Nejmodernější technologie strojů Komatsu – záruka úspor a vysoké efektivity práce

Říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny Ing. Daniel Sys – ředitel společnosti Kuhn Bohemia s. r. o. Japonská technika má ve světě vynikající zvuk. Výrobky z této země jsou na výsluní celé řady oborů a průmyslových odvětví. Ne jinak je tomu i ve výrobě stavebních strojů. Firma Komatsu je druhým největším výrobcem stavebních strojů na světě a její produkty mají i v ČR znamenitou pověst.

Nejmodernější technologie strojů Komatsu – záruka úspor a vysoké efektivity práce

Firmou, která na českém trhu stroje značky Komatsu prodává a zajišťuje i jejich servis je společnost Kuhn Bohemia s. r. o. Nedávno došlo ve vedení této společnosti ke generační výměně, kdy dlouholetého ředitele Ing. Petera Gera nahradil ve funkci Ing. Daniel Sys. Toho jsme v uplynulém období požádali o rozhovor.

V nedávné době jste byl jmenován do funkce ředitele společnosti Kuhn Bohemia s. r. o. S jakými cíli a vizemi do této funkce vstupujete?

V oblasti prodeje stavebních strojů mám za sebou 5 let zkušeností v pozici obchodního ředitele společnosti Phoenix Zeppelin, která na našem území nabízí stavební stroje značky Caterpillar. Domnívám se proto, že se o tyto znalosti mohu v mé nové funkci opřít. Nutné je však pochopit jisté malé odlišnosti ve firemní kultuře, obchodní strategii obou značek či filozofii obou firem. Mým cílem je dostat značku Komatsu dlouhodobě na dvouciferný podíl na trhu stavebních strojů v ČR a stát se spolehlivým partnerem pro naše zákazníky. Ten bude nabízet řešení jejich problémů formou inovativních produktů, které mu v konečném důsledku přinesou vyšší efektivitu jejich podnikání.

Trh stavebních strojů v ČR klesá již několik po sobě jdoucích let. Jak se s tímto faktem vyrovnává vaše společnost?

Stavebnictví klesá již několik let v řadě. A s tím i trh stavebních strojů. Jsou dvě cesty. Snažit se udržovat velmi úzké vztahy se stávajícími zákazníky a nabízet jim řešení, která jim pomohou zvýšit efektivitu jejich činnosti. Druhá cesta je hledat zákazníky nové v jiných segmentech než je stavebnictví, které nejsou tolik postiženy touto krizí. Hledáme samozřejmě i další úspory ve fixních nákladech uvnitř firmy a lepším nákupu subdodávek. Za uplynulých 4 - 5 měsíců mě překvapilo, jak velký prostor se nám podařilo v tomto ohledu nalézt.

Firma Komatsu je druhým největším výrobcem stavebních strojů na světě. Na co nejvíce sází ve svém inovačním úsilí?

Je to hned několik nadčasových technických řešení. Všechny stroje Komatsu jsou kupříkladu vybaveny zařízením Komtrax, které umožňuje on-line sledování provozu strojů systémem GPS a GPRS. Formou velmi přehledných reportů dává informace provozovatelům o pohybu stroje, jeho nasazení, ale i o jeho efektivitě, spotřebě či nutnosti servisu.
V souvislosti se zpřísňujícími se emisními limity nabízí Komatsu svůj program KomCare, který dává zákazníkům jistotu nulových servisních nákladů na nejbližších 24 měsíců a garantuje 2x bezplatnou výměnu filtrů pevných částic.

Třetí oblastí jsou nové technologie hybridních pohonů strojů. Tyto systémy sledují využití kinetické energie stroje a samozřejmě šetří náklady na palivo a provoz stroje.
Samotnou kapitolou jsou ICT systémy inteligentního řízení strojů, kdy formou zabudované technologie přímo ve stroji je možné programovat práci stroje na konkrétní akci v terénu. Tyto systémy zvyšují produktivitu stroje, snižují časovou náročnost a zajišťují stálost a přesnost práce stroje v terénu.

Co přináší tyto inovace vašim zákazníkům?

Nízké provozní náklady. Zejména v době, kdy musí naši zákazníci poskytovat práce za nejnižší cenu, tak jednou z cest, jak se k tomu reálně dobrat, je využití těchto moderních technologií. Ty uspoří čas, materiál a zvýší produktivitu práce.

V rámci prodeje stavebních strojů je samozřejmě důležitý prodejní, záruční a pozáruční servis. Co nabízíte zákazníkům na tomto poli?

Máme zaběhlý systém poprodejních služeb. Zajišťuje je tým skládající se z 31 servisních mechaniků a regionálních dispečerů. Naše služby podporuje kvalitní dodávka náhradních dílů z vlastního skladu v Praze a s denním zásobováním centrálním skladem náhradních dílu Komatsu v Belgii. Mezi naše standardní služby patří dodávka s nočním závozem. Pokud tedy někdo objedná dnes, dostane náhradní díl nejpozději do druhého dne (pokud díl nemáme skladem v ČR) za předpokladu, že díl se nachází v centrálním skladu v Belgii. Důležitou informací je také to, že v uplynulých dnech majitelé firmy učinili zásadní krok pro vybudování vlastní centrály firmy pro Českou republiku. Tím by měl být splacen určitý závazek k našim zákazníkům, a kvalita našeho servisu a služeb by tak opět dostala vyšší úroveň.

V současné době, kdy firmy nemají zakázky většího rozsahu, se zvyšuje zájem o půjčení strojů. Disponujete sítí vlastních značkových půjčoven?

Poměr mezi prodejem a půjčováním se mění ve prospěch pronájmu. Působí zde dva vlivy. Prvním je, že firmy si berou stroje na určitý typ a rozsah zakázky po určité období. Druhým důvodem může být to, že pronájem stroje řeší určitou situaci uvnitř firmy a ekonomická náročnost prvotní investice je nyní velká. Každá půjčovna, která je postavena jen na půjčování stavebních strojů, je ve velmi obtížné situaci s ohledem na vysokou finanční náročnost tohoto podnikání s vysokým rizikem a nízkou rentabilitou. Kouzlo úspěchu půjčovny stavebních strojů úzce souvisí s jejím propojením na hlavní business prodeje nových a požitých strojů se zajištěním jejich servisu. Připravujeme v této oblasti koncept, který bychom chtěli představit v nejbližší době. Mimo jiné budeme čerpat zkušenosti z aktivit našich již fungujících půjčoven v Rakousku a Švýcarsku. Věřím, že v brzké době s tímto konceptem seznámíme naše zákazníky.

Pokud byste měl vyjmenovat nejsilnější stránky vaší společnosti ve srovnání s konkurencí, o co byste se opřel?

Na prvním místo bych dal 40 let tradice skupiny Kuhn, která je největším soukromým distributorem stavebních strojů Komatsu v Evropě. Pokrývá všechny středoevropské země – Česko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Švýcarsko, i jižní třetinu Německa.

Dále je to bezesporu síla společnosti Komatsu, která je druhým největším výrobcem stavebních stojů na světě. Její předností je to, že je postavená na vyspělých technologicky inovativních produktech s možností jejich rychlé dodávky.

Zapomenout nesmím na dlouholeté vazby s řadou našich konkrétních zákazníků, kteří mají v drtivé většině pozitivní zkušenostmi s našimi produkty. Nechybí nám ani jasná firemní strategie a kultura firmy, která je orientována především na zákazníka. A samozřejmě náš zkušený tým dlouholetých zaměstnanců.

Jaká opatření by dle Vašeho názoru přispěly k překonání současné krize ve stavebnictví a tím i zlepšení na trhu prodeje stavebních strojů?

Ve stávající situaci nevidím žádné rychlé řešení. Ozdravení stavebnictví bude mít logický pozvolný proces, trvající několik let, který bude ovlivňovat řada zásadních změn a mnoho důležitých detailů, především pak kvalita přípravy velkých staveb. Závěrem bych chtěl zdůraznit, že stavebnictví není zdaleka jen o stavebních firmách, ale i o velmi široké síti návazných oborů a investic. Pokud se tedy tento důležitý obor nepodaří v nejbližší době nastartovat, můžeme očekávat další stagnaci celé řady odvětví.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

Kühn - Bohemia a.s.
Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5
tel.: 251 613 264, 296 376 372, fax: 251 610 211
e-mail: komatsu@kuhnbohemia.cz, www.komatsu.cz

Fotogalerie

Firma
NAŠI PARTNEŘI Další partneři