o celkové kapacitě přesahující 10 MW, umístěné po celé ČR. Firma se zaobírá realizací projektů na klíč a dodává veškerou technologii přímo od výrobců za nejlepší možnou cenu.

Dlouhodobým cílem společnosti je stát se jedním z výrobců "čisté energie" a přispět tak ke zvýšení konkurenceschopnosti a dostupnosti alternativních zdrojů energie.

Projekty jsou financovány ze soukromých zdrojů. Přináší jim zajímavou a dlouhodobě stabilní příležitost zhodnocení prostředků. Společnost T.A.Q zároveň může nabídnout svým budoucím odběratelům varianty daňového řešení výstavby a provozu solární elektrárny.

Společnost T.A.Q. s.r.o. se při svých činnostech aktivně podílí na zajištění kvality svých výrobků, na pozitivním vytváření a ovlivňování životního prostředí - a to vše při důrazu na bezpečnost při práci. Proto řadí zodpovědný přístup ke kvalitě, ochraa tvorbě životního prostředí a bezpečnosti při práci mezi hlavní priority organizace. Dalšími kredity společnosti je zvyšovat spokojenost zákazníků, stat zákazníky na první místo svých činností, porozumět jejich přáním i potřebám a vyhovět jim, dodávat kvalitní výrobky, uspět na konkurenčním trhu s výrobky, které svou funkčností a přitažlivostí přesvědčí a nadchnou zákazníky i s ohledem na životní prostředí, zajistit prevenci a zlepšování, zdokonalovat systém prevence znečištění, minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí a další

Společnost T.A.Q. s.r.o. se stala partnerem konference "Regenerativní zdroje energie".

Ing. Jaroslav Pospíšil


Společnost T.A.Q. s.r.o.
Na Viničních horách 24
160 00 Praha 6-Dejvice
solární divize: +420 608 713 536
stavební divize: +420 724 157 275
e-mail: info@taq.cz, www.taq.cz

NAŠI PARTNEŘI Další partneři