FOAMGLAS® PERINSUL – tepelná izolace, na které je možné stavět i nosné stěny

Trendem ve výstavbě rodinných domů je snižování jejich tepelných ztrát a výstavba tzv. nízkoenergetických nebo „pasivních“ domů. Souběžně se zvyšováním kvality tepelné izolace „obálky“ objektu vzrůstá význam odstranění pokud možno všech tepelných mostů.

FOAMGLAS® PERINSUL – tepelná izolace, na které je možné stavět i nosné stěny

Jedním z nejvýraznějších tepelných mostů je spojení nosných stěn se základy. Izolační bloky FOAMGLAS® PERINSUL uložené v patě stěny tyto tepelné mosty dokonale odstraní a toto řešení je možné spolehlivě staticky posoudit dle EN 1996-1-1 (Eurocode 6 - Návrh zděných konstrukcí).

Význam odstranění tepelných mostů v nosných konstrukcích

Velikost tepelných ztrát patou nosných stěn a příček, které stojí na studené základové desce, lze velmi snadno spočítat. Například u domku s půdorysem 10 x 10 m (zastavěná plocha 100 m2) tvoří plocha obvodových stěn při jejich tloušťce 25 cm celou desetinu zastavěné plochy (4 x 10 x 0,25 =10 m2)!
Pokud projektant nebo investor důsledně neřeší přerušení tepelných mostů pod všemi stěnami, nemůže nikdy dosáhnout nízkých tepelných ztrát požadovaných pro nízkoenergetické či pasivní domy. V žádném případě však vložení tepelné izolace pod nosné stěny nesmí ohrozit statiku objektu.

Vedle samotného úniku tepla se v zimním období v místě tepelného mostu výrazně snižuje teplota vnitřního povrchu konstrukce. Pokud teplota vnitřního povrchu konstrukce poklesne pod hranici rosného bodu, dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti na povrchu. Choulostivým místem je již zmiňovaná pata nosné stěny, zejména pak místa styku dvou stěn – kouty. Vlhkost, která zkondenzuje v konstrukci a na jejím povrchu, vytváří ideální podmínky pro růst plísní. Plísně ve stavebních konstrukcích jsou nejen neestetické, ale především mají negativní dopad na hygienu prostředí.
Technicky dokonalým řešením, které bez přerušení propojí tepelnou izolaci podlahy objektu s tepelnou izolací jeho fasády, jsou izolační bloky FOAMGLAS® ­PERINSUL. Nejen, že tepelná izolace obálky objektu zůstává i pod nosnými stěnami nepřerušená, nevznikají tepelné ztráty ani kondenzace v koutech, ale vodotěsné bloky PERINSUL chrání zdivo i před vzlínáním vlhkosti po dobu výstavby, kdy nechráněné zdivo často stojí ve vodě či ve sněhu.


FOAMGLAS® PERINSUL

Pro výrobu bloků PERINSUL jsou používány nejvyšší pevnostní třídy pěnového skla FOAMGLAS®. Bloky PERINSUL jsou vyráběny ve dvou pevnostních třídách:
S – Standard - CS ≥ 1600 kPa (pevnost v tlaku dle EN 826 - ­příloha A)
HL – High Load - CS ≥ 2750 kPa (pevnost v tlaku dle EN 826 - ­příloha A)
Pouze pro ilustraci – výše zmíněných 2750 kPa představuje tlak vodního sloupce o výšce 275 metrů!

Tyto hodnoty pevnosti v tlaku však nejsou pro posouzení staticky nosných konstrukcí použitelné, neboť vycházejí z metodiky testování stlačitelných tepelných izolací. Pro posouzení zděných nosných konstrukcí potřebují statici znát tzv. „charakteristickou pevnost zdiva v tlaku“, což je hodnota odzkoušená na izolačních blocích ve spolupůsobení malty a navazujícího zdiva. Bloky PERINSUL, jako jediné ze sortimentu pěnového skla FOAMGLAS®, prošly rozsáhlými zkouškami a certifikací, na základě které získaly tzv. Evropské technické schválení ETA. Jeho součástí jsou i ověřené a garantované hodnoty charakteristické pevnosti zdiva v tlaku pro kombinace s různými zdicími materiály.

Bloky izolace FOAMGLAS® jsou ve výrobně na ložných lících opatřeny ochrannou vrstvou kašírování. Bloky mají standardní délku 450 mm a volitelné šířky, které odpovídají šířkám běžně používaných zdicích materiálů. Výrobní tloušťky (výšky) bloků jsou od 50 do 150 mm, standardně 50 nebo 115 mm. Díky svému formátu a povrchové úpravě lze FOAMGLAS® PERINSUL ukládat do maltového lože obdobně jako běžné plné cihly, pouze spáry se nemaltují a bloky se ukládají na sraz.


Izolační vlastnosti bloků PERINSUL

Hlavním účelem bloků FOAMGLAS® PERINSUL je odstranění tepelných mostů. Vedle vysoké a trvalé únosnosti mají bloky ­FOAMGLAS® PERINSUL také velmi nízkou tepelnou vodivost (typ S - l ≤ 0,050 W/mK, typ HL - l ≤ 0,058 W/mK).

Tepelná vodivost bloků PERIN­SUL je díky parotěsnosti a nenavlhavosti materiálu FOAMGLAS® v čase zcela neměnná. Velmi kvalitní tepelná izolace tak může dokonale a bez přerušení propojit tepelnou izolaci podlahy a tepelnou izolaci obvodového pláště.
Použití bloků FOAMGLAS® PERINSUL není omezeno pouze na založení nosných obvodových stěn či příček, ale jsou vhodné i na přerušení řady dalších staticky zatížených tepelných mostů (pod přizdívkami, pod atikami, pod balkónovými dveřmi, pod lokálními břemeny apod.).

Více technických informací o blocích FOAMGLAS® PERINSUL naleznete na www.foamglas.cz v sekci konstrukční řešení.

Ing. Jan Vychytil

NAŠI PARTNEŘI Další partneři