Bramac představuje novinky pro rok 2014

Rok 2014 se ve společnosti Bramac opět nese ve znamení novinek, které obohatí trh se střešními krytinami. Kromě nových praktických výrobků v oblasti nadkrokevních izolací a střešního příslušenství dominuje letošní nabídce novinka, která určí další vývoj technologie výroby střešních tašek.

Bramac představuje novinky pro rok 2014

Jedná se o betonovou střešní tašku Bramac Classic s unikátní technologií STAR, která získala čestné uznání na letošním veletrhu Střechy Praha.

Dotek budoucnosti
Jeden z nových výrobků – betonová střešní taška Bramac Classic s unikátní technologií STAR – je totiž skutečně hvězdou na trhu střešních tašek. Jedná se o novinku v technologii výroby střešních krytin, kterou můžeme označit za vývojový skok v této oblasti. Bramac STAR přináší zákazníkům úplně jinou kvalitu a bezpečnost.

Střešní taška s technologií STAR vyniká celou řadou inovovaných funkcí. Vyznačuje se unikátně hladkým a vzhledově atraktivním povrchem. Výrazně pevné tělo tašky představuje účinnou ochranu před extrémními vlivy počasí, jako jsou například krupobití, bouřky a silné deště.

Do povrchu integrované speciální pigmenty odrážejí třikrát více infračerveného záření než běžné tašky. Odrazem tohoto záření se snižuje teplota na spodní straně tašek Classic STAR až o 10 °C. To oceníte především v letních měsících v podkrovních místnostech. Unikátní technologie přináší zvýšenou ochranu před usazováním nečistot a dlouhodobou ochranu původní barevnosti.

Velkou předností je také jedinečný přední řez tašky. Hrana tašky je po celém řezu hladká, a zvyšuje tak ochranu před uchycením mechů a řas. Optimalizovaný tvar je výsledkem nové výrobní technologie.

Technologie STAR, kterou disponuje v České republice pouze firma Bramac, je aplikována na střešní krytinu Bramac Classic. Tělo tašky je na povrchu při mikroskopickém zvětšení pórovité. Z tohoto důvodu se na něj aplikuje vrstva probarveného jemnozrnného betonu, který zaplní všechny póry. Na tento hladký podklad se pak nanášejí barevné krycí vrstvy s reflexní ochrannou úpravou STAR.

Stechnologií STAR udělal vývoj výroby střešních tašek významný krok kupředu. Zákazníci Bramacu se proto mohou v letošním roce těšit na daleko odolnější a kvalitnější střešní krytinu.

Novinka pro šikmé a ploché střechy
Skupinu izolací BramacTherm letos rozšíří tepelná izolace BramacTherm Basic, která není shora opatřena fólií pro doplňkovou hydroizolaci, jako je tomu u BramacThermu Top, Kompakt a Pro. Tepelná izolace BramacTherm Basic je určena především pro šikmé střechy komplikovaných tvarů s mnoha nárožími a úžlabími. Řezané desky BramacTherm ­Basic lze totiž díky symetričnosti otočit a znovu využít. U komplikovaných střech je tak možné výrazně ušetřit díky menšímu prořezu. BramacTherm Basic nalezne uplatnění rovněž u plochých střech, zateplení fasád apod.

Pomocník při montáži okapového systému
Bramac nabízí nový flexibilní okapový svod RAINFLEX 100, který pomůže stavebníkům během montáže okapového systému. Délka 6 m je dostatečná pro odvedení dešťové vody na určené místo, díky čemuž nedochází k hromadění vody podél objektu. Rovněž chrání fasádu před zašpiněním stříkající vodou z kotlíku před montáží svodu. Díky Rainflexu 100 také nemůže dojít k vymílání a odnášení zeminy padající vodou před osazením svodu.

I na střeše se můžete cítit bezpečně
Pro bezpečný pohyb po střeše slouží stoupací plošiny různých délek. Pro pravidelnou údržbu komína by v některých případech měla být navíc v blízkosti komína umístěna lávka opatřená zábradlím o výšce 1 m. Tento požadavek normy pro komíny a kouřovody beze zbytku splňuje nová komínová lávka UNI 100. Komínové lávky najdou jistě také uplatnění u bytových domů, kde lze lávky sestavovat vedle sebe, a vytvořit tak průběžné komunikace mezi jednotlivými komíny. V nabídce je varianta s přímým i rohovým zábradlím v barvě červené, hnědé a černé.

Tok informací i přes střešní plášť
Nad střechu umísťujeme stále více telekomunikačních prvků. Systémový prvek – nadkrokevní držák pro anténu nabízí bezpečné uchycení telekomunikačních prvků nad střechou. Kromě antény (Wi-Fi, televizní, satelitní, rozhlasové apod.) lze tento produkt rovněž využít např. pro uchycení kamery. Protože se držák kotví přes kontralatě do krokví, není žádným způsobem poškozena doplňková hydroizolační fólie pod krytinou. Nadkrokevní držák pro anténu lze díky univerzálnosti použít pro jakýkoliv model krytiny Bramac.

Fólie odolná vůči chemické impregnaci dřeva
V oblasti střešních fólií přichází Bramac s novinkou, která nese označení Bramac RESISTANT. Pod tímto příznačným názvem se skrývá odolnost těchto fólií vůči běžně používaným chemickým impregnacím dřeva.

Pokrývači se ve své praxi často setkávají s negativním působením chemické impregnace dřeva na fólii. Pokud je při dešti fólie smáčena těmito chemikáliemi, může před zakrytím fólie krytinou docházet k průsaku srážkové vody přes fólii. Nejčastěji k pronikání vody dochází v oblasti kontralatí. Fólie je v této části smáčena chemickou impregnací a navíc je zde fólie probita hřebíky, kterými se kontralatě přibíjí do krokví. Kolem hřebíků se pak voda dostává pod fólii, což se v první fázi projeví mokrými krokvemi a mokrými pruhy fólie podél krokví. Chemická impregnace obsahuje speciální smáčedla (tenzidy), díky kterým roztok pronikne do hlubokých struktur dřeva. Tenzidy snižují vodě povrchové napětí. Kapka tak ztratí svůj původně kulovitý tvar a svou soudržnost a vytvoří tenký vodní film. Na fólii se pak kapka vody při kontaktu s místem obsahujícím tenzidy rozpije a může protéci skrz mikropóry v difúzní membráně.

Fólie Bramac RESISTANT představují unikátní řešení. Přidáním hydrofobního aditiva se podařilo docílit toho, že při smáčení fólie chemickou impregnací si kapky této chemikálie uchovají svůj kulovitý tvar (jejich povrchové napětí zůstává nezměněno) a nedojde tak k jejich rozpití, které je pak živnou půdou pro budoucí průsak vody.

Úpravou RESISTANT jsou opatřeny fólie – Bramac PRO PLUS, která je určena především na tepelnou izolaci nebo volné natažení na krokvích, dále pak fólie Bramac UNI 2S, která se nejčastěji používá na bednění, a také robustní fólie Bramac TOP RU, která nachází uplatnění i u střech s velmi nízkým sklonem (již od 7°). Tyto nové fólie se již na první pohled liší od původních šedých fólií. Poznáte je podle příjemné zelené barvy shora.

S využitím podkladů firmy Bramac Ing. Jiří Zahradnický

Firma
NAŠI PARTNEŘI Další partneři