Progresivní metoda k úspoře obnovitelných zdrojů energie

Geotermální radiální vrty - inovační systém Nový, inteligentní způsob získávání zemního tepla

Progresivní metoda k úspoře obnovitelných zdrojů energie

Zemní teplo - hospodárný zdroj energie
Zemní energie je energie budoucnosti a využívá se ve stále větším rozsahu. Nové metody a technika vrtání přispívají k dalšímu rozšíření. Stávající běžná praxe je získávat zemní teplo prostřednictvím vertikálních vrtů. Vrtací technika k tomu potřebná je nákladná, drahá a způsobuje nezřídka značné škody na krajině. Není neobvyklé, že více než 50 % investičních nákladů může připadnout jen na vrtání. To brzdí investiční připravenost mnoha vlastníků domů. S novou GRD metodou se dají náklady značně snížit.
Tak jako strom zapouští do země kořeny, tak GRD metoda umožňuje, aby tepelné zemní sondy mohly být dopraveny z malé šachty paprskovitě (radiálně) do všech směrů a sklonů také pod budovy (viz obrázek).

To je možné pouze se zvlášť k tomu vyvinutým, kompaktním, technicky snadno obsluhovatelným strojem.

GEODRILL 4 R

Hlavní výhody
1. Malé zařízení pro šikmé vrty místo svislého vrtu.
2. Malá montážní plocha a minimální narušení pozemku.
3. Rychlejší a hospodárnější instalace zemních sond.
4. Trojrozměrné podchycení vodonosných vrstev pro vysoký výkon odběru tepla.
5. Jednoduchá obsluha.

Technické údaje - GEODRILL 4 R
Délka x šířka x výška 2 800 x 1 500 x 2 000 mm
Hmotnost 2 600 kg
Tažná síla 40 kN
Tlačná síla 40 kN
Točivý moment 3 500 Nm

GRD systém pozitivně ovlivňuje:

- investiční náklady (výhodnější výchozí kalkulace = nižší montážní náklady)
- přípravné časy (snadnější přístup k pozemku, malá montážní plocha, krátké doby instalace)
- instalace sond (technika jednoduchá na obsluhu, časově a finančně úsporný systém spojování sond)

GRD systém je výhodný:

- při výměně topného systému
- v hustě zastavěných obytných čtvrtích, na malých pozemcích, např. s řadovými domky, ale také na sídlištích

Efektivní odběr tepla
Obrázek ukazuje rozdělení tepla v půdě podle jednoletého topného období. Důležitý přitom je úhel sklonu zemních tepelných sond. Při svislém uspořádání je vzájemné ovlivňování sond vysoké a tepelné rozdíly nízké. Při radiálním uspořádání sond je jejich vzájemný vliv nízký, teplotní rozdíly zůstávají vysoké. To umožňuje vysoký odběr tepla. Také nebezpečí promrznutí je výrazně menší.

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři