Metrostav sklízí chválu ve Varšavě

Zprovozněním severního jízdního pásu, včetně mostu přes Vislu, završili v minulých dnech stavbaři pod vedením Ing. Radima Čápa, ředitele výstavby Polsko, dvě třetiny prací na modernizaci 4,65 km dlouhého úseku hlavního silničního průtahu S8 Varšavou.

Metrostav sklízí chválu ve Varšavě

Tím mohl společný 85členný česko-polský tým Metrostavu spustit rekonstrukci jižní části komunikace.

Za 27 měsíců od zahájení v červenci 2013 musí Metrostav vybudovat stavbu za více než pět miliard korun, která výrazně ovlivňuje a do budoucna změní život obyvatel i návštěvníků polské metropole. V této lhůtě je i vypracování projektové dokumentace. Investorem je GDDKiA (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad), obdoba českého Ředitelství silnic a dálnic. Stavba má skončit v říjnu 2015.

Potěšitelné jsou reakce laické i odborné veřejnosti. Jaroslav Osowski říká: „Tempo prací, které Češi nasadili, vz­buzuje u řady Varšavanů uznání. Při takto rozsáhlých investicích jsme zvyklí, že dochází ke zdržení. Zde je to však jinak. V úseku poblíž Powązek dodavatel dokonce před­běhl harmonogram. Dosud si vysloužil jen samou chválu.“ „Kéž by ostatní pracovali stejně,“ pro­hlásil Łukasz Lendner, ředitel Generálního ředitelství silnic a dálnic (GDDKiA) pro oblast Mazovska. Společnosti Metrostav pogra­tuloval také zástupce primátora Varšavy Jacek Wojciechowicz: „Mám radost z toho, že jsme už v polovině a že byly dodrže­ny všechny termíny. Věřím, že práce budou postupovat stejně i nadále.“

Modernizace této komunikace spočívá v jejím rozšíření dle místních podmínek o jeden pruh v každém jízdním směru. Hlavní silniční průtah polskou metropolí pak bude mít čtyři či pět jízdních pruhů v každém směru. Zásadní částí stavby na severním okraji centra Varšavy jsou inženýrské objekty, mj. 46 mostních objektů a 600 m dlouhý zasklený protihlukový tunel. Největší pozornost veřejnosti poutá zejména modernizace nosné konstrukce sedmipolového ocelového mostu Generála Grota-Roweckiego přes řeku Vislu, a souvisejících mimoúrovňových křižovatek.

Zajímavostí, ale pro naše stavbaře spíše komplikací je, že 650 m dlouhý most slouží nejen pro dopravu, ale též pro vedení hlavního vodovodu a parovodu, a nachází se v chráněném území Natura 2000. Jak zdůrazňuje Radim Čáp, v městském prostředí nesmí jeho tým vedle přeložek a modernizace inženýrských sítí, stezek pro cyklisty, protihlukových stěn, objektů veřejné dopravy a světelného signalizačního zařízení opominout ani ekologické požadavky. Dalšími milníky postupu českých stavbařů jsou nyní výstavba 600 m dlouhé nájezdové rampy, zmiňovaný protihlukový tunel a práce na druhé části mostu Grota-Roweckiego přes Vislu.

Radima Čápa všechna slova uznání těší a věří, že i zbývající práce a především přejímka stavby investorem dopadnou rovněž úspěšně. A samozřejmě doufá, že pozitivní reference usnadní cestu největší české stavební firmy k dalším zakázkám u našeho severního souseda. Vzhledem k přetrvávající nelehké situaci stavebnictví v ČR jsou zahraniční projekty alespoň částečnou možností zachovat dlouho budované specializované sehrané odborné týmy. Ty totiž nyní, přes veškeré proklamace o zvyšování rozsahu tuzemských infrastrukturních investic, nacházejí uplatnění zejména mimo ČR – v Norsku, Finsku, Dánsku, Bělorusku, na Slovensku, Islandu a řadě dalších zemí.

Metrostav a.s.

Fotogalerie

Firma
NAŠI PARTNEŘI Další partneři