Originální fasáda si žádá originální technické řešení pro Nové divadlo v Plzni

Technické oddělení firmy Halfen s. r. o. přispělo významnou měrou k realizaci kotvení zavěšené monolitické fasády z probarveného betonu Nového divadla v Plzni v Jízdecké ulici.

Originální fasáda si žádá originální technické řešení  pro Nové divadlo v Plzni

Rozhodující byla spolupráce s autorem díla, počínaje prvními návrhy, přes varianty technických řešení v součinnosti se statickou kanceláří, školení technických pracovníků o použití a montáži závěsů, až po koordinaci dílčích dodávek podle požadavků zhotovitele.

Každá netradiční stavba poutá pozornost jak odborné, tak laické veřejnosti. Díky přispění města Plzeň začala vznikat v rámci projektu Evropské město kultury 2015 budova divadla, které se v brzké době stane dominantou města. Odvážný návrh fasády, kde se střídá pohledový červeně probarvený beton a černé sklo s titanzinkovými šablonami, vyvolává vzpomínku na kulturní dům, známý Plzeňákům jako Peklo. Kombinace osvíceného investora spolu s návrhem ak. arch. Vladimíra Kružíka ze společnosti Helika přivedla na svět originál, který se jistě stane předmětem prezentací a diskuzí architektů, projektantů a stavařů. Návštěvník divadla či náhodný kolemjdoucí zaznamená celkový dojem z fasády, ale již těžko se zamyslí, jak je možné, že se 3 500 m2 desek z červeného colorbetonu udrží na konstrukci a nezřítí se mu na hlavu. Zavěšených fasád z betonu máme v republice už celou řadu, ale monolit o síle 150 mm?

Když jsme byli v roce 2012 přizváni k jednání na řešení kotvení, vzali jsme to jako velkou výzvu. V té době finišovaly přípravy na dodávku montované fasády obdobného rozsahu Werk arény v Třinci a ve hře byla také obdobná varianta zavěšených panelů. Velké plochy desek, jak je navrhoval autor projektu, byly ale nad rámec přepravních a montážních možností paneláren a zhotovitele. A tak padlo v dubnu 2013 konečné rozhodnutí pro monolit. Jak ale bezpečně propojit pětitunový prvek betonovaný ve svislé poloze s nosnou konstrukcí? Naštěstí společnost Halfen, která působí jako dceřiná odnož mateřské firmy ze SRN od roku 1996, již realizovala více staveb s požadavkem na pohledovou fasádu z monolitického betonu.
Použití montážních dílů závěsných kotev FPA a spon LSA bylo již odzkoušeným postupem. Pro přenos svislých sil jsme navrhli kotvy FPA M 34 s únosností 3,4 tuny na kotvu. Montážní oko je zakotveno do nosné stěny mechanickou hmoždinou. Rektifikační táhlo vystupuje z tepelné izolace a je vázací výztuží propojeno s armokošem monolitických desek. Rozteč kotev byla dána velikostí vertikálního namáhání. Spony LSA se běžně používají k propojení vrstev sendvičového zdiva. I zde přebírají funkci spřažení fasády s vnitřní konstrukcí. Při únosnosti každé spony 1 kN bylo pro rozmístění určující působení sání a tlaku větru a působení deformace tepelným namáháním. Po optimalizaci a vyznačení poloh kotev jsme mohli přejít od návrhu k podrobnému statickému výpočtu, na kterém jsme spolupracovali s odborníky z firmy Recoc. Jejich znalost uvedené technologie umožnila předložit zhotoviteli stavby firmě Hochtief statiku a prováděcí dokumentaci každého dílu fasády.
Často se setkáváme s rolí také-dodavatelů, kteří vztah s odběratelem staví pouze na cenové nabídce a nejlevnější ceně za produkt, který většinou ani nesplňuje běžné standardy na bezpečnost. To rozhodně neplatí pro firmu Halfen. Za zcela samozřejmé považujeme práci na návrhu konstrukce, někdy nekonečné množství nekonečně dlouhých debat na téma různých variant použití a koordinaci s ostatními účastníky na díle, jejich proškolování a technickou podporu při montážích. Ne jinak tomu bylo i na Divadle. Efektivní koordinace s dodavatelem bednění Peri, dodavatelem směsí TBG a realizátorem ­Hochtief ovšem přineslo ovoce ve formě zajímavé stavby, na kterou může být pyšný každý, kdo přinesl alespoň zrnko do celkové mozaiky. Je to stavba s fasádou, která bude mít i následovníky. A těm vždy nabízíme řešení a pomocnou ruku.

Ing. Ivan Mouček

HALFEN s. r. o.
Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5
tel.: 311 690 060, fax: 235 314 308
e-mail: info@halfen-deha.cz, www.halfen.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři