Trvale bezpečné protipovodňové hráze a násypy

Aktuálním trendem společnosti v oblasti stavebnictví je "Udržitelná výstavba".

Trvale bezpečné protipovodňové hráze a násypy

Jedním z hlavních pilířů tohoto trendu je využití recyklace stavebních materiálů. Stavební odpad představuje významný podíl na odpadech společnosti a je z velké části recyklovatelný. V zemích EU připadá na jednoho obyvatele cca 700 - 800 kg stavebního odpadu (bez výkopové zeminy) ročně. V současnosti je celková roční kapacita všech recyklačních linek v ČR cca 8 mil. tun, tj. o 50 % více než je vlastní produkce.
Spojením recyklovaného stavebního odpadu s vlákny a pojivem vzniká netradiční vláknobeton, nový kompozit, který svými vlastnostmi nabízí nové možnosti uplatnění ve stavební praxi. Využití betonového a cihelného recyklátu umožňují syntetická vlákna, která se vyznačují vysokou pevností. Jejich užití při výrobě kompozita mění křehkou strukturu betonu na houževnatou strukturu vláknobetonu, schopnou odolávat tahovým namáháním a to i po vzniku trhlin.

Základní charakteristika:
- Jednoduchá technologie výroby
- Snadné zpracování
- Řízené charakteristiky ztvrdlého vláknobetonu
- Zúžení paty násypu a hrází - Zvýšení odolnosti proti vodní erozi
- Snížení objemu stavebních prací
- Úspora financí spojená s výkupem pozemků
- Přínos pro životní prostředí

Oblasti využití vláknobetonových desek

Násypy (pod komunikacemi - armování svahů)

Hráze (vodní hráze se zvýšenou odolností)

Vložené desky zásadně mění protržení (porušení) hrází při přelití vodou, které se bez podstatného zvýšení nákladů stávají dlouhodobě odolné.


Kontakt:

Ing. J. Piták, tel.: +420 603 968 982, e-mail: pitak@lekosta.cz
Ing. T. Vágner, tel.: +420 777 755 616, e-mail: tomas@allmar.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři