Nový jarní trend mezi OHNIODOLNÝMI KABELY

Na začátku roku 2002 se PRAKAB zaměřil na nové trendy ve výrobě oheň retardujících a ohniodolných kabelů, které začal vyrábět od roku 2007 pod ochrannou známkou PRAFla… .

Nový jarní trend mezi OHNIODOLNÝMI KABELY

Významnou událostí byla dále kategorizace kabelů dle reakce na oheň (Construction Product Directive), kterou byly stanoveny legislativní požadavky Evropské unie a na kterou PRAKAB díky vlastnímu vývoji flexibilně reagoval.

Horkou novinkou PRAKABu jsou kabely s napěněnou keramizující silikonovou pryží, která vykazuje zlepšené chování v případě požáru. PRAKAB tak jako první výrobce v ČR přichází na trh se třemi novými výrobky s použitím inovativní izolace z napěněné keramizující silikonové pryže:

- PRAFlaGuard® SPF – párový,
- PRAFlaGuard® SPF – čtyřkový,
- PRAFlaDur SP®.

Díky tomuto typu inovativní izolace dosahují nové typy sdělovacích kabelů výrazně lepších přenosových vlastností oproti současným „srovnatelným“ typům.

Podstata inovace spočívá v použití izolace z napěněné silikonové pryže. Vzhledem k přítomnosti vzduchových bublin v izolaci napěněného silikonu může dojít k výraznému snížení permitivity. Tzn. snížení dielektrické konstanty na téměř poloviční hodnotu oproti nenapěněné (plné) silikonové izolaci používané pro energetické kabely.

Napěněná vnitřní struktura dále vykazuje zlepšené chování v případě požáru, kdy silikonová pryž vlivem zvýšené teploty může volně expandovat do vzduchových bublin. Tímto nedochází k vnitřním trhlinám a inovativní izolace tak vykazuje vyšší pevnost.

Použitím izolace z napěněné silikonové pryže s permitivitou er< 2.5 dosahují nové typy sdělovacích kabelů výrazně lepších provozních kapacit oproti současným „srovnatelným“ typům.

Sdělovací párový kabel PRAFlaGuard® SPF dosahuje provozní kapacity Cp < 60 nF/km, což je o polovinu méně než u kabelu PRAFlaGuard® F.

Sdělovací čtyřkový kabel PRAFlaGuard® SPF nemá v kategorii kabelů vyhovující vyhlášce č.23/2008 Sb., resp. její novelizace č.268/2011 Sb. přímého konkurenta. Co do přenosových vlastností ho lze porovnat pouze s bezhalogenovým oheň retardujícím kabelem TCEKFLH-R, který však nesplňuje požadavky vyhlášky z hlediska třídy reakce na oheň a funkční schopnosti kabelového systému.

Čtyřkový kabel PRAFlaGuard® SPF dosahuje provozní kapacity hotového kabelu CP < 49 nF/km a navíc splňuje přenosovou kategorii CAT 3 dle normy ANSI-TIA-EIA 568.

Inovativní izolace - Napěněná keramizující silikonová pryž; žíla - izolace sdělovacího kabelu 0.8mmfotografie pořízena elektronovým mikroskopem VEGA\\ TESCAN, zvětšeno 200x


V případě silového kabelu PRAFlaDur SP® se díky novému inovovanému typu izolace podařilo snížit tloušťku izolace a tím i celkový průměr kabel vzhledem ke kabelu PRAFlaDur®.

Ve všech případech se jedná o kabely ohniodolné s funkční schopností kabelového systému s požární třídou a s třídou reakce na oheň B2ca s1d0, vyhovující vyhlášce č.268/2011 Sb. Dané kabely jsou certifikovány v Elektrotechnickém zkušebním ústavu Praha. V případě kabelů PRAFlaGuard® SPF se jedná o sdělovací vnější párové, resp. čtyřkové kabely. U kabelu PRAFlaDur® SP se jedná o silový, resp. instalační kabel s napěťovou hladinou 450/750 V.

Inovativní izolace - Napěněná keramizující silikonová pryž; žíla - izolace silového kabelu 6mm2fotografie pořízena elektronovým mikroskopem VEGA\\ TESCAN, zvětšeno 55x


Tabulka srovnání vlastností sdělovacích kabelů s inovovanou izolací vers. konvenční kabely

1


www.prakab.cz

 

 

 

 

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři