Prosklené konstrukce společnosti Promat

V posledních letech se vyskytují požadavky na rekonstrukce prostor, kde dochází ke shromažďování osob. Zároveň je však nutné zajistit přirozené osvětlení interiéru, ať jsou to veřejné prostory jako zdravotní zařízení, školy, školky, universitní sály, kina, divadla, hotely, banky, historické objekty, muzea a v neposlední řadě chráněné únikové cesty ve všech typech objektů.

Prosklené konstrukce společnosti Promat

Tyto skutečnosti samozřejmě neopomíjíme u nových objektů, výrobních hal a novodobých nákupních centrech.

Samostatnou kapitolu tvoří objekty a místnosti, kde je nutno získávat denní světlo pomocí světlovodů, aby byl zachován světelný komfort prostor při dodržení požárních norem. Zde se jedná téměř vždy o složitý zásah do vodorovných konstrukcí na hranici požárního úseku instalací nového světlovodu.

Díky konstrukcím Promat lze tedy vytvářet prosvětlená, požárně bezpečná řešení, která zlepší kvalitu užívaných prostor, navíc v historických objektech dává vyniknout umění našich předků, které je nutné zachovat pro další generace.

Prosklené konstrukce Promat se uplatňují všude tam, kde je dán požadavek na zasklení s minimálním podílem rámových konstrukcí, na zasklení velkými tabulemi skla a bezpečnosti zde se pohybujících osob, na zasklení s maximálním prostupem světla a udržení světelné pohody.

PROMAGLAS®-SETBOX

1


PROMAGLAS®-SETBOX je kompletní balení jednotlivých materiálů potřebných pro montáž PROMAGLAS® – lehké stavební konstrukce dle katalogového listu 485.45 a PROMAGLAS® – stavební konstrukce do masivní stěny dle katalogového listu 485.46. Prosklené konstrukce PROMAGLAS® podle uvedených katalog. listů jsou určeny pro pevné zasklení zejména v interiéru budov a lze u nich dosáhnout požárních odolností EW 15 – EW 90 a EI 15 – EW 120 DP1. Součástí PROMAGLAS®-SETBOXu pro 1 ks zasklení jsou následující materiály a výrobky:

1. 1 ks tabule skla Promat®-SYSTEMGLAS nebo PROMAGLAS®, popř. PROMADRAHT® dle požadovaného rozměru
2. Přířezy PROMATECT®-H, tl. 15 mm pro vytvoření rámu, v požadované šířce a potřebných délkách s předvrtanými otvory pro vruty nebo šrouby
(přířezy s délkou > 1250 mm jsou dodávány z přepravních důvodů dělené)
3. Přířezy PROMATECT®-H, tl. 25 mm pro vytvoření zasklívacích lišt, v potřebné šířce a délkách s předvrtanými otvory pro vruty (přířezy
s délkou > 1250 mm jsou dodávány z přepravních důvodů dělené)
4. 2 ks podložek PROMATECT®-H pod sklo
5. Elastická páska (pro sklo PROMADRAHT® jsou součástí zpěňující pásky PROMASEAL®-PL 1,8 SK, popř. PROMASEAL®-XT)
6. PROMASEAL®-S (šedý)
7. Tmel Promat®
8. Ocelové vruty a šrouby dle potřeby
9. Katalogové listy 485.45 a 485.46 včetně montážních návodů
10. Identifi kační štítek konstrukce
11. Přepravní bedna

PROMAGLAS® - rámová konstrukce z oceli, vodorovné prosklení

2


PROMAGLAS® - rámová konstrukce ze dřeva

3


PROMAGLAS® - rámová konstrukce ze dřeva se používá jako zasklení v interiéru budov. Je-li vzhledem k umístění skel nutno počítat s UV-zářením, např. ze svítidel nebo způsobeným slunečním zářením (i refl exí), musí být osazena skla Promat®-SYSTEMGLAS a PROMAGLAS®, typ 2 nebo 10, popř. jako izolační dvojskla - typ 3 nebo 4. Požární skla mohou být dodána v různých dalších provedeních. Viz technické údaje k požárním sklům. Výrobu a montáž zasklení mohou provádět pouze námi vyškolení pracovníci. Je třeba dodržovat předpisy stanovené ve zkušebním protokolu a posudku PAVUS a technické údaje ke sklům Promat®-SYSTEMGLAS a PROMAGLAS®.

PROMAGLAS® - rámová konstrukce ze dřeva může být osazena do zděných (d = 115 mm) nebo betonových (d = 100 mm) stěn. Každé zasklení musí být trvale označeno výrobcem. K tomuto účelu slouží samolepícíc štítky (na vyžádání).

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři