Projekt výstavby budovy FILADELFIE v Praze 4 nabírá na obrátkách

Přijíždíte-li v současné době po přivaděči z dálnice D1 z Brna do Prahy, nemůžete si nevšimnout, že mezi kancelářskými budovami BB Centra začíná vyrůstat další objekt.

Projekt výstavby budovy FILADELFIE v Praze 4 nabírá na obrátkách

Ten již nyní překonává svou výškou okolní zástavbu a každým dnem v tomto ohledu jeho převaha narůstá.
Nová budova nese název FILADELFIE a po svém dokončení se stane se svými 17 nadzemními a 6 podzemními podlažími přirozenou dominantou komplexu BB Centra v Praze 4 - Michli. Výběr jména pro tento nejvýraznější objekt celého areálu nebyl inspirován, jak by se někdo mohl domnívat, názvem známé severoamerické metropole, nýbrž názvem starodávného města na území dnešního Turecka. Město postižené silným zemětřesením bylo zcela zničeno a znovu vybudováno římským císařem Tiberiem. Předseda představenstva společnosti Passerinvest Group, pan Radim Passer, k tomu dodává: "Staří historikové jej často označovali slovy "malé Atény", aby tak vyjádřili jeho krásu. Dodnes v něm žijí křesťané. Slovo Filadelfie znamená v řečtině "bratrská láska".

Ve výběrovém řízení na projektového manažera stavby uspěla společnost ARCADIS Project Management s.r.o. Jejím zástupcem pro řízení prací na tomto objektu je pan Obermajer. O průběhu akce jsme s ním měli možnost hovořit v sídle firmy Arcadis, které se nachází v paláci Empiria v Praze na Pankráci. Na naši úvodní otázku, co je úkolem Arcadisu při realizaci celé akce, nám pan Pavel Obermajer odpovídá:

"Pro investora, společnost Passerinvest Group, zde zajišťujeme funkce projektového manažera, manažera nákladů a vykonáváme i technický dozor investora. Naše společnost také organizovala výběrové řízení na generálního dodavatele stavby. Společně s generálním dodavatelem jsme se následně zúčastnili i výběrových řízení na rozhodující subdodavatele."

Kdy byla stavba zahájena?

Stavba byla zahájena v květnu 2008. V předstihu byly provedeny demolice stávajících staveb nacházejících se v území. Dále byly provedeny zemní práce a náročné pažení stavební jámy. Vzhledem k tomu, že stavba obsahuje celkem 6 PP, byla jáma hluboká cca 22 m. Pažení stavební jámy bylo provedeno záporovým pažením. Základová deska byla ukotvena tahovými mikropiloty proti vzedmutí hladinou spodní vody.

Jak je budova koncipována?

Nosný systém budovy tvoří železobetonový monolitický skelet. Zajímavostí konstrukce je mohutná přechodová železobetonová deska mezi 1. NP a 1. PP, která přenáší zatížení horní stavby do nosných konstrukcí spodní stavby. V jiných ohledech se konstrukce nevymyká běžným postupům.

Čím je dle vašeho názoru budova charakteristická?

Bezesporu je to výška budovy cca 70  m. Po svém dokončení se tak objekt stane přirozenou dominantou celého území BB Centra. Dále je to i pro budovu nezvyklý půdorysný tvar a také fakt, že v těsném sousedství projektu bude vytvořen poměrně rozsáhlý park s výrazným vodním prvkem. To vytvoří velmi příjemnou, oddychovou zónu. Po svém dokončení bude budova disponovat nejmodernějšími kancelářskými prostory s volnou dispozicí připravenou ke konečným úpravám dle požadavků nových nájemníků.

Jaké práce provádí vaše společnost nyní, v průběhu stavby?

Nyní vykonáváme činnost vedení projektu, provádíme kontrolu kvality prováděných prací a jakožto cenový konzultant kontrolujeme oceňování změn projektu, odsouhlasujeme měsíční fakturaci. Zajišťujeme také monitoring pro financující instituci.

V jaké fázi se nyní stavba nachází?

V současné době, přelom srpna a září, se železobetonový skelet vyšplhal na úroveň 14. NP. Byla zahájena montáž fasádního pláště. Prováděny jsou montáže rozvodů technického zařízení budov, elektroinstalací a další. Veškeré instalace jsou na technicky velmi vysoké úrovni a odpovídají moderním standardům.
Stavba dle mého názoru běží bez problémů, časový harmonogram je dodržován a také kvalita odvedených prací je v naprostém pořádku. Termín dokončení díla v létě příštího roku je tudíž reálný.

Je stejného názoru i investor? Jak on hodnotí vaši práci?

Naše firma pracuje v systému ISO. V tomto systému má investor k dispozici dotazníky, které hodnotí jeho spokojenost s naší prací. V těchto dotaznících prozatím nevyjádřil svou nespokojenost. Troufám si proto tvrdit, že je s naší prací spokojen.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek


ARCADIS Project Management s.r.o.
Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4
tel.: 296 330 111, fax: 224 236 313
e-mail: info@arcadispm.cz
http://www.arcadispm.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři