Nejvyšší betonové pylony na světě se samošplhavým bedněním PERI ACS

Na severu turecké metropole Istanbul vzniká nyní třetí a největší most přes Bospor. Visutý most bude nesen dvěma pylony ve tvaru písmene A, které budou svou výškou (skoro 330 m) patřit k nejvyšším na celém světě. Zhotovení horní části obou pilířů probíhá ve 21 betonářských záběrech po 4,60 m.

Nejvyšší betonové pylony na světě se samošplhavým bedněním PERI ACS

Jedinečný tvar železobetonových pylonů a komplexnost vestavěných prvků vyžadují flexibilní plánování – kompletní řešení od PERI.

Most přes Bospor široký 59 m, s osmiproudou silnicí, dvoukolejnou železnicí a rozponem hlavního pole 1 408 m, spojuje jako část nové 260 km dlouhé dálnice evropský a asijský kontinent. Zásluhou samošplhavého systému ­PERI ACS a nosníkového stěnového bednění VARIO GT 24 mohou být dodrženy všechny požadavky na flexibilitu, kvalitní povrch betonu a rozměrovou přesnost celé konstrukce. Promyšlený pracovní postup mezi betonážními záběry umožňuje pomocí hydraulického posunu neobyčejně vysokou produktivitu.

Samošplhavý systém ACS, optimálně přizpůsobený celkové geometrii
Na šikmých plochách pylonu tvaru A se použije nastavitelná varianta samošplhavého bednění ACS V, které je možné optimálně přizpůsobit nakloněným částem pylonu. Pro umožnění bezpečné a ergonomické práce u nakloněných staveb ve velké výšce se pracovní lávka vždy upevní ve vodorovné poloze. V úsecích s téměř svislými plochami bude nasazena varianta ACS R, která je standardním systémem samošplhavého bednění ACS. Mezi nohami pylonu bude kromě ACS V nasazena také plošinová varianta ACS P.

Velkou výzvou již v přípravné fázi bylo přizpůsobení řešení bednění průřezu čtyř nohou pylonu, který se stále zužuje. V půdorysu má trojúhelníkové uspořádání se zkosenými rohy. Tři dlouhé polygonové strany se směrem nahoru zužují každá o 1,40 m.
Požadované přizpůsobení pracovních plošin je prováděno s pomocí centrálně umístěných přesazených lávek, které lze upravit podle sousedních plošin. Přizpůsobení bednění se provádí prostřednictvím vyrovnávacích plechů a sešroubovaných dílců, které budou postupně demontovány.

Řešení PERI dále nabízí požadovanou flexibilitu především při montáži ocelových vestaveb pro umístění závěsů. Projektování zohledňuje měnící se rozměry a umístění vestavěných dílů velkých rozměrů. Stanovení os šplhání vyžadovalo promyšlené plánování, aby byly vyloučeny kolize se schránkami lan. Zde je nutná velká rozměrová přesnost.

Kompletní řešení PERI - velká bezpečnost práce, vyšší efektivita
Všechny šplhavé soupravy ACS jsou opatřeny trapézovým oplechováním. Zakrytí spodní pracovní lávky s celoplošně uzavřenou plochou nabízí kromě zabezpečení proti pádu také ochranu proti větru a nepříznivému počasí. Z dalších pracovních plošin bude montována výztuž pro další úrovně. Perforované trapézové plechy v těchto místech umožňují průchod světla a vzduchu. Na třech horních lávkách je možné umístit až 42 t ­výztuže.

Na nakloněné lávce šplhá zároveň rozdělovač betonu. Při plánování byl do samošplhavého systému začleněn i přístup k osobnímu výtahu. Toto promyšlené kompletní řešení stejně jako příprava náhledů ve 3D pro vizualizaci byly vypracovány v krátkém čase týmem vytvořeným z účastníků stavby. Zkušenosti, kompletní plánování i včasné dodávky velkého množství materiálu od ­PERI umožňují plynulý průběh a tím i dodržení pevně stanoveného harmonogramu výstavby.

Plánované odlehčení infrastruktury Istanbulu
Město Istanbul patří se svými 15 mi­liony obyvatel k největším městům na světě. Poloha na dvou kontinentech a mezi dvěma moři dělá sice tureckou metropoli jedinečnou, ale znamená i velké dopravní problémy. Především obě existující bosporské spojnice z let 1973 a 1988 jsou nemilosrdně přetížené. Nová trasa sever-Marmara vede v dostatečné vzdálenosti od centra Istanbulu a kříží asi 25 km severně od centra města Bospor. Třetí most u ústí do Černého moře – nazýván také most sultána Selima – není jen mostem s nejvyššími železobetonovými pylony, ale také široko daleko největším visutým mostem s železnicí. Jako přímý spoj k plánovanému ohromnému letišti má odlehčit stávajícím dvěma mostům. Dokončení tohoto odvážného projektu je plánováno v roce 2015.

PERI, spol. s r.o.
Průmyslová 392, 252 42  Jesenice
tel.: 222 359 311 , fax: 222 359 315
e-mail: info@peri.cz , www.peri.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři