SILNICE.CZ disponuje technologií roztápění asfaltu a mobilní emulgační stanicí

SILNICE.CZ s.r.o. vznikla v Krnově roce 2003 jako malá firma. Podnikání zahájila tím, že vybudovala svou emulgační stanici a začala realizovat spojovací postřiky mezi živičnými vrstvami. Postupem času se firma rozšiřovala a v dnešní době se zabývá především výstavbou a recyklací komunikací, výrobou speciálních asfaltových emulzí včetně jejich aplikace a opravami v oblasti silničního stavitelství.

SILNICE.CZ disponuje technologií roztápění asfaltu a mobilní emulgační stanicí

Zajímalo nás, jaké aktivity vyvíjí společnost v současné době a jaké stavební akce ji čekají, a proto jsme se setkali s ředitelem firmy, Ing. Tomášem Vítkem, MBA, který v úvodu našeho setkání říká:

„Do společnosti jsem nastoupil na začátku letošního roku, a sice k 1. 1. 2017, se záměrem a hlavním cílem realizovat veškeré stavební dopravní práce s orientací zejména na silniční stavby, kterými jsem se zabýval i v mém předchozím profesním působení.“

Mohl byste blíže charakterizovat, na jaké konkrétní činnosti se vaše firma specializuje?

Naše společnost se zaměřuje především na výstavbu a recyklaci komunikací, výrobu speciálních asfaltových emulzí včetně jejich aplikace a výrobu a pokládku asfaltobetonových směsí. Naše činnost dále zahrnuje provádění nátěrů komunikací (Spreader-box), jejich opravy tryskovou metodou, prořezávání mrazových trhlin, pracovních spár a zalévání speciální asfaltovou zálivkou. Zabýváme se také výstavbou a opravami propustků, svodidel, obrub a chodníků. V neposlední řadě provádíme výškové úpravy dešťových vpustí, revizních šachet, vodních a plynových uzávěrů a ostatních inženýrských sítí. K tomu instalujeme vodorovné a svislé dopravní značení. Rád bych připomenul, že ke všem činnostem poskytujeme poradenské a konzultační služby zdarma.

V jakých lokalitách působíte a pro jaké investory pracujete?

Naše sídlo se nachází v Krnově a působíme zejména v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji.
Nejčastěji pracujeme pro investory v návaznosti na naši působnost, tzn. pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Moravskoslezský a Olomoucký kraj, dále Správy a údržby silnic těchto krajů, ale také pro konkrétní města a obce.


Mohl byste nám představit vaše technické a technologické zázemí?

Naše společnost jako jediná v České republice disponuje velmi zajímavou technologií roztápění asfaltu a mobilní emulgační stanicí. Naše firma dováží asfalt v pevném stavu z Ruska, který následně roztápíme v areálu naší firmy v Krnově. Obrovskou výhodou je celoroční fixace cen od našeho ruského partnera, kdy tuto výhodu jsme schopni dále přenést i na naše tuzemské zákazníky, a dlouhodobě jim tak garantovat cenu asfaltu, která většinou v průběhu roku významně kolísá. V letošním roce jsme připraveni roztopit a dodat až 5 000 tun asfaltu. Naše asfalty dodáváme téměř všem velkým stavebním společnostem v ČR.
Pozn.: V západní Evropě je situace taková, že vzdálenosti mezi rafinériemi a obalovnami nejsou nijak dramatické (cca do  800 - 900 km) a na tyto vzdálenosti je možné převážet asfalt v tekutém stavu. V zemích jako je Rusko, USA nebo např. Brazílie jsou vzdálenosti natolik velké, že je nutné asfalt převážet v pevném stavu v kostkách a na místě jej pak roztápět.
Naše sesterská firma Silnice Morava vlastní v Neplachovicích u Opavy obalovnu a vlastní také kamenolom. Společně jsme pak schopni investorovi nabídnout veškeré služby týkající se silničního a dopravního stavitelství.
Co se týká technického zázemí, disponujeme standardním vozovým parkem, k dispozici máme také dozer, grejdr a samozřejmě také distributory pro aplikaci postřiků.

Velmi důležitou součástí dobře fungující firmy je udržení kvality poskytovaných služeb i nabízených produktů. Co podnikáte v tomto ohledu ve vaší firmě?

Všechny naše činnosti jsou certifikovány dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001: 2008. Tyto certifikace jsme opět obhájili. I přesto jsme však v uplynulých měsících zrealizovali několik úprav a změn, které by měly kvalitu našich prací a systému dále vylepšit. Jelikož si uvědomujeme nutnost oprav veškerých komunikací v České republice i zahraničí, neustále usilujeme o aplikaci efektivnějších a levnějších technologií a postupů se snahou pomoci našim zákazníkům částečně snížit jejich investiční a realizační náklady.


Jaké zajímavé stavební akce jste realizovali v poslední době?

Když se ohlédneme do historie, poukázal bych na realizaci staveb pro ŘSD – sanaci povodňových škod na silnicích I. tříd v Moravskoslezském kraji resp. v okrese Nový Jičín v roce 2010. V minulosti jsme také realizovali velkou stavbu přivaděče na dálnici I/67 Bohumín – Skřečoň (ve sdružení s Firestou).
V loňském roce naše firma realizovala železniční spodky na trati Opava – Krnov a v rámci revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna.

Co vás čeká v nejbližší budoucnosti a jaké jsou vaše plány?

V letošním roce jsme získali stavbu I/11 obchvatu Krnova, kterou bychom měli v následujících 3,5 - 4 letech realizovat. Stavba je v hodnotě cca 1 mld. Kč. Již nyní máme zasmluvněny další stavby jako např. cyklostezku v Havířově, sídliště Šalamouna v Ostravě a řadu dalších staveb soutěžíme. Zajímavou stavbu realizujeme i v Rusku. Konkrétně se jedná o penetraci jedné komunikace na ostrově Sachalin v objemu okolo 25 mil. Kč.
Do budoucna bychom se chtěli zaměřit zejména na silniční stavby menšího až středního rozsahu. Naším cílem není nějak dramaticky zvyšovat obrat, ale dosáhnout vyhovující rentability tržeb.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

SILNICE.CZ s. r. o.
Červený dvůr 918/7, 794 01 Krnov
tel.: +420 554 611 511
e-mail: info@silnice.com
www.silnice.com

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři